ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25 ปีเภสัชฯ ศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

MUL

ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25ปีเภสัชฯ ศิลปากร
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 9.00-20.00น.
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

โดยในงานจะมีกิจกรรมน่าสนใจอาทิ เช่น

- ชมนวัตกรรมการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่2009
- เรียนรู้การทำเวชภัณฑ์เบื้องต้น
- พบกับเภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ
- ร่วมชิงและร่วมลุ้นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท
- ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี(อายุ 2-5ปี)
- รับการบริการไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ฟรี
- และอื่นๆ อีกมากมาย พบกันได้ในงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http//www.pharm.su.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์
คุณวรรณ 089-0773819 , คุณเมย์ 081-6595119

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดยไอซีทีศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างปิดภาคการศึกษา เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบรรยายและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ (ทุกหลักสูตรเรียนที่บางรัก กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิทยากรทุกหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำที่ มีชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดในครั้งนี้ มี 10 หลักสูตร ดังนี้

1. Basic Design 1 ออกแบบผลงาน 2 มิติเพื่อสร้างงานออกแบบ
2. Basic Design II ออกแบบผลงาน 3 มิติ ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ
3. Computer Graphic Design 1 พื้นฐานงานศิลปะทางด้าน Computer Arts
4. Computer Graphic Design II การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ เบื้องต้น
5. Drawing I การวาดลายเส้นและแรเงา
6. Basic maya พื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Maya
7. Drawing II การวาดภาพและกายวิภาคของคนและสัตว์
8. Character Design ออกแบบและเทคนิคในการสร้างตัวละคร
9. Basic C Language for Maya ภาษาซี สำหรับนำไปใช้พัฒนางานต่างๆในโปรแกรม Maya
10. Basic Maya Dynamic Effect วิธีการและเทคนิคในการสร้างเอฟเฟค

รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 25 คนเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คุณยุวดี มนทิรมาโนชญ์
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2233 4995 หรือ http://www.ict.su.ac.th/th/tc/index.html

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ขอเชิญ…เหล่าเพื่อน พ้อง น้อง พี่ ทุกๆ ท่าน เข้าร่วมส่งผลงาน
โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝีมือดี มีรางวัลให้ด้วยนะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆ เลย ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่
0-3425-5095 ต่อ 29342,29343
หรือ www.educ.su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยในปีนี้กำหนดจัด ในหัวข้อ “ พระนั่งเกล้าฯ กับความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ

“ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วัดสุทัศนเทพวรารามถือเป็นงานศิลปกรรมเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และการก่อสร้างครั้งสำคัญหลายประการในพระอารามหลวงแห่งนี้ได้เป็นไปโดยพระราชศรัทธาปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานศิลปกรรมในหลาย ๆ แขนงได้สื่อแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเรื่องศูนย์กลางจักรวาลเป็นสำคัญ การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552

เวลา 10.00 น. บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 15.30 – 18.00 น. เสวนาทางวิชาการ “ความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ”

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552

เวลา 09.00 – 12.00 น. เสวนาและอภิปราย “จิตรกรรมของวัดสุทัศน์ฯ“
เวลา 13.00 น. นำชมวัดสุทัศนเทพวราราม โดยคณะวิทยากร

ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจะได้รับหนังสือทางวิชาการที่มีคุณค่าประกอบการเสวนา
และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจะได้รับมอบผลงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง
พร้อมลายเซ็นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประกอบหัวข้อเสวนา
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6สิงหาคม 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอภาพข่าวได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 02-8807730 02-8807374 ต่อ 2521,2503, 2168

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2551 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การจัดงานในครั้งนี้จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยประกอบด้วย

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

โดยจะจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานศิลปะทั้งประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปะเกือบทุกงานและพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ยืมผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานไว้ให้แก่หน่วยงานนั้น ในโอกาสต่างๆ อัญเชิญเข้าร่วมแสดงพร้อมกับผลงานที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย โดยประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมจำนวน 21 ชิ้น ผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 5 ชิ้น และผลงานเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 29 ชิ้น ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ยังมิได้เคยนำมารวบรวมจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงพระปรีชาสามารถในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาและวรรณกรรม

การจัดแสดงปาฐกถาและการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแสดงปาฐกถาพิเศษ และมีการจัดทำหนังสือทางด้านวิชาการประกอบการแสดงปาฐกถา ผู้แสดงปาฐกถาประกอบด้วย

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องปั้นดินเผา
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

- รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
บรรยายเรื่อง ทอสีเทียบฝันรังรรค์วิศิษฏศิลป์ บทวิเคราะห์ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: พระผู้ทรงเป็นต้นแบบบัณฑิตที่พึงประสงค์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิมลเกษม อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมธีแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี

การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
จะประกอบด้วยบทความของผู้แสดงปาฐกถาทั้ง 4 ด้าน และภาพผลงานฝีพระหัตถ์ทุกชิ้นทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา จัดพิมพ์สี่สี หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่จะรวบรวมข้อมูลและเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทำวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อจัดฉายให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 4 – 27 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และมีการแสดงปาฐกถาใน วันที่ 4 มิถุนายน และวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ขอเชิญชมนิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation)
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมระดับโลก “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2
(The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition)
พบกับสุดยอดผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปินไทยและต่างชาติ
ซึ่งผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 243 ชิ้น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 3,800 ชิ้น จากศิลปิน 1,389 คน 64 ประเทศทั่วโลก
นับเป็นความสำเร็จของวงการศิลปกรรมไทยที่สามารถเปิดเวทีระดับโลกต้อนรับผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาในระดับสากลทัดเทียมกับอารยประเทศ

สำหรับผู้ชื่นชอบงานศิลปะ สามารถเข้าชมนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ มีการสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ประกอบการฉายวิดีทัศน์ ในวันเสาร์-อาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 0-2880 -7730, 0-2880-7374 ต่อ 2168, 2503, 2522
และ www.interprint.su.ac.th หรือ www.scgfoundation.org