สบท. เปิดโอกาสขยายเปิดรับผลงานน้องๆ รณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น จนถึง 14 มิ.ย. 53

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Logo

สืบเนื่องจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาออกไป ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงขอแจ้งขยายการเปิดรับผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกระตุ้นเตือนให้รู้เท่าทันภัยจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน มือถือ และอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มเด็กและกลุ่มประชาชนทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.tci.or.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-937-4370 – 6 ต่อ 13 – 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับตรงนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เปิดรับตรง นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553

ทาง www.chandra.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเอง
ที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2942-6900-99 ต่อ 5155, 5156 และ 5184

ร่วมประกวดกิจกรรมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกับทาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมกรุงไทยต้นกล้าสีขาวเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยปีนี้เป็นปีที่ 3 จึงอยากขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งแผนเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดการรับสมัครจะหมดเขตภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2552

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 02-2185889
หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bizethics.ktb.co.th

ประกวดออกแบบลายผ้าไหมแหงจังหวัดโคราช เพื่อสร้างตำนานแห่งผ้าไหมไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบลายผ้าไหมหางกระรอกประยุกต์ เพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าไหมเอกลักษณ์ใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดส่งผลงาน เป็นการร่างแบบลายผ้าบนกระดาษขนาด 20×20 นิ้ว พร้อมอธิบาย แนวความคิด แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทอ และการดูแลรักษาผ้าไหม ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ กระดาษ A4 โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
JC&CO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD
TEL : +66 (0) 2.713.6652
CELL : +66 (08) 1.323.4653
EMAIL : thipsirid@jcpr.co.th / thipsirid@gmail.com