โครงการ “แคมป์ภาษาและวัมนธรรม” ในช่วงปิดภาคเรียน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดรับสมัครเด็กวัย 8-12 ปี เข้าร่วมโครงการ
“แคมป์ภาษาและวัมนธรรม”
ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2552 รวม 10 วัน
โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษให้เลือกเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทำอาหารญี่ปุ่น ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยโบราณ เพ้นท์ผ้าบาติก ปั้นดินเกาหลี และทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

ปิดรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2552

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1640
หรือ www.tpa.or.th/slc

Tag : ไทย-ญี่ปุ่น,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี,รับสมัคร,แคมป์ภาษา,ภาษาและวัฒนธรรม,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,,ภาษาอังกฤษ,ปิดภาคเรียน

เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกโดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มี 10 วิทยาเขต 20 ภาควิชาและ 87 สาขาวิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสามารถสอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆมากมาย

เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2552

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานโตไกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
www.kmitl.ac.th/tokai
Tel : 02-326-4526

ม.รังสิต จัดอบรมภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดอบรมภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคทั่วไป
ณ อาคารอุไรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยเปิดอบรมภาษาจีน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.) หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางพื้นฐาน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 27 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2552
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00–12.00 น.)
2.) หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น 1 เริ่มเรียนวันที่ 27 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2552
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.)
3.) หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง (HSK) ระดับต้น-กลาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 โดยเริ่มเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม-29 กันยายน 2552
(เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.30 น.)

นอกจากนี้ ยังเปิดอบรมภาษาญี่ปุ่น 2 หลักสูตร ดังนี้
1.) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ 2 หลักสูตร 45 ชั่วโมง
2.) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ 3 หลักสูตร 45 ชั่วโมง

โดยทั้ง 2 หลักสูตรเริ่มเรียนวันที่ 30 มิถุนายน-10 พฤศจิกายน 2552
(เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.30 น.)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2552
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทนีย์วัน สัจจะเขตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 1321-3, 084-211-0920