วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 11-101 Auditorium
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีพร้อมรับชมการแสดงคอนเสิร์ต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ เวลา 10.00-12.00 น.
จะเป็นการอบรมการเล่นเครื่องดนตรีดับเบิ้ลเบสให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
โดย Mr.Joris Teepe หัวหน้าสาขาวิชาแจ๊สศึกษา
วิทยาลัยดนตรี Prince Claus มหาวิทยาลัย Hanze ประเทศเนเธอแลนด์

จากนั้นเวลา 13.00-15.00 น. เป็นการแสดงดนตรี Mr.Benny Golson
นักดนตรีแจ๊สระดับตำนานของโลก
หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการดนตรีแจ๊สของโลก
ซึ่งในปัจจุบันมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่ท่านเท่านั้น
อีกทั้งยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงดนตรีแจ๊สที่เป็นอมตะของโลกอีกหลายบทเพลง
รวมถึงยังได้รับเชิญจาก Mr. Steven Spielberg ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “The Terminal”
ร่วมกับ Mr. Tom Hank ในฐานะตำนานนักดนตรีแจ๊ส

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3210
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 3211
หรือ www.rsu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จัดประชุมและฝึกปฏิบัติเรื่องการรักษารากฟัน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมและฝึกปฏิบัติเรื่องEndodontic Advance Course : Push the Limits of Endodontic Therapy ” ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก Dr. Bertrand Khayat ผู้มีประสบการณ์ด้านการรักษารากฟันจากประเทศฝรั่งเศส และร่วมฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ดร.สายสวาท ทองสุพรรณ และดร.ละอองทอง วัชราภัย ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ Product Rotary file จำนวน 5 กล่อง ฟรี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3920, 089-810-5467

ม.รังสิต จัดประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ม.รังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันในปีนี้จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจและเห็นความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติตลอดจนเพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวรรณศิลป์และได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแข่งขันการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการประกวดกลอนสดการคัดลายมือ และการอ่านออกเสียง

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าประกวดได้
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 5519 โทรสาร 0-2997-2394
หรือ e-mail : sasawan@ rsu.ac.th

ม.รังสิต ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม “เปิดประตู สู่ประสบการณ์”

Author: phassakorn  //  Category: กิจกรรมมหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม “เปิดประตู สู่ประสบการณ์” ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2552
เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์
การแสดงจากชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองดนตรีอีสาน การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ไทย
การแสดงจากชมรมดนตรีสากล การแสดงจากชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การออกบู้ธของชมรมกว่า 30 ชมรม และการโชว์ตัวดาว-เดือน (รอบแรก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1664

ม.รังสิต จัดอบรมภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดอบรมภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคทั่วไป
ณ อาคารอุไรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยเปิดอบรมภาษาจีน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.) หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางพื้นฐาน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 27 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2552
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00–12.00 น.)
2.) หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น 1 เริ่มเรียนวันที่ 27 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2552
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.)
3.) หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง (HSK) ระดับต้น-กลาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 โดยเริ่มเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม-29 กันยายน 2552
(เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.30 น.)

นอกจากนี้ ยังเปิดอบรมภาษาญี่ปุ่น 2 หลักสูตร ดังนี้
1.) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ 2 หลักสูตร 45 ชั่วโมง
2.) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ 3 หลักสูตร 45 ชั่วโมง

โดยทั้ง 2 หลักสูตรเริ่มเรียนวันที่ 30 มิถุนายน-10 พฤศจิกายน 2552
(เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.30 น.)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2552
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทนีย์วัน สัจจะเขตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 1321-3, 084-211-0920

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาม.รังสิต ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7
ในชื่องาน “พรสวรรค์ชั้น 7“ ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2552
ณ พื้นที่บริเวณเซ็นเตอร์พ้อยท์เซ็นทรัลเวิลด์

โดยนิทรรศการจะนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7
กับผลงานทั้ง 7 รูปแบบ คือ 2D Animation, 3D Animation & Character Design, Motion Graphic,
Web & Interactive, Electronic Painting, E-Comic และ Stop Motion

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3434, 3436