ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25 ปีเภสัชฯ ศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

MUL

ขอเชิญร่วมงาน 5 ช้อนชา 25ปีเภสัชฯ ศิลปากร
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 9.00-20.00น.
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

โดยในงานจะมีกิจกรรมน่าสนใจอาทิ เช่น

- ชมนวัตกรรมการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่2009
- เรียนรู้การทำเวชภัณฑ์เบื้องต้น
- พบกับเภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ
- ร่วมชิงและร่วมลุ้นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท
- ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี(อายุ 2-5ปี)
- รับการบริการไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ฟรี
- และอื่นๆ อีกมากมาย พบกันได้ในงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http//www.pharm.su.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์
คุณวรรณ 089-0773819 , คุณเมย์ 081-6595119

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) เน้นการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที (เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th/SecondBachelor53

หมายเหตุ
กรณี ที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตร ท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชา

ติดต่อสอบถาม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์สำนักงาน. 053 – 873599, 053 – 873569 ( ทุกวัน )
โทรศัพท์เคลื่อนที่. 087 – 0664430, 085 – 0101507 ( ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน )
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา จัดแสดงนิทรรศการ “AD Airline: Flying to Success”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ได้มีการจัดนิทรรศการ “AD Airline : Flying to Success” เป็นนิทรรศการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ร่วมกับ คอฟฟีโอ้ ไวตามิลค์ และ ฮอนด้า จัดนิทรรศการ Advertising Workshop 2009, “AD Airline: Flying to Success” ณ ไซบีเรีย ฮอลล์ เซนเตอร์พ้อยท์ ชั้น8 เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 553 เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น.

AdAirlinePoster

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.caad.au.edu/
Tel: 089-699-9703

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ. ปราจีนบุรี)

ระเบียบการสมัคร
1. Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)

2. ซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-15.00 น.

3. สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท (รวมค่าส่ง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา) โดยส่งธนาณัติ เท่านั้น สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม “นางสุชาดา จิราสุคนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ. 4 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802 วงเล็บมุมซองด้านล่าง (ซื้อระเบียบการรับสมัคร)

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553

2. สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดยไอซีทีศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างปิดภาคการศึกษา เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบรรยายและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ (ทุกหลักสูตรเรียนที่บางรัก กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิทยากรทุกหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำที่ มีชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดในครั้งนี้ มี 10 หลักสูตร ดังนี้

1. Basic Design 1 ออกแบบผลงาน 2 มิติเพื่อสร้างงานออกแบบ
2. Basic Design II ออกแบบผลงาน 3 มิติ ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ
3. Computer Graphic Design 1 พื้นฐานงานศิลปะทางด้าน Computer Arts
4. Computer Graphic Design II การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ เบื้องต้น
5. Drawing I การวาดลายเส้นและแรเงา
6. Basic maya พื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Maya
7. Drawing II การวาดภาพและกายวิภาคของคนและสัตว์
8. Character Design ออกแบบและเทคนิคในการสร้างตัวละคร
9. Basic C Language for Maya ภาษาซี สำหรับนำไปใช้พัฒนางานต่างๆในโปรแกรม Maya
10. Basic Maya Dynamic Effect วิธีการและเทคนิคในการสร้างเอฟเฟค

รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 25 คนเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คุณยุวดี มนทิรมาโนชญ์
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2233 4995 หรือ http://www.ict.su.ac.th/th/tc/index.html

TGGS เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 1/2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม (นานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2553  ดังนี้

ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน

ปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
สอบสัมภาษณ์และประกาศผลสอบเดือนเมษายน 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคาร TGGS
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2902, 2925
หรือ www.tggs.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่ม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้จะกำหนดวันชำระเงินวันสุดท้ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

วิธีการรับสมัคร
- สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
– สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการเพื่อการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (วันราชการ เวลา 09.00-18.00 น./ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. )

ระเบียบการรับสมัคร
- ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (วันราชการ เวลา 09.00-18.00 น./ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. )
- สืบค้นข้อมูลการรับสมัคร และ Download ที่ http://www.admission.ac.th

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ( ภาคพิเศษ 1 ปีครึ่ง ) วท.บ. IT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที

เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ
บรรยาย : วันพุธและ ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
ปฏิบัติ : วันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 9.00 -18.00 น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตรท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th
โทรศัพท์สำนักงาน 053 – 873599, 053 – 873569 (ทุกวัน)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 – 0664430, 085 – 0101507 (ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน)
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 18

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Rate ราคาบูธ

ด้วยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกองกิจการนักศึกษาร่วมกับกรมการจัดหางานและการสนับสนุนของบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด จะจัดงานมหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 18 ภาคการรับสมัครงานและแนะแนวศึกษาต่อ วันพุธและพฤหัสที่ 10 – 11 มีนาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา บัณฑิต มจพ.กรุงเทพฯ และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลการหางานทำการศึกษาต่อและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง

แผนผัง

มจพ. กรุงเทพฯ มีความยินดีขอเชิญชวนสถานประกอบการร่วมงานภาคการรับสมัครงานและแนะแนวศึกษาต่อ วันพุธและพฤหัสที่ 10 – 11 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 –16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยส่งข้อความและเซ็นต์ ORDER กลับลงในแบบตอบรับและส่งคืนบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด ภายในก่อนวันงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด เป็นผู้ประสานงาน (สามารถตรวจสอบหมายเลขบู๊ธได้ที่ www.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Banner

1. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จึงเปิดทำาการเรียนการสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรภาคพิเศษ 2 หลักสูตร

ƒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาด้านการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี การนาเทคโนโลยีมาประยกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี รวมถึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง นักบัญชี สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการบัญชี และงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ƒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาการบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบให้นิสิต ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจตามสถานการณ์การเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) เพื่อให้มีทักษะการเป็นนักบริหาร สามารถไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักบริหารที่มีจรรยาบรรณในองค์การธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
ประกอบการธุริกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์การธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย การวางระบบงานของบริษัท การวางแผน กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ƒ จุดเด่นของหลักสูตร
1. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะสาขา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

2. ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากัน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตบางเขน และได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลากวา 4 เดือน การฝึกงานในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคการศึกษาโครงการประกวดแผนธุรกิจ โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสัมมนาต่าง ๆ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-อเมริกา โครงการพี่บัณฑิตแนะแนวการทำงานแก่รุ่นน้องการสงเสริมนิสิตเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น

ƒ คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. / ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

ƒ กำหนดการ
รับสมัคร 4 มกราคม ถึง 31 มนาคม 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 2 เมษายน 2553
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 19 เมษายน 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 เมษายน 2553
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินภายในวันที่ 23 เมษายน 2553

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 22,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
- มีเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)
- มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางดังนี้
ƒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะฯ (ห้องธุรการ คณะชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาทƒ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท เข้าหมายเลขบัญชี 446-1-07347-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัคร 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5039 , 086-8864594 (คุณวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย)
หมายเลขโทรสาร 0-4272-5040
http://fam.csc.ku.ac.t