ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25 ปีเภสัชฯ ศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

MUL

ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25ปีเภสัชฯ ศิลปากร
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 9.00-20.00น.
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

โดยในงานจะมีกิจกรรมน่าสนใจอาทิ เช่น

- ชมนวัตกรรมการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่2009
- เรียนรู้การทำเวชภัณฑ์เบื้องต้น
- พบกับเภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ
- ร่วมชิงและร่วมลุ้นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท
- ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี(อายุ 2-5ปี)
- รับการบริการไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ฟรี
- และอื่นๆ อีกมากมาย พบกันได้ในงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http//www.pharm.su.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์
คุณวรรณ 089-0773819 , คุณเมย์ 081-6595119

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการจินตภาพแห่งไต้หวัน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจัดแสดงนิทรรศการจินตภาพแห่งไต้หวัน : ความรุ่งเรือง ความกลมกลืน และนวัตกรรมระหว่างวันที่ 6 – 21 สิงหาคม 2552 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมการจัดการแสดงครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) กับไทย

โดยจะจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภทภาพพิมพ์และภาพถ่าย จำนวน 3 ชุด โดยประกอบด้วย ผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 39 ภาพในหัวข้อ “ความรุ่งเรือง” ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ชาวไต้หวันปรารถนาและมุ่งหวังในวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี โดยได้ใช้สัตว์ต่างๆเป็นตัวถ่ายทอดความหมายที่ต้องการสื่อผลงานภาพถ่าย จำนวน 39 ภาพ ในหัวข้อ “ความกลมกลืน โดยเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติ สัตว์ป่า มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะที่น่าสนใจ และ ผลงานภาพถ่าย จำนวน 40 ภาพ ในหัวข้อ “นวัตกรรม” แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมของไต้หวัน โดยปรารถนาถึงความสะดวกสบายและความสุขในการดำรงชีวิตของทุกคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอตัวอย่างภาพผลงานได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 02-8807730 02-8807374 ต่อ 2521, 2503, 2168

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2551 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การจัดงานในครั้งนี้จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยประกอบด้วย

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

โดยจะจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานศิลปะทั้งประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปะเกือบทุกงานและพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ยืมผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานไว้ให้แก่หน่วยงานนั้น ในโอกาสต่างๆ อัญเชิญเข้าร่วมแสดงพร้อมกับผลงานที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย โดยประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมจำนวน 21 ชิ้น ผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 5 ชิ้น และผลงานเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 29 ชิ้น ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ยังมิได้เคยนำมารวบรวมจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงพระปรีชาสามารถในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาและวรรณกรรม

การจัดแสดงปาฐกถาและการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแสดงปาฐกถาพิเศษ และมีการจัดทำหนังสือทางด้านวิชาการประกอบการแสดงปาฐกถา ผู้แสดงปาฐกถาประกอบด้วย

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องปั้นดินเผา
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

- รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
บรรยายเรื่อง ทอสีเทียบฝันรังรรค์วิศิษฏศิลป์ บทวิเคราะห์ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: พระผู้ทรงเป็นต้นแบบบัณฑิตที่พึงประสงค์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิมลเกษม อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี
บรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมธีแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี

การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
จะประกอบด้วยบทความของผู้แสดงปาฐกถาทั้ง 4 ด้าน และภาพผลงานฝีพระหัตถ์ทุกชิ้นทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา จัดพิมพ์สี่สี หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่จะรวบรวมข้อมูลและเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทำวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อจัดฉายให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 4 – 27 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และมีการแสดงปาฐกถาใน วันที่ 4 มิถุนายน และวันที่ 22 มิถุนายน 2552

มหาวิทยาลัยศิลปากรรับตรงรอบสุดท้ายของคณะ ICT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยทางคณะเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน IT ให้แพร่หลายมากขื้น จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มพิเศษ(รับ ตรง รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรต่างๆดังนี้ :

1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศธุรกิจ หมายเหตุ จำนวน 30 คน

2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการออกแบบสายวิชาการออกแบบเวบและสื่อโต้ตอบ จำนวน 25 คน

3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการออกแบบ สายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน

หมายเหตุ

1.เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.คะแนนขั้นต่ำที่มีสิทธิสมัครได้ ต้องไม่ต่ำกว่า 4200 คะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคิดคะแนนเช่นเดียวกับการสมัคร Admission กลางของสกอ.(ให้ดูรหัส จากระเบียบการ ของ สกอ.)

3.การรับสมัครรับตรงรอบสุดท้าย ครั้งนี้จะเปิดระบบให้ทำการสมัครOnlineเท่านั้น ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30 น.ของวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

4.ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552

5.สอบสัมภาษณ์ และดูผลการตรวจร่างกายเวลา 9.00-12.00 น.และประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสมัครรับตรงรอบสุดท้าย เวลา 13.00 น. ของวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

6.ค่าสมัครคนละ 500 บาท สมัครมากกว่า 1 สาขา เสียเพิ่มสาขาละ 100 บาท

7.สมัครและชำระเงิน Online เท่านั้น ทางคณะฯไม่รับสมัครด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8.มีข้อสงสัยให้สอบถามทางเวบบอร์ดติดต่อสอบถามคณะฯกระทู้ นี้เท่านั้น http://www.ict.su.ac.th/forum/index.php?topic=5329.0 โดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทุก 6 ชั่วโมง ห้ามโทรศัพท์ถามโดยเด็ดขาด

เชิญร่วมงานวันนริศ เทิดพระเกียรตินายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง, ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันนริศ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ฯ

โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

- พิธีไหว้ครูช่าง

- นิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

- นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “บ้าน” โดยผลงานของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

- การบรรเลงดนตรีคลาสสิกของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ประกอบการเขียนภาพของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

- เสวนาทางวิชาการประกอบการแสดงดนตรีไทยจากชมรมดนตรี
และดนตรีแจ๊สจากคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง “ถิ่นฐานบ้าน วัดวังย่านวังหลวง วังท่าพระ”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ : นำเสนอทัศนะการมองครอบครัวของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผ่านวังท่าพระ และเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบวัง

รวมทั้งความเป็นอยู่ภายในวังท่าพระของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

อาจารย์กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ : นำเสนอข้อมูลหลักฐานด้านประวัติศาสตร์

โบราณคดีที่บ่งชี้ความเป็นชุมชน และศูนย์กลางเมืองบางกอกตั้งแต่ครั้งปลายกรุงศรี-อยุธยา

กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ : นำเสนอข้อมูลหลักฐานด้านการศึกษาดนตรี

การทรงพระนิพนธ์เพลงต่าง ๆ รวมทั้งพิธีกรรมและบทเพลงผ่านมิติ

ของดนตรีบริเวณวังท่าพระ และชุมชนโดยรอบ ประกอบการบรรเลงดนตรี ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมี

สุขศิริ

นิทรรศการภาพถ่ายนาชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “บ้าน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2552

จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2552

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ

ที่ ห้องนิทรรศการ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

และระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2552 นำไปจัดแสดง ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-880-7730

หรือ www.photo.su.ac.th

ขอเชิญชมนิทรรศการ “65 ปี : วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ “65 ปี : วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องโถงหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

url: http://www.lib.su.ac.th

ประกวดผลงานศิลปะ: ภาพถ่ายและศิลปะ 2 มิติ ในหัวข้อ “การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ผลงานศิลปะ : ภาพถ่ายและศิลปะ 2 มิติ
หัวข้อ “การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม” (Politics and Environmental Crisis)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดผลงานศิลปะ: ภาพถ่ายและศิลปะ 2 มิติ ในหัวข้อ “การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม” (Politics and Environmental Crisis) เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมในการจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 ในหัวข้อ “การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม” โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ ฯ