มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่ม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้จะกำหนดวันชำระเงินวันสุดท้ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

วิธีการรับสมัคร
- สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
– สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการเพื่อการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (วันราชการ เวลา 09.00-18.00 น./ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. )

ระเบียบการรับสมัคร
- ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (วันราชการ เวลา 09.00-18.00 น./ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. )
- สืบค้นข้อมูลการรับสมัคร และ Download ที่ http://www.admission.ac.th

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 18

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Rate ราคาบูธ

ด้วยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกองกิจการนักศึกษาร่วมกับกรมการจัดหางานและการสนับสนุนของบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด จะจัดงานมหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 18 ภาคการรับสมัครงานและแนะแนวศึกษาต่อ วันพุธและพฤหัสที่ 10 – 11 มีนาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา บัณฑิต มจพ.กรุงเทพฯ และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลการหางานทำการศึกษาต่อและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง

แผนผัง

มจพ. กรุงเทพฯ มีความยินดีขอเชิญชวนสถานประกอบการร่วมงานภาคการรับสมัครงานและแนะแนวศึกษาต่อ วันพุธและพฤหัสที่ 10 – 11 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 –16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยส่งข้อความและเซ็นต์ ORDER กลับลงในแบบตอบรับและส่งคืนบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด ภายในก่อนวันงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด เป็นผู้ประสานงาน (สามารถตรวจสอบหมายเลขบู๊ธได้ที่ www.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
หรือศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 เข้าศึกษา

* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. หรือ ม.6 เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี/ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา
* บัณฑิตวิทยาลัย

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด
กอล์ฟ ว่ายน้ำ ยิงปืน ยูโด ฟันดาบ (ดาบไทย) ฟันดาบ (ดาบสากล ) เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส
แบดบมินตัน เปตอง บริดจ์ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย รักบี้ฟุตบอล กรีฑา คาราเต้โด

ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปิดรับสมัคร
นักร้องเพลงสากล นักร้องเพลงลูกทุ่ง นักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง พิธีกร/โฆษก/ นักพูด
นักเต้นประกอบเพลง นักร้องในวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงจินตลีลา การแสดงลีลาศ การแสดงพื้นบ้าน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2552
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th
สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (หยุดวันอาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551 มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา 2551
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มจพ.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 06.00 น.

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มจพ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ช่วงบ่าย
วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่
หรือ
http://regis.kmutnb.ac.th
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
โทรศัพท์ 4208, 1121 , 1166

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553
ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวช .
ปริญญาตรี หลักสุตรต่อเนื่อง 2-3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A ) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2. 50
3. ความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการพิจารณา สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไป
2. มีผลคะแนนสอบวิชา GAT 85 , PAT 71,และ PAT 73

การพิจารณา
1. พิจารณาค่าน้ำหนัก GPAX 10 %, GAT 85 15 % , PAT 71 25% , PAT 72 20 % และ PAT 73 30 %
2. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

การรับสมัุคร
1.การรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อ 3272 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2552
วันที่ 27 กค.- 11 ก.ย 52
รับสมัครนักศึกษาโควต้าเรียนดี/โควต้าพื้นที่ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 1 มิ.ย. – 28 ส.ค. 52
จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา จัดโดยกองกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 1 -16 ส.ค.52 จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 3 ส.ค.- 25 ส.ค. 52
จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาอาชีพกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 9 ส.ค. 52
จัดการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ณ blu-o RHYTHM & BOWL (ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 10-14 ส.ค. 52
งานร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย จากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2552จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 12 ส.ค. 52
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. ปราจีนบุรี

วันที่ 14-29 ส.ค. 52
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกภาคการศึกษาที่ 2/2552 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 25-28 ส.ค.52
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Business Modeling for Managing Business Change”จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 10-11 ก.ย. 52 การจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 24-25 ต.ค.52
จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552 ณ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี ) ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ และโควต้าเรียนดีประจำปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ และโควต้าเรียนดีประจำปีการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาตรี 2 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี

กลุ่มจังหวัดที่รับสมัครมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มโควต้าพื้นที่ : รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มโควต้าเรียนดี : รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตรคุณสมบัติเฉพาะแยกตามกลุ่มโควตา

กลุ่มโควต้าพื้นที่ : ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้

กลุ่มโควต้าเรียนดี : ผู้สมัครโควต้าเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2552 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2551) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

สอบข้อเขียนนักศึกษาโควต้าพื้นที่ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี
เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควต้าเรียนดี วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี

กำหนดการสำหรับโควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี
- รับสมัครผ่านเว็บไซด์ : 27 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (โควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี) : 18 กันยายน 2552
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (โควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี) : 14 ตุลาคม 2552

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาการ หรือ งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เลขที่ 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (25230)
โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7014,7015,7027 หรือ 0-3721-7310
http://www.fitm.kmutnb.ac.th
หรือ http://www.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552  รับผู้จบ ม.6, ป.วช. หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบ O-NET/A-NET/ วิชาเฉพาะ
โดยต้องมีผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการสมทบพิเศษ

· คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์*

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

·  คณะวิศวกรรมศาสตร์**

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร)

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโครงการสมทบพิเศษ

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงและการโรงแรม

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการปกติ

· คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต) สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อย

กว่า 1 ปี และต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการธุรกิจ)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

รับสมัครที่ มจพ.ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2552    เวลา 09.00-16.00 น.

ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

หรือ Download ระเบียบการรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเอกสารและการพิมพ์  กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627, 0-2913-5814

หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

หมายเหตุ

* พิจารณาจากคะแนน O-NET

** พิจารณาจากคะแนน O-NET, A-NET และวิชาความถนัดทางวิศวกรรม