สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดอบรมหลักสูตร “สนทนาภาษาจีนธุรกิจ” สำหรับบุคคลทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดอบรมหลักสูตร “สนทนาภาษาจีนธุรกิจ” สำหรับบุคคลทั่วไป
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 – 6 มีนาคม 2553
เป็นหลักสูตรที่เน้นการสนทนาในวงธุรกิจ การเงิน การธนาคาร งานเลี้ยง การแนะนำตัว การทักทาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

โครงการ “แคมป์ภาษาและวัมนธรรม” ในช่วงปิดภาคเรียน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดรับสมัครเด็กวัย 8-12 ปี เข้าร่วมโครงการ
“แคมป์ภาษาและวัมนธรรม”
ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2552 รวม 10 วัน
โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษให้เลือกเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทำอาหารญี่ปุ่น ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยโบราณ เพ้นท์ผ้าบาติก ปั้นดินเกาหลี และทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

ปิดรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2552

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1640
หรือ www.tpa.or.th/slc

Tag : ไทย-ญี่ปุ่น,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี,รับสมัคร,แคมป์ภาษา,ภาษาและวัฒนธรรม,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,,ภาษาอังกฤษ,ปิดภาคเรียน

ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

เนื่องด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552
เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีโครงการจะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะด้วยทุนของตนเอง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ
สามารถเข้าร่วมฟังการแนะแนวดังกล่าวได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2259-9160-9 ต่อ 1641

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดอบรมหลักสูตร “เรียนภาษาจีนจากวัฒนธรรม”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดอบรมหลักสูตร “เรียนภาษาจีนจากวัฒนธรรม” สำหรับผู้สนใจทั่วไป
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2552
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาษาจีนจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ สุภาษิตจีน เป็นต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดอบรมหลักสูตร
วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” รุ่นที่ 4
สำหรับบุคลลทั่วไป โดยจะเริ่มอบรมในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาของไทย
และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ค่าอบรมท่านละ 9,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1640

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2552
เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552
โดยกำหนดเปิดรับสมัครส่งบทสุนทรพจน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2552

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tpa.or.th/slc
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2259-9160 ต่อ 1671