ขอเชิญเข้าร่วมอบบรมโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

UTCC

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน
เข้าร่วมอบรมโครงการอบบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “Youth Power for Tourism Branding”
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง Leo Burnett
และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวดอยตุง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
ในการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน เพียง 3,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร
หลังเสร็จสิ้นโครงการรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย
โทร.02-697-6355-6โทรสาร. 02-697-6355
E-mail : brandteam@utcc.ac.th
www.utcc.ac.th/brandthaicenter

ร่วมประกวดกิจกรรมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกับทาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมกรุงไทยต้นกล้าสีขาวเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยปีนี้เป็นปีที่ 3 จึงอยากขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งแผนเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดการรับสมัครจะหมดเขตภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2552

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 02-2185889
หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bizethics.ktb.co.th

โครงการอบรมบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จัดโครงการบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
ศาสตร์และศิลป์การเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ และเตรียมพร้อมการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

การอบรมเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสำราญ แก้วพึ่งทรัพย์
โทร 02-2189480 หรือ www.stc.chula.ac.th

“สสอน.” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาสมองเด็ก

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) องค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวน นิสิต นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือ พยาบาลศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง โดยกิจกรรมจะมี

การอบรมจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเยาวชนตามพัฒนาการของสมอง และออกคาราวานจัดกิจกรรมในชุมชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2552

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

รับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสัมครได้ทางอีเมลล์ caravan@igil.or.th

ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-686-2999