มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่’52

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวปฐมนิเทศ

งานรับเพื่อนใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดในวันที่23-24 พฤษภาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นกิจกรรมที่แนะแนวทางสู่การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคม โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วม
เช่น การทำของที่ระลึก ลานกิจกรรม กิจกรรมแสงสีเสียง “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์
กิจกรรมสันทะนาการ และกิจกรรมห้องเรียนวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง “First Lecture
อีกทั้งนักศึกษาใหม่ยังได้ดูการแสดงจาก ชุมนุมชมรม ภายในหอประชุมใหญ่

กำหนดการงานปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อนใหม่ 52

วันที่ 23 พฤษภาคม 2552

07.00-08.00น. ลงทะเบียน
08.00-16.300น. เริ่มเข้าสู่กิจกรรม (จะวนกันทำกิจกรรม)
17.00-21.30น. กิจกรรมแสง สี เสียง “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์”
22.00-24.00น. เข้าสู่กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ (ต้องลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ freshy.domesu.com เท่านั้นจึงสามารถเข้าร่วมได้ โดยกำหนดไว้ที่ 1500-1800 คน และลำปาง 500 คน)
24.00น. เข้านอน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2552

07.00น. ตื่นนอน
09.000-12.00น. กิจกรรมสันทนาการ
12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30น. กิจกรรมห้องเรียนวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง “First Lecture”
โดยจะแบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย หอประชุมเล็ก หอประชุมใหญ่ ห้อง LT201 และ LT301
15.00-19.00น. กิจกรรมการแสดงของชุมนุมชมรม ภายในหอประชุมใหญ่

ติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
www.domesu.com