มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ. ปราจีนบุรี)

ระเบียบการสมัคร
1. Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)

2. ซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-15.00 น.

3. สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท (รวมค่าส่ง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา) โดยส่งธนาณัติ เท่านั้น สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม “นางสุชาดา จิราสุคนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ. 4 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802 วงเล็บมุมซองด้านล่าง (ซื้อระเบียบการรับสมัคร)

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553

2. สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
หรือศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 เข้าศึกษา

* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. หรือ ม.6 เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี/ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา
* บัณฑิตวิทยาลัย

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด
กอล์ฟ ว่ายน้ำ ยิงปืน ยูโด ฟันดาบ (ดาบไทย) ฟันดาบ (ดาบสากล ) เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส
แบดบมินตัน เปตอง บริดจ์ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย รักบี้ฟุตบอล กรีฑา คาราเต้โด

ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปิดรับสมัคร
นักร้องเพลงสากล นักร้องเพลงลูกทุ่ง นักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง พิธีกร/โฆษก/ นักพูด
นักเต้นประกอบเพลง นักร้องในวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงจินตลีลา การแสดงลีลาศ การแสดงพื้นบ้าน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2552
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th
สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (หยุดวันอาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551 มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา 2551
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มจพ.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 06.00 น.

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มจพ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ช่วงบ่าย
วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่
หรือ
http://regis.kmutnb.ac.th
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
โทรศัพท์ 4208, 1121 , 1166

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553
ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวช .
ปริญญาตรี หลักสุตรต่อเนื่อง 2-3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A ) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2. 50
3. ความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการพิจารณา สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไป
2. มีผลคะแนนสอบวิชา GAT 85 , PAT 71,และ PAT 73

การพิจารณา
1. พิจารณาค่าน้ำหนัก GPAX 10 %, GAT 85 15 % , PAT 71 25% , PAT 72 20 % และ PAT 73 30 %
2. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

การรับสมัุคร
1.การรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อ 3272 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2552
วันที่ 27 กค.- 11 ก.ย 52
รับสมัครนักศึกษาโควต้าเรียนดี/โควต้าพื้นที่ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 1 มิ.ย. – 28 ส.ค. 52
จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา จัดโดยกองกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 1 -16 ส.ค.52 จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 3 ส.ค.- 25 ส.ค. 52
จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาอาชีพกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 9 ส.ค. 52
จัดการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ณ blu-o RHYTHM & BOWL (ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 10-14 ส.ค. 52
งานร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย จากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2552จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 12 ส.ค. 52
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. ปราจีนบุรี

วันที่ 14-29 ส.ค. 52
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกภาคการศึกษาที่ 2/2552 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 25-28 ส.ค.52
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Business Modeling for Managing Business Change”จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 10-11 ก.ย. 52 การจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 24-25 ต.ค.52
จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552 ณ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี ) ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแปลงเป็นทุน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

ด้วยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแปลงเป็นทุน”
หลักสูตรประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลัก คือ

1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
2.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
3. กลยุทธ์ทางการตลาด
4.การบริหารจัดการธุรกิจ
5. การบริหารองค์กรและบุคลากร
6. การบริหารทางการงิน/บัญชี
7. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
8.การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
9. การศึกษาดูงาน (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4อบรมระหว่างวันที่ 8 -27 กรกฎาคม 2552 รับจำนวน 30 คน
ใช้เวลาอบรม 12 วัน เวลา 09.00-17.00 น. อบรมฟรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการจัดทำโครงการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบธุรกิจได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน หน่วยงานวิจัย และคณาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ประดิษฐ์ คิดค้น หรือผู้ประกอบการซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) กับกรมสิทธิบัตรทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2585-2655, 0-2913-2500 ต่อ 2305
โทรศัพท์มือถือ 08-5134-1464,08 –
9489-4580

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษา IAESTE ประจำปี 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิค ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l. ประมาณ 93ประเทศ IAESTE Thailand

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IAESTE Thailand
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1025, 1193, 1194

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิด
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

· สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

· สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาไฟฟ้า

· สาขาวิชาโยธา

· สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

· สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

· สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ

· สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 14 สิงหาคม 2552
ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552  รับผู้จบ ม.6, ป.วช. หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบ O-NET/A-NET/ วิชาเฉพาะ
โดยต้องมีผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการสมทบพิเศษ

· คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์*

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

·  คณะวิศวกรรมศาสตร์**

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร)

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโครงการสมทบพิเศษ

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงและการโรงแรม

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการปกติ

· คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต) สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อย

กว่า 1 ปี และต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการธุรกิจ)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

รับสมัครที่ มจพ.ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2552    เวลา 09.00-16.00 น.

ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

หรือ Download ระเบียบการรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเอกสารและการพิมพ์  กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627, 0-2913-5814

หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

หมายเหตุ

* พิจารณาจากคะแนน O-NET

** พิจารณาจากคะแนน O-NET, A-NET และวิชาความถนัดทางวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

ในวาระโอกาสมงคลพิเศษแห่งการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ชมรมดนตรีไทยมงกุฏวดี  และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี   ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญชวนวงดนตรีไทย โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ทั่วประเทศไทย สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์  ชิงโล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัลมากมายหลายรางวัล

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะโทร. ๐๘๙–๓๑๐๙๗๖๔ หรือ อีเมล์  kbm@kmutnb.ac.th

ส่งใบสมัครพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) การขับร้องและบรรเลงเพลง  “เพลงกล่อมนารีเถา”   ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ๑๕๑๘  ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   ๑๐๘๐๐ โดยวงเล็บมุมซองว่า “การประกวดดนตรีไทย