สถาบัน RMIT University มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

01

RMIT University มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่สมัครเรียนในคณะ Computer Science and IT โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนดังนี้

 • Information Storage, Analysis and Retrieval
 • Intelligent Systems
 • Software Engineering
 • Distributed Systems and Networking

โดยทุนนี้รวม :

 • ค่าเทอมตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3.5 ปี
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน AU$15,000 ต่อปี

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิรับทุน

 • มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ
  - IELTS 6.5 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0
  - TOEFL Paper based 580 ขึ้นไป TOEFL iBT 92 ขึ้นไป โดยแต่ส่วนไม่ต่ำกว่า 20

หมดเขต

 • 30 พฤศจิกายน 2553 สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในเทอม 1 ปี 2554
 • และ 15 พฤษภาคม 2553 สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในเทอม 2 ปี 2554

RMIT University เป็นแหล่งองค์ความรู้ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัยครบครัน มีหลักสูตรมากกว่า 470 หลักสูตร และ 8,000 วิชาเรียนให้นักศึกษาได้เลือกเรียน หลักสูตรวิชามีความเชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างลงตัว และทางมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติที่มาจากต่างวัฒนธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนถึง 18,000 คน จาจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 60,000 คน

Clipboard02

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

CETA Education: ชั้น 16 อาคาร GMM Grammy Place สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร. 02 665 8100  แฟกซ์. 02 665 8105
Email: study@ceta.co.th Website: www.ceta.co.th

บริษัท CETA จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลียระดับมัธยมศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

clip_image002

CETA ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อออสเตรเลีย ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย และ Australian Education Assessment Services (AEAS) จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลีย ระดับมัธยมศึกษาขึ้นที่โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ภายในงานมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากทุกรัฐของออสเตรเลียมาร่วมออกบูธ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อได้พูดคุย และสอบถามรายละเอียดต่างๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้โรงเรียนที่มาในงานได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มาร่วมงานมากมาย สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้! และสนใจเรื่องทุนการศึกษา CETA และโรงเรียนชั้นนำมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายโอกาสในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้

02

Firbank Grammar School

Firbank Grammar School มอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% และค่าที่พัก 25% สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2554 Firbank Grammar School ก่อตั้งในปี 1909 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ทางโรงเรียนนำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยทางโรงเรียนมีหอพักหญิงสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่โรงเรียนประจำ ซึ่งนักเรียสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่โฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียน

03

Billanook College

Billanook College มอบทุนการศึกษา มูลค่า $8,000 ต่อปี โดยทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบ Year 12 (สำหรับนักเรียน Year 10 และ Year 11 ที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2554) Billanook College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการร่วมมือทางการศึกษาระดับโลกหลักการของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนเป็นเลิศและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โรงเรียนเพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง การศึกษานอกโรงเรียน การสร้างความเป็นผู้นำ และกิจกรรมพิเศษทางวิชาการอื่นๆ โดยการเรียนการสอนจะเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียนนานาชาติและนักเรียนชาวออสเตรเลีย

04

The Peninsula School

The Peninsular School มอบทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับนักเรียนชั้น Year 11 และ Year 12  The Peninsula School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทางด้านกิจกรรม นักเรียนจะได้รับการสอนด้านจริยธรรม การยอมรับฟังความคิดเห็นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยความน่าเชื่อถือของโรงเรียน The Peninsula School จึงได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ the Melbourne University Program for High Achieving Students (MUPHAS) ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีชื่อเสียงในMelbourne

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และ/หรือ มีความโดดเด่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬาและศิลปะ
-ต้องการเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2554*

*ระยะเวลาการเข้าศึกษาต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน*
-ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
-ผลสอบ AEAS หรือ IELTS หรือ Placement Test ของโรงเรียน
-สำเนา Passport
-เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร รางวัลต่างๆ และจดหมายแนะนำจากโรงเรียน เป็นต้น

*เอกสารของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
CETA: Complete Education and Touring Australia
ชั้น 16 อาคาร GMM Grammy Place สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 665 8100
แฟกซ์. 02 665 8105
Email: study@ceta.co.th
Website: www.ceta.co.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา รับสมัครทุนโควต้าเชียร์ลีดเดอร์จำนวนมาก

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ศูนย์เมืองทองธานี) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในด้านกีฬาผู้นำเชียร์ (เชียร์ลีดเดอร์) จำนวนหลายทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมทั้งหมด)

คุณสมบัติคือ
1. เคย/ไม่เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้ (ในระดับการศึกษาล่าสุด) (สามารถฝึกสอนกันได้)
2. รับทั้ง ชาย/หญิง ไม่จำกัดน้ำหนัก ส่วนสูง หรือหน้าตา ขอให้มีใจรักในกีฬาชนิดนี้และพร้อมเดินไปด้วยกัน
3. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ (สำคัญมาก)
4. ไม่จำกัดจำนวน(เพราะในปีหน้ามีการแข่งขันจำนวนมาก) หรือ
จำนวน 18 คน สำหรับเชียร์ลีดดิ้ง
จำนวน 15 คน สำหรับ ปอม ปอม
รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ(ถ้าจบปวส. รบกวนให้ติดต่อมาคุยเป็นการส่วนตัว)
หลักสูตร 4 ปี (แต่สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี)

ในศูนย์การเรียนเมืองทองธานีจะมีให้เลือกเรียนเป็นจำนวน 3 หลักสูตร 5 สาขา (ภาควันอาทิตย์) คือ
1.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด การจัดการ
2.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต การพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

ซึ่งเรียนเฉพาะภาคพิเศษ(วันอาทิตย์วันเดียว) น้องๆที่ว่างจากการซ้อม(ในแต่ละวัน) (ถ้ามีแรงเหลือ)
สามารถทำงานหารายได้พิเศษเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหลือนี้ได้

**ซึ่งถ้าสาขาวิชาใดที่น้องๆลงหลายๆคน ทางสถาบันขออนุญาติพิจารณาให้เปิด
ซึ่งตาราง วัน/เวลา ในการซ้อมในแต่ละวันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสมาชิกครบและทำการประชุมที่สถาบัน
(วันเดียวกันกับวันเซ็นสัญญารับทุน) ให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และนำกลับมายังสถาบัน
เพื่อสถาบันจะทำการส่งในการแข่งขัน POM POM และ/หรือ เชียร์ลีดดิ้ง ในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2552(ทุกงาน)

อย่าให้ความฝันของตนเองหลุดลอยไป ก้าวไปด้วยกัน
ประสบการณ์และความทรงจำที่ดีๆและประทับใจ ก่อนที่จะจบไปเผชิญกับโลกของการทำงาน

สถานที่ตั้งของสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี
16/7-9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

น้องๆคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พี่เรียว 085-021-0553

http://www.ita.in.th/

น้องๆคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พี่เรียว 085-0210553

ร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ากว่า 7 แสนบาท

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

อ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.thaigoodview.com/contest2552

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย  โดยมีทุนจำนวนประมาณ 135 ทุน จากมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2551 สำหรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552  โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาในเดือนมกราคม และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ฯพณฯ พอล กริกสัน จะเป็นประธานประกาศการรับสมัครชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับ ประเทศไทย ประจำปี 2552  อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นี้

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ มีดังนี้

* ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าหนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o University of New England, New South Wales
o Curtin University of Technology, Western Australia
o Edith Cowan University, Western Australia
o Deakin University, Victoria

* ทุนบางส่วนระดับปริญญาเอก ยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มอบให้สำหรับบางมหาวิทยาลัย
o University of Western Australia – จำนวน 10 ทุน
o University of Newcastle – จำนวน 6 ทุน
o Queensland University of Technology – จำนวน 6 ทุน
o Swinburne University of Technology – จำนวน 4 ทุน
o RMIT University – จำนวน 2 ทุน
o University of Adelaide – จำนวน 1 ทุน
o University of Melbourne – จำนวน 1 ทุน

* ทุนบางส่วนระดับปริญญาโท ยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มอบให้สำหรับบางมหาวิทยาลัย
o University of Queensland – จำนวน 8 ทุน
o Bond University – จำนวน 8 ทุน
o Central Queensland University – จำนวน 4 ทุน
o University of South Australia – จำนวน 3 ทุน
o University of Ballarat – จำนวน 3 ทุน
o University of New South Wales – จำนวน 2 ทุน
o Deakin University – จำนวน 1 ทุน
o University of the Sunshine Coast – จำนวน 1 ทุน
o University of Wollongong – จำนวน 10 ทุน
o La Trobe University – จำนวน 2 ทุน

* ทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับทุน เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา  โดยบางทุนเปิดให้สำหรับผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เท่านั้น
o University of Queensland
o University of Sydney
o University of Newcastle
o Macquarie University
o Queensland University of Technology
o Flinders University
o University of Wollongong
o La Trobe University

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและทุนการศึกษาที่ เปิดรับสมัครทั้งหมด  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสมัครขอรับทุน  สามารถเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ www.ozthaischolarships.in.th

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และเจ้าหน้าที่  ซึ่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนไทย   สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติและก.พ. ทำงานร่วมกันโดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ได้รับทุนจากก.พ. ที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ออสเตรเลีย    สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติและมหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่ ซึ่งร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการนี้  จะเข้าร่วมงาน OCSC Expo ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์ของรัฐบาลออสเตรเลีย  ซึ่งทำงานเพื่อสร้างความเป็นสากลด้านการศึกษา

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติได้ก่อตั้งเครือข่ายสำนักงาน ระหว่างประเทศ  เพื่อดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลก และให้การสนับสนุนนักเรียนจำนวนมากที่เลือกศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย   ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างออสเตรเลียและกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศต่างๆได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านทางการร่วมลงนามบันทึก ความเข้าใจร่วมกัน โดยทั่วไปแล้ว การลงนามบันทึกความเข้าใจครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่   การสร้างความสัมพันธ์ระดับสถาบัน  ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา  การรับรองคุณวุฒิและโอนหน่วยกิจ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายการศึกษา  ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน และการพัฒนาโครงการหลักสูตรร่วม เป็นต้น สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติยังเป็นผู้แทนออสเตรเลียในเวทีการ ศึกษาระดับนานาชาติ เช่น  SEAMEO, UNESCO และ APEC รวมถึงในการเจรจาลงนามบันทึกความเข้าใจและการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี

ในประเทศไทย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวง ศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด  ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนระดับอาวุโสจากกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมกับคณะทำงานของกระทรวง ศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์ของออสเตรเลีย ในกรุงแคนเบอร์รา เพื่อวางแผนกิจกรรมต่างๆในระยะเวลาสองปีภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม กัน  ซึ่งประเทศไทยและออสเตรเลียมีความยินดีอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ด้านการศึกษาเช่นนี้

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติและสถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ หวังว่าจะพบและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนในพิธีมอบทุน การศึกษา ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 นี้

ระเบียบการสมัครสอบโครงการทุนสำรวจโลก eListening

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

ระเบียบการสมัครสอบโครงการทุนสำรวจโลก eListening

ทุนการศึกษา “โครงการทุนสำรวจโลก eListening” เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 โครงการ ทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยการจัดสอบชิงทุน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าทุนระหว่าง 244,800 – 365,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือ เป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ยังเป็นการ ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคม นานาชาติโดยตรง

โครงการ ทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากร บุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตน เอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
1. กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนเท่านั้น
2. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ
วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

วิธีการขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ au.edu elistening.au.edu หรือ elistening.net ภายในวันที่ 2 มกราคม 2552

หมายเหตุ :ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะดนตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)

ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
การตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าสอบของผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการสอบ ได้แก่ วันเวลา สถานที่สอบ และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ทาง au.edu , elistening.au.edu หรือ elistening.net ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา
1. ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 70% ขึ้นไปในวิชาที่สอบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2. เนื้อหาวิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าสอบต้องดูวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษแล้วสอบเป็นภาษาอังกฤษ
การสอบแข่งขันขอรับทุน

การสอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. สอบข้อเขียน
ข้อสอบเป็นรูปแบบการ ตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ au.edu , elistening.au.edu , elistening.net และ readbangkokpost.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2552 ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

การประกาศผลการสอบ ข้อเขียน (รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์ได้รับการ สอบสัมภาษณ์ ได้จาก au.edu , elistening.au.edu หรือ elistening.net

2. สอบสัมภาษณ์

2.1 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ได้จาก au.edu , elistening.au.edu หรือ elistening.net

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
nextstep.co.th

ข่าวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา


ข่าวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 75 ทุน และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 และการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุน

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 75 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)

2. ทุนการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยระบบ รับตรง ในปีการศึกษา 2552 นี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 75 ทุน โดยผู้ที่มีคะแนน GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถที่จะสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯได้ โดยทุนการศึกษาของสถาบันฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ + ค่าครองชีพ 30,000 บาท / ปี (ประมาณ 90,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 60,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 3 ค่าหนวยกิตครึ่งจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 30,000 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขา


คณะวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์หรือระดับปวช.3 ในสายช่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

จบ การศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียน ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์ภาษา  หรือระดับปวช.3  ในสายช่าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา  ศิลป์คำนวณ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

4.  คุณสมบัติสำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครต้องมี GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

5. กำหนดการรับสมัคร
5.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1 กันยายน – 13 ธันวาคม 2551
5.2 รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 กันยายน – 26 ธันวาคม 2551

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ใบสมัคร online

ที่มา เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น