วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (PPC Chulalongkorn University) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (PPC Chulalongkorn University)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. หลักสูตร “Modern Process Control Methods”
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2553 เวลา 9:00 – 16:30 น.
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/Modern.html

2. หลักสูตร “Advanced Process Control Workshop”
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2553 เวลา 9:00 – 16:30 น.
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/Advanced Process.html

ทางวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้นในวันและเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังจะมีการจัด Short Course อีกมากมาย
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/program.asp

แผนที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/map.html

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010) ในหัวข้อ การสร้างโรดแม็พวิถีชีวิต บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 5 ห้อง 901 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1211, 1151

เว็บไซต์ http://msit.spu.ac.th/msit13
โทรศัพท์ 081-752-5065 (คุณแมว), 082-012-2199 (คุณอ้อม)

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชมแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Mighty Mix University Challenge 2010″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

ขอเชิญร่วมชมการประกวด  “Mighty Mix University Challenge 2010″

Poster

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Mighty Mix University Challenge 2010″ ขึ้น ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มของเหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมายกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อ คัดเลือกสุดยอดบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศ รับประกันความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ โดยจะจัดแถลงข่าวกิจกรรมนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.ชัยศักดิ์ คล้ายเเดง และอ.นิภาพรณ์ ชูขำ
โทร 089-982-3691

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
02 287-9600 ต่อ 1170 1171 และ 9718

สบท. เปิดโอกาสขยายเปิดรับผลงานน้องๆ รณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น จนถึง 14 มิ.ย. 53

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Logo

สืบเนื่องจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาออกไป ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงขอแจ้งขยายการเปิดรับผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกระตุ้นเตือนให้รู้เท่าทันภัยจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน มือถือ และอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มเด็กและกลุ่มประชาชนทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.tci.or.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-937-4370 – 6 ต่อ 13 – 15

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา จัดแสดงนิทรรศการ “AD Airline: Flying to Success”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ได้มีการจัดนิทรรศการ “AD Airline : Flying to Success” เป็นนิทรรศการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ร่วมกับ คอฟฟีโอ้ ไวตามิลค์ และ ฮอนด้า จัดนิทรรศการ Advertising Workshop 2009, “AD Airline: Flying to Success” ณ ไซบีเรีย ฮอลล์ เซนเตอร์พ้อยท์ ชั้น8 เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 553 เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น.

AdAirlinePoster

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.caad.au.edu/
Tel: 089-699-9703

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับตรงนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เปิดรับตรง นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553

ทาง www.chandra.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเอง
ที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2942-6900-99 ต่อ 5155, 5156 และ 5184

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจร่วมงาน “มหกรรมอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3”

Author: phassakorn  //  Category: กิจกรรมมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดงาน “มหกรรมอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU-Islamic Studies Expo)
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการอิสลามศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งที่เป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา และเป็นสาระที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดยภายในงานจะมีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่
1. การประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “พระคุณของพ่อ”
2. การตอบปัญหาประวัติของศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล)
3. การวาดภาพ-ระบายสี ในหัวข้อ “รื่นเริง วันอีฏิ้ลอัฎฮา (ฉลองเทศกาลฮัจญ์)

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “อิสลามปริทัศน์” และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อีกด้วย

สำหรับนักเรียน หรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
สามารถส่งชื่อเป็นหมู่คณะหรือในนามโรงเรียน
สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2222 ต่อ 1137

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ชมรมศิษย์เก่า มจพ.ในภูมิภาคต่างๆ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2552  ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตร “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.”  ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.

การจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงพระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี เพื่อเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น อันเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ประกอบด้วย  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งพระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี และ/นิทรรศการพัฒนาการแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี  มจพ./นิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/การบรรยายทางวิชาการ/การแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรม/การแสดงศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก  3  สมัย/สวนอุตสาหกรรม/กิจกรรม  Open  House  ของคณะ วิทยาลัย  สถาบัน  และสำนัก ของ มจพ.

สำหรับผลงานการศึกษา วิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นำมาโชว์อย่างคับคั่ง อาทิเช่น  กังหันน้ำหัวน้ำต่ำผลิตไฟฟ้า (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551) โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน การสร้างรถอัจฉริยะเพื่อการแข่งขัน เครื่องขัดขนหน่อไม้ เครื่องคัดขนาดกุ้งขาว เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็ง เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้สดและหญ้า  เครื่องลับคมคัตเตอร์  ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากรำข้าว  การควบคุมหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย  หุ่นยนต์เตะฟุตบอล   สื่อการสอน  การผลิตกระดาษจากหญ้าขจรจบ  เป็นต้น

กิจกรรม  Open  House  ของคณะ วิทยาลัย  สถาบัน  และสำนัก ของ มจพ. จะเปิดบ้านให้ชมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอจำลองการไหลของอากาศ 3 แบบ คือ 1) แบบปั่นป่วน 2) แบบราบเรียบในแนวดิ่ง และ 3) แบบราบเรียบในแนวระดับ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง  การตกแต่งและการเผาแบบเทคนิคราคุ (Raku) ณ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  นำเสนอLearn by Mysekf@SALC เปิดบริการห้องศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (Self-Access Learning Center) ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและฝึกทักษะจากสื่อด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจหลากหลาย รูปแบบ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ และห้อง SALC ชั้น 10 อาคารนวมินทรราชินี และอีกมากมายจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สุดฮอต…ในงานนี้จะได้พบกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก 3 สมัย ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี 2552 (World Robocup  Rescue 2009) ณ เมืองกราซ  ประเทศออสเตรีย  โดยจะจัดแสดงโชว์เป็นรอบๆ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนอกที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง  โรงเรียนนายร้อย จปร.   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บริษัท เฟสโต้   บริษัท ลูคัส นูเลอร์   สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด  ATEC Computer  I – NEX   AVL  บริษัท อำพัน เทคโนโลยี  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด   Dynamic Satcom  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และบริษัท Forcefull Corporation Limited (Machine Design and Solution) สามารถนำบุคลากรของท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และสำรองวันและเวลาในการเข้าร่วมชมนิทรรศการฯได้ตามวันเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการฯ
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ1113,1121, 1166 และ 2801โทรสาร 02-587-4350

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 11-101 Auditorium
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีพร้อมรับชมการแสดงคอนเสิร์ต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ เวลา 10.00-12.00 น.
จะเป็นการอบรมการเล่นเครื่องดนตรีดับเบิ้ลเบสให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
โดย Mr.Joris Teepe หัวหน้าสาขาวิชาแจ๊สศึกษา
วิทยาลัยดนตรี Prince Claus มหาวิทยาลัย Hanze ประเทศเนเธอแลนด์

จากนั้นเวลา 13.00-15.00 น. เป็นการแสดงดนตรี Mr.Benny Golson
นักดนตรีแจ๊สระดับตำนานของโลก
หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการดนตรีแจ๊สของโลก
ซึ่งในปัจจุบันมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่ท่านเท่านั้น
อีกทั้งยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงดนตรีแจ๊สที่เป็นอมตะของโลกอีกหลายบทเพลง
รวมถึงยังได้รับเชิญจาก Mr. Steven Spielberg ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “The Terminal”
ร่วมกับ Mr. Tom Hank ในฐานะตำนานนักดนตรีแจ๊ส

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3210
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 3211
หรือ www.rsu.ac.th

ม.รังสิต จัดอภิปรายทางวิชาการ Iran Today: อิหร่านวันนี้

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดการอภิปรายวิชาการในหัวข้อ Iran Today: อิหร่านวันนี้
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7)

ภายในงานได้รับเกีรยติจาก ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ทรงยศ แววหงส์ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านอารยธรรมอิหร่าน)
อ.เสาวภาคย์ เออร์วิน นักวิชาการอิสระ (ด้านการเมืองภายในและต่างประเทศ)
และ ดร. ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร M.A. Leadership
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้านสังคมการเมือง และการต่างประเทศ)
เป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1356