มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชมแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Mighty Mix University Challenge 2010″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

ขอเชิญร่วมชมการประกวด  “Mighty Mix University Challenge 2010″

Poster

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Mighty Mix University Challenge 2010″ ขึ้น ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มของเหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมายกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อ คัดเลือกสุดยอดบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศ รับประกันความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ โดยจะจัดแถลงข่าวกิจกรรมนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.ชัยศักดิ์ คล้ายเเดง และอ.นิภาพรณ์ ชูขำ
โทร 089-982-3691

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
02 287-9600 ต่อ 1170 1171 และ 9718

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ขอเชิญ…เหล่าเพื่อน พ้อง น้อง พี่ ทุกๆ ท่าน เข้าร่วมส่งผลงาน
โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝีมือดี มีรางวัลให้ด้วยนะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆ เลย ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่
0-3425-5095 ต่อ 29342,29343
หรือ www.educ.su.ac.th

เชิญสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ IT Strategies for Opportunity and Survival

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนาขอเชิญเพื่อน ๆ ชาว KAPOOK เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ และนิทรรศการ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ
Mission Possible : IT Strategies for Opportunity and Survival

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ

2.เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่ และขอบเขตที่รับผิดชอบ ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งานการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

พบกับหัวข้อการสัมมนาวิชาการ

•Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)

•แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน

•Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis

•Sharing in Business Intelligence Tool

•และอื่นๆอีกมากมาย http://bizit.cpe.ku.ac.th/agenda/agenda.php

พบกับวิทยากร อาทิเช่น อ.ปริญญา หอมอเนก, อ.พิมพ์พร นรินทร์โท, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท และท่านอื่นๆอีกมากมาย

ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
http://bizit.cpe.ku.ac.th/register/register.php
สนใจติดต่อ โทร. 02-942-8555 ต่อ 1439, 1400, 1411

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ชมรมศิษย์เก่า มจพ.ในภูมิภาคต่างๆ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2552  ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตร “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.”  ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.

การจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงพระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี เพื่อเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น อันเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ประกอบด้วย  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งพระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี และ/นิทรรศการพัฒนาการแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี  มจพ./นิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/การบรรยายทางวิชาการ/การแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรม/การแสดงศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก  3  สมัย/สวนอุตสาหกรรม/กิจกรรม  Open  House  ของคณะ วิทยาลัย  สถาบัน  และสำนัก ของ มจพ.

สำหรับผลงานการศึกษา วิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นำมาโชว์อย่างคับคั่ง อาทิเช่น  กังหันน้ำหัวน้ำต่ำผลิตไฟฟ้า (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551) โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน การสร้างรถอัจฉริยะเพื่อการแข่งขัน เครื่องขัดขนหน่อไม้ เครื่องคัดขนาดกุ้งขาว เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็ง เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้สดและหญ้า  เครื่องลับคมคัตเตอร์  ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากรำข้าว  การควบคุมหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย  หุ่นยนต์เตะฟุตบอล   สื่อการสอน  การผลิตกระดาษจากหญ้าขจรจบ  เป็นต้น

กิจกรรม  Open  House  ของคณะ วิทยาลัย  สถาบัน  และสำนัก ของ มจพ. จะเปิดบ้านให้ชมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอจำลองการไหลของอากาศ 3 แบบ คือ 1) แบบปั่นป่วน 2) แบบราบเรียบในแนวดิ่ง และ 3) แบบราบเรียบในแนวระดับ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง  การตกแต่งและการเผาแบบเทคนิคราคุ (Raku) ณ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  นำเสนอLearn by Mysekf@SALC เปิดบริการห้องศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (Self-Access Learning Center) ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและฝึกทักษะจากสื่อด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจหลากหลาย รูปแบบ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ และห้อง SALC ชั้น 10 อาคารนวมินทรราชินี และอีกมากมายจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สุดฮอต…ในงานนี้จะได้พบกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก 3 สมัย ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี 2552 (World Robocup  Rescue 2009) ณ เมืองกราซ  ประเทศออสเตรีย  โดยจะจัดแสดงโชว์เป็นรอบๆ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนอกที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง  โรงเรียนนายร้อย จปร.   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บริษัท เฟสโต้   บริษัท ลูคัส นูเลอร์   สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด  ATEC Computer  I – NEX   AVL  บริษัท อำพัน เทคโนโลยี  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด   Dynamic Satcom  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และบริษัท Forcefull Corporation Limited (Machine Design and Solution) สามารถนำบุคลากรของท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และสำรองวันและเวลาในการเข้าร่วมชมนิทรรศการฯได้ตามวันเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการฯ
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ1113,1121, 1166 และ 2801โทรสาร 02-587-4350

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 11-101 Auditorium
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีพร้อมรับชมการแสดงคอนเสิร์ต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ เวลา 10.00-12.00 น.
จะเป็นการอบรมการเล่นเครื่องดนตรีดับเบิ้ลเบสให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
โดย Mr.Joris Teepe หัวหน้าสาขาวิชาแจ๊สศึกษา
วิทยาลัยดนตรี Prince Claus มหาวิทยาลัย Hanze ประเทศเนเธอแลนด์

จากนั้นเวลา 13.00-15.00 น. เป็นการแสดงดนตรี Mr.Benny Golson
นักดนตรีแจ๊สระดับตำนานของโลก
หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการดนตรีแจ๊สของโลก
ซึ่งในปัจจุบันมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่ท่านเท่านั้น
อีกทั้งยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงดนตรีแจ๊สที่เป็นอมตะของโลกอีกหลายบทเพลง
รวมถึงยังได้รับเชิญจาก Mr. Steven Spielberg ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “The Terminal”
ร่วมกับ Mr. Tom Hank ในฐานะตำนานนักดนตรีแจ๊ส

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3210
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 3211
หรือ www.rsu.ac.th

ม.รังสิต จัดอภิปรายทางวิชาการ Iran Today: อิหร่านวันนี้

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดการอภิปรายวิชาการในหัวข้อ Iran Today: อิหร่านวันนี้
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7)

ภายในงานได้รับเกีรยติจาก ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ทรงยศ แววหงส์ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านอารยธรรมอิหร่าน)
อ.เสาวภาคย์ เออร์วิน นักวิชาการอิสระ (ด้านการเมืองภายในและต่างประเทศ)
และ ดร. ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร M.A. Leadership
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้านสังคมการเมือง และการต่างประเทศ)
เป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1356

คอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ “…เพราะคิดถึงเพื่อน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ “…เพราะคิดถึงเพื่อน”
ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 19:30 น.

คอนเสิร์ตครั้งนี้ จึงได้จัดมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูจิตใจกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวม ของมวลนิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อเอกราช ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของบทเพลงปฏิวัติ และเพื่อได้มีการพบปะกันในหมู่อดีตนักปฏิวัติ

รูปแบบการแสดง
เป็นการแสดงดนตรีของวงเพื่อนมิตรไลท์ออเคสตร้า ประกอบการขับร้องของส่วนหนึ่งของนักร้องปฏิวัติในอดีต นักศึกษาปัจจุบัน และชุดการแสดงนาฏศิลป์ประกอบ

บทเพลงที่ใช้แสดง
คัดเลือกบทเพลงปฏิวัติที่เกี่ยวกับความคิดความผูกพัน จำนวน 20 เพลง มาแสดงได้แก่

1. เพลงรำลึกวีรชน
2. นาฏศิลป์ประกอบเพลงฟ้าทอง
3. เพลงสดุดีวีรชน 14 ตุลา
4. เพลงสดุดีวีรชน 6 ตุลา
5. เพลง ตุลาชัย
6. เพลง นกน้อย
7. สดุดีครูประชา
8. เพลงดาวแห่งชาวนา
9. เพลงขอเพื่อนจงหยัดยืน
10. เพลงแผ่นดินของเรา
11. นาฏศิลป์ประกอบเพลงตันหยง
12. เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล
13. เพลงลาไปเป็นทหารปลดแอก
14. เพลงทหารประชาชน
15. เพลงดาวแดงส่องสว่างเหนือภูพาน
16. เพลงพี่น้องภาคใต้รุกรบช่ำชอง
17. เพลงสดุดีนักรบแนวหน้า
18. เพลงความหวังแห่งชีวิตใหม่
19. เพลงขอสดุดีแด่พรรคที่รักยิ่ง
20. เพลงสายทางนักรบประชา
21. เพลงภูสระเริงรำ

สนใจจองบัตรชมการแสดง ได้ที่
คุณจันทิรา สระทองเขียว
โทรศัพท์: 084.116.4992
Email: cpt.song@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cpt.igetweb.com

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยในปีนี้กำหนดจัด ในหัวข้อ “ พระนั่งเกล้าฯ กับความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ

“ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วัดสุทัศนเทพวรารามถือเป็นงานศิลปกรรมเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และการก่อสร้างครั้งสำคัญหลายประการในพระอารามหลวงแห่งนี้ได้เป็นไปโดยพระราชศรัทธาปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานศิลปกรรมในหลาย ๆ แขนงได้สื่อแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเรื่องศูนย์กลางจักรวาลเป็นสำคัญ การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552

เวลา 10.00 น. บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 15.30 – 18.00 น. เสวนาทางวิชาการ “ความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ”

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552

เวลา 09.00 – 12.00 น. เสวนาและอภิปราย “จิตรกรรมของวัดสุทัศน์ฯ“
เวลา 13.00 น. นำชมวัดสุทัศนเทพวราราม โดยคณะวิทยากร

ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจะได้รับหนังสือทางวิชาการที่มีคุณค่าประกอบการเสวนา
และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจะได้รับมอบผลงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง
พร้อมลายเซ็นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประกอบหัวข้อเสวนา
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6สิงหาคม 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอภาพข่าวได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 02-8807730 02-8807374 ต่อ 2521,2503, 2168

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรโครงการจัดอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรโครงการจัดอบรมระยะสั้น
จำนวน 3 หลักสูตร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. หลักสูตร “NEGOTIATION STRATEGIES IN CONFLICT RESOLUTION
โดยมี Dr. Pakdi Thanvarachorn และ Mr. Piya Ouraipryvan เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

2. หลักสูตร “INTRODUCTION TO PETROLEUM AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES
โดยมี Mr. Piya Ouraipryvan เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

3. หลักสูตร “Modern Process Control Methods
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

4. หลักสูตร “Advanced Process Control Workshop
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมระยะสั้นในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
และถ้าหากมีคำถาม หรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ

หน่วยบริการวิชาการ e-mail: ppcshortcourse@chula.ac.th
หรือที่หมายเลข 0-2218-4155, 0-2218-4154
และที่หมายเลขมือถือ 08-1692-7593

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังจะมีการจัด Short Course อื่นๆ
รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก web sites ดังต่อไปนี้
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2551 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การจัดงานในครั้งนี้จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยประกอบด้วย

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

โดยจะจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานศิลปะทั้งประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปะเกือบทุกงานและพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ยืมผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานไว้ให้แก่หน่วยงานนั้น ในโอกาสต่างๆ อัญเชิญเข้าร่วมแสดงพร้อมกับผลงานที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย โดยประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมจำนวน 21 ชิ้น ผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 5 ชิ้น และผลงานเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 29 ชิ้น ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ยังมิได้เคยนำมารวบรวมจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงพระปรีชาสามารถในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาและวรรณกรรม

การจัดแสดงปาฐกถาและการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแสดงปาฐกถาพิเศษ และมีการจัดทำหนังสือทางด้านวิชาการประกอบการแสดงปาฐกถา ผู้แสดงปาฐกถาประกอบด้วย

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องปั้นดินเผา
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

- รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
บรรยายเรื่อง ทอสีเทียบฝันรังรรค์วิศิษฏศิลป์ บทวิเคราะห์ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: พระผู้ทรงเป็นต้นแบบบัณฑิตที่พึงประสงค์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิมลเกษม อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมธีแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี

การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
จะประกอบด้วยบทความของผู้แสดงปาฐกถาทั้ง 4 ด้าน และภาพผลงานฝีพระหัตถ์ทุกชิ้นทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา จัดพิมพ์สี่สี หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่จะรวบรวมข้อมูลและเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทำวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อจัดฉายให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 4 – 27 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และมีการแสดงปาฐกถาใน วันที่ 4 มิถุนายน และวันที่ 22 มิถุนายน 2552