เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกโดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มี 10 วิทยาเขต 20 ภาควิชาและ 87 สาขาวิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสามารถสอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆมากมาย

เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2552

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานโตไกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
www.kmitl.ac.th/tokai
Tel : 02-326-4526

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแรกพบ “เปิดทุ่งบางเขน52″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้จัดโครงการแรกพบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เปิดทุ่งบางเขน52″
ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างน้องๆว่าที่นิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ อีกทั้งยังจะเป็นการแนะนำการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆอีกด้วย

12 พฤษภาคม 2552 ฤกษ์งามยามดี เวลา 9 นาฬิกา ขอเชิญว่าที่นิสิตใหม่ ม.เกษตรบางเขน
ทุกคณะ เข้าร่วมงานแรกพบ ม.เกษตร หรือที่เรียกว่า งานเปิดทุ่งบางเขน52
ณ บริเวณ สระน้ำรอบหอประชุมใหญ่ เกษตรกลาง บางเขน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย
จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ KU ของเรา อีกทั้งเพื่อให้น้องๆ นิสิตใหม่ทุกคนได้เริ่มปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่
และรู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆในคณะ รวมทั้งรับเอกสารคำแนะนำในการเข้ารับการสัมภาษณ์

ภายในงาน ประกอบไปด้วย การจัดซุ้มต้อนรับน้องใหม่ของพี่ๆทั้ง 14 คณะ
และการแสดงของพี่ๆนิสิต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกของทางมหาวิทยาลัย

น้องๆ นนทรีรุ่น KU69 ที่เพิ่งทราบผลแอดมิชชันไม่ควรพลาด และอย่าลืมนำหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มาร่วมบริจาคให้กับน้องๆผู้ขาดแคลนด้วยนะครับ

พิเศษสุดๆ สำหรับน้องๆที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนจะได้รับขอที่ระลึกสุดพิเศษ
จากพี่ๆองค์การบริหารองค์การนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.kusab.nisit.ku.ac.th/index1.html
02-942-8723 กด 0

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อโครงการสมทบพิเศษ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.)
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

โดยมีสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) MDT-RS
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) TDT-RS
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม WDT-RS
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) AMT-RS
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) IPT-RS
6. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-RS
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) EIT-RS
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ETT-RS
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ECT-RS

ผู้สนใจสมัครได้โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร

63 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2585-8541 ต่อ 6201, 6239

สำนักงาน ก.พ. กำหนดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. กำหนดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชาและต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. แล้ว เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 4-24 มีนาคม ศกนี้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th , http://job.ocsc.go.th , สายด่วน 1786
หรือสอบถามได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หรือที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาสยามสแควร์ ซอย 7
และที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

CRU-UBI ร่วมกับ สถาบันสอนภาษา Being Field เปิดสอนโปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ฟรี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

Being Field ผู้รับการบ่มเพาะ CRU-UBI

เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ฟรี!

CRU-UBI ร่วมกับ สถาบันสอนภาษา Being Field เปิดสอนโปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
: English for Job Application & Interview ฟรี

นางสาวอิสรีย์ พุฒิพรวรานนท์ ผู้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาต่างชาติในการติดต่อสื่อสารได้จะเป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

“สถาบันสอนภาษา Being Field เปิดให้บริการจัดการเรียนการสอนแบบ Learning by doing
โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สอน แบ่งเป็น 3 บท
ประกอบด้วย บทที่ 1 วิธีการหางานที่ต้องการและเหมาะสมกับตนเอง
บทที่ 2 ฝึกกรอกใบสมัครงาน เขียนจดหมายแนะนำตัว ประวัติ ผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 ฝึกสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ” ผู้รับการบ่มเพาะ กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.กล่าวว่า CRU-UBI ให้การสนับสนุนสถาบัน Being Field
จัดกิจกรรมดังกล่าว และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่อบรม ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมนี้
กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในการหางานทำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้อีกระดับ

ผู้สนใจ สมัครได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หรือโทร. 086 – 888 – 2542 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม ศกนี้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หัวข้อข่าว มหิดลอินเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Kyushu จัดงาน ASEAN in Today’s World

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน ASEAN in Today’s World ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 จะมีพิธีเปิดงาน โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้น จะมีการมอบทุน Mahidol Young ASEAN Scholarship แก่นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
โครงการ ASEAN in Today’s World นี้ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จำนวน 28 คน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเชีย การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย เช่น ภาษาไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย เช่น เกาะเสม็ด อยุธยา ตลาดน้ำอัมพวา สถานที่สำคัญๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดอบรม “ภาษาจีนกวางตุ้ง” สำหรับผู้สนใจทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เปิดอบรม “ภาษาจีนกวางตุ้ง” สำหรับผู้สนใจทั่วไป ระยะสั้น 30 ชั่วโมง

ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 ถึง 15 พฤษภาคม 2552

เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือติดต่อธุรกิจกับชาวฮ่องกงและจีน

เหมาะสำหรับผู้สนใจที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน

และต้องการพูดได้ในเวลาอันรวดเร็ว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 มีนาคม 2552

รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ท่านเท่านั้น ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท

งานสัมมนาวิชาการงานใหญ่แห่งปี UTCC-MC Day ครั้งที่ 10 “OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.หอการค้าไทย จับมือ จ.ปทุมธานี
จัดงานสัมมนาวิชาการ UTCC-MC Day ครั้งที่ 10
“OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการงานใหญ่แห่งปี UTCC-MC Day ครั้งที่ 10 “OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย” ร่วมเสวนาเพื่อเปิดมุมมองและหาไอเดียใหม่ๆในการสร้างตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บรรยายโดย 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัทจีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “มิติสัมผัสสู่การสร้างตราสินค้าไทยให้ยั่งยืน” และรองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “สื่อสารตราสินค้าไทยอย่างไรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และนักศึกษาปริญญาโท ในประเด็น “ประสบการณ์ในการสร้างมิติสัมผัสให้กับตราสินค้าไทย”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดงานแสดงสินค้า “UTCC-Pathumthani OTOP Fair” พบกับ Fashion Show สินค้า OTOP ของดีเมืองปทุมธานี และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโท “7 Wonders OTOP Showcase” นิทรรศการมีชีวิตของผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงอาคาร 1 และ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนา “OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย” กรุณาสำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://otopthaitouch.blogspot.com

สนใจติดต่อ :
คุณชมพูนุท วัลลิภากร โทร. 089-892-4347
คุณกฤษกร พฤกษ์ปาริชาติ โทร. 081-700-6505

ปฏิทินข่าว

ม.หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
“OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย ” 19 กุมภาพันธ์ 2552

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาวิชาการ UTCC-MC Day ครั้งที่ 10 “ OTOP Thai Touch : มิติสัมผัสตราสินค้าไทย ” โดย คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัทจีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานนี้ร่วมฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หากสนใจเข้าร่วมสัมมนา สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม http://otopthaitouch.blogspot.com หรือ otopthaitouch@gmail.com

สนใจติดต่อ :
คุณชมพูนุท วัลลิภากร โทร. 089-892-4347
คุณกฤษกร พฤกษ์ปาริชาติ โทร. 081-700-6505

มหิดลอินเตอร์จัดค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรม MUIC English Camp: Episode II – Teens to Talents (ตอน: วัยรุ่น มุ่งมั่น…สร้างสรรค์อนาคต) ในวันที่ 21-25 เมษายน 2552 โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังนี้

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เหตุการณ์สมมุติประกอบ เช่น มารยาทในการเข้าสังคม การจัดงานปาร์ตี้ การประกอบอาหาร การรับประทานอาหาร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โครงการวิทยบริการ โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1022, 1712

ม.พระนครเหนือ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพฑูรย์  แก้วทอง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการเสวนาทางวิชาการ
หัวข้อเรื่อง  ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมเบญจรัตน์   อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 50 ปี   ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

การจัดเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันเตรียมการและจัดการกับปัญหาว่างงานเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแนวคิดคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ให้ได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือมาตรการรองรับจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อเป็นการแนะนำหรือสร้างแนวทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้มทางออกและทางเลือกอันส่งผลให้ภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถขับเคลื่อนต่อไปตานโยบายของรัฐบาล  เป้าหมายผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย

1)  ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการบุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้าทำงาน

2)  ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ

3)  บุคลากรที่ประสบปัญหาการเลิกจ้างงานจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ว่างงาน

4)  นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ     ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”     มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย    ดร.นิพนธ์  สุรพงษ์รักษ์เจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายนคร  ศิลปอาชา   อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ยิ้มวิไล

ผู้ที่สนใจการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวสามารถสำรองที่นั่ง ฟรี ได้ที่ นางสาววรรธนา  เงินสยาม  โทรสาร  02-3856009 โทรศัพท์ 081-755-6716 หรือสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2615 ,0-2568-9010 หรือ www.kmutnb.ac.th