ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

poster

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ

คุณ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณพีรพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้จัดการฝ่าย CSR
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://seminar.rmba-ku.com
โทร 082-9689660, 082-9621368
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ยี่ยมชมต้นกล้าฯ ม.เกษตรฯ รุ่น 2 โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” (โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดห้องเรียนต้นกล้า ม.เกษตรฯ รุ่น 2 สอนหมดเปลือกเพื่อปั้นเป็นเถ้าแก่ร้านอาหาร เผยสิ้นเดือนนี้อบรมไปแล้ว 70,000 คน เหลืออีก 4 รุ่นที่นั่งเพียง 50,000 คนในปีนี้ คาดช่วยสร้างอาชีพแก้ปัญหาว่างงาน โดยการสร้างเถ้าแก่ และเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมรองรับอนาคตไปพร้อมกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน : ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานฯ โครงการต้นกล้าอาชีพ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ณ หน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคมโดยเน้นไปทางหลักสูตรเพื่อสร้างอาชีพอิสระ ทั้งด้านอาหาร การจัดสวน และกายภาพบำบัด จากจำนวน 10 หลักสูตรที่เปิดอบรมในวิทยาเขตแห่งนี้และ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 265 คน

ห้องเรียนที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ มีทั้งที่เปิดสอนเพื่อการเป็นเชฟมืออาชีพ และและการจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ โดยสอนทั้งระบบการบริหารจัดการ โภชนาการ สุขาภิบาล การบริการ รวมทั้งการออกแบบตกแต่งร้านอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศีกษาศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหารจากทั่วโลก วิทยากรครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งเป็นผู้เขียนหนังสือทางด้านอาหารที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นผู้เปิดสอน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนลงมือทำในทุกกระบวนการ เพื่อปูสู่การประกอบอาชีพอิสระ เป็นเถ้าแก่กิจการร้านอาหารในอนาคตต่อไป

นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมหลักสูตรกายภาพบำบัด เพื่อฝึกไปเป็นผู้ช่วยในสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรเทคนิคการจัดสวนรูปแบบต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และการจัดสวนถาด และขนาดย่อมเยา โดยการสอนมุ่งเน้นไปสู่การประกอบการอิสระเช่นกัน

ศ.ดร. กนก กล่าวว่า “สำหรับการฝึกอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพนั้น มีแนวทางในการสร้างอาชีพทั้งสิ้น 3 แบบคือ ไปเป็นลูกจ้างในสายงานต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นเจ้าของกิจการ และประกอบวิสาหกิจชุมชน โดยกลับไปสร้างความเจริญให้กับบ้านเกิดตัวเอง นับเป็นโครงการที่แก้ปัญหาการตกงาน โดยสร้างให้พวกเขากลับบ้านไปเป็นความหวังมิใช่ภาระให้กับครอบครัว”

ด้าน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ จำนวน 19 หลักสูตร ในหน่วยฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 หน่วย คือ 1.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 7 หลักสูตร 2. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 2 หลักสูตร 3. คณะมนุษยศาสตร์ 6 หลักสูตร 4. คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลักสูตร และ 5. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หลักสูตร มีประเภทหลักสูตรการสอนด้านการเกษตร ด้านภาษา การอาหาร งานสนับสนุนการเรียนการสอน และอาชีพอิสระ

สำหรับโครงการต้นกล้าอาชีพ มีแผนที่จะฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ใน ปี 2552 เป็นจำนวน 125,000 คน ที่ผ่านมาการเปิดฝึกอบรมมาแล้วสองรุ่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,000 คน ประกอบไปด้วยรุ่นที่หนึ่งในเดือนเมษายนจำนวน 20,000 คน และรุ่นที่สองในเดือนพฤษภาคมนี้อีก 50,000 คน ประกอบไปด้วยการฝึกจากหน่วยต่างๆ และโครงการต้นกล้าอาชีพพิเศษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อรองรับตำแหน่งงานในโครงการคืนครูให้นักเรียนจำนวน 15,000 อัตรา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนนับแสนคน นอกจากนั้นยังมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมเปิดการอบรมเพื่อช่วยชะลอการเลิกจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกกว่า 20,000 อัตรา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.tonkla-archeep.com ทุกวัน และสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยฝึกอบรมและสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 ของทุกเดือน

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแรกพบ “เปิดทุ่งบางเขน52″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้จัดโครงการแรกพบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เปิดทุ่งบางเขน52″
ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างน้องๆว่าที่นิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ อีกทั้งยังจะเป็นการแนะนำการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆอีกด้วย

12 พฤษภาคม 2552 ฤกษ์งามยามดี เวลา 9 นาฬิกา ขอเชิญว่าที่นิสิตใหม่ ม.เกษตรบางเขน
ทุกคณะ เข้าร่วมงานแรกพบ ม.เกษตร หรือที่เรียกว่า งานเปิดทุ่งบางเขน52
ณ บริเวณ สระน้ำรอบหอประชุมใหญ่ เกษตรกลาง บางเขน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย
จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ KU ของเรา อีกทั้งเพื่อให้น้องๆ นิสิตใหม่ทุกคนได้เริ่มปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่
และรู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆในคณะ รวมทั้งรับเอกสารคำแนะนำในการเข้ารับการสัมภาษณ์

ภายในงาน ประกอบไปด้วย การจัดซุ้มต้อนรับน้องใหม่ของพี่ๆทั้ง 14 คณะ
และการแสดงของพี่ๆนิสิต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกของทางมหาวิทยาลัย

น้องๆ นนทรีรุ่น KU69 ที่เพิ่งทราบผลแอดมิชชันไม่ควรพลาด และอย่าลืมนำหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มาร่วมบริจาคให้กับน้องๆผู้ขาดแคลนด้วยนะครับ

พิเศษสุดๆ สำหรับน้องๆที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนจะได้รับขอที่ระลึกสุดพิเศษ
จากพี่ๆองค์การบริหารองค์การนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.kusab.nisit.ku.ac.th/index1.html
02-942-8723 กด 0