บริษัท CETA จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลียระดับมัธยมศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

clip_image002

CETA ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อออสเตรเลีย ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย และ Australian Education Assessment Services (AEAS) จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลีย ระดับมัธยมศึกษาขึ้นที่โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ภายในงานมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากทุกรัฐของออสเตรเลียมาร่วมออกบูธ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อได้พูดคุย และสอบถามรายละเอียดต่างๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้โรงเรียนที่มาในงานได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มาร่วมงานมากมาย สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้! และสนใจเรื่องทุนการศึกษา CETA และโรงเรียนชั้นนำมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายโอกาสในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้

02

Firbank Grammar School

Firbank Grammar School มอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% และค่าที่พัก 25% สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2554 Firbank Grammar School ก่อตั้งในปี 1909 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ทางโรงเรียนนำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยทางโรงเรียนมีหอพักหญิงสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่โรงเรียนประจำ ซึ่งนักเรียสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่โฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียน

03

Billanook College

Billanook College มอบทุนการศึกษา มูลค่า $8,000 ต่อปี โดยทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบ Year 12 (สำหรับนักเรียน Year 10 และ Year 11 ที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2554) Billanook College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการร่วมมือทางการศึกษาระดับโลกหลักการของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนเป็นเลิศและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โรงเรียนเพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง การศึกษานอกโรงเรียน การสร้างความเป็นผู้นำ และกิจกรรมพิเศษทางวิชาการอื่นๆ โดยการเรียนการสอนจะเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียนนานาชาติและนักเรียนชาวออสเตรเลีย

04

The Peninsula School

The Peninsular School มอบทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับนักเรียนชั้น Year 11 และ Year 12  The Peninsula School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทางด้านกิจกรรม นักเรียนจะได้รับการสอนด้านจริยธรรม การยอมรับฟังความคิดเห็นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยความน่าเชื่อถือของโรงเรียน The Peninsula School จึงได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ the Melbourne University Program for High Achieving Students (MUPHAS) ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีชื่อเสียงในMelbourne

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และ/หรือ มีความโดดเด่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬาและศิลปะ
-ต้องการเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2554*

*ระยะเวลาการเข้าศึกษาต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน*
-ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
-ผลสอบ AEAS หรือ IELTS หรือ Placement Test ของโรงเรียน
-สำเนา Passport
-เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร รางวัลต่างๆ และจดหมายแนะนำจากโรงเรียน เป็นต้น

*เอกสารของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
CETA: Complete Education and Touring Australia
ชั้น 16 อาคาร GMM Grammy Place สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 665 8100
แฟกซ์. 02 665 8105
Email: study@ceta.co.th
Website: www.ceta.co.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่ม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้จะกำหนดวันชำระเงินวันสุดท้ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

วิธีการรับสมัคร
- สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
– สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการเพื่อการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (วันราชการ เวลา 09.00-18.00 น./ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. )

ระเบียบการรับสมัคร
- ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (วันราชการ เวลา 09.00-18.00 น./ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. )
- สืบค้นข้อมูลการรับสมัคร และ Download ที่ http://www.admission.ac.th

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551 มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา 2551
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มจพ.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 06.00 น.

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มจพ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ช่วงบ่าย
วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่
หรือ
http://regis.kmutnb.ac.th
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
โทรศัพท์ 4208, 1121 , 1166

ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

เนื่องด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552
เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีโครงการจะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะด้วยทุนของตนเอง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ
สามารถเข้าร่วมฟังการแนะแนวดังกล่าวได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2259-9160-9 ต่อ 1641

สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2009 (New Zealand Education Fair 2009)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

“คิดจะเรียนต่อต่างประเทศ ทำไมต้องเลือกประเทศนิวซีแลนด์”

กลับมาตามกระแสคำเรียกร้องเมื่อ ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์

จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2009 (New Zealand Education Fair 2009) ที่ปีนี้บินตรงมาพร้อมแนวคิด

A FRESH Start for Your EXCITING Future” ร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นแห่งอนาคตสดใส และความคิดใหม่ที่แตกต่าง

What’s on พบทุกคำตอบ ที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

Surprise! ลุ้น ว่าใครจะเป็นผู้โชคดี “WRITE & WIN” เล่าเรื่องนิวซีแลนด์ “How Much do You Know about New Zealand?”

ได้รับทุนเรียนฟรี และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย

Let’s Chat แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเก่านิวซีแลนด์จากหลากหลายวงการ และการสัมมนาโดยการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

ค้นหาทุกคำตอบที่คุณอยากรู้ “ทำไมต้องเลือกประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อคิดจะเรียนต่อต่างประเทศ” ใน

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 11.00 – 18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เวลา 11.00 – 18.30 น.

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ ภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน เวลา 14.00 – 20.00 น.

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ติดต่อ:

คุณกาญจนา พึ่งทรัพย์ โทร. 02.477.2801-2

E-mail: karnjana@tasapr.com

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดค่ายพัฒนาทักษะด้านไอทีและคอมพิวเตอร์

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดค่ายพัฒนาทักษะด้านไอทีและคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดบ้านจัดค่ายอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จากทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ปี 2552
กลุ่มเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ในฐานะเจ้าภาพโครงการฯ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-3 ในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 12 ทีม และทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในฐานะเจ้าภาพ จำนวน 1 ทีม รวมนักเรียน 78 คน ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2200-30

ม.มหิดลรับสมัครสอบตรงปริญญาตรีนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, งานด้านการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรใหม่ นิเทศศิลป์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
ได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรม “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดอบรม “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14”
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2552

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้น
แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนในการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้บรรยาย

หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วย :
หลักสูตร 1 : Database Management Systems
หลักสูตร 2 : Programming Languages
หลักสูตร 3 : Computer Organization and Architectures
หลักสูตร 4 : Data Structures
หลักสูตร 5 : Operating Systems

วันเวลาที่เปิดอบรม :
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ใช้ในการอบรม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-564-4534-5 หรือ 02-564-4440-59 ต่อ1150, 2714, 2157
http://www.cs.tu.ac.th

หมายเหตุ: ทุกวิชาที่อบรมภาควิชาจะออกใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้อบรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อโครงการสมทบพิเศษ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.)
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

โดยมีสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) MDT-RS
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) TDT-RS
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม WDT-RS
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) AMT-RS
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) IPT-RS
6. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-RS
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) EIT-RS
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ETT-RS
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ECT-RS

ผู้สนใจสมัครได้โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร

63 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2585-8541 ต่อ 6201, 6239

ม.มหิดลอินเตอร์เปิดคอร์สเรียนเสริมด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง2 คอร์ส

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนเสริมด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จำนวน 2 คอร์ส
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

•ด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Intensive Media Communication Program-IMCP)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์
และการผลิตแอนิเมชั่น มีรายละเอียดการสอน เช่น หลักการสื่อสาร การถ่ายภาพนิ่ง
การถ่ายทอดแนวคิดสู่งานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
ความแตกต่างระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
การทำ story board การผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น

•ด้านนิเทศศิลป์ (Intensive Design Program-IDP)
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้านนิเทศศิลป์ มีรายละเอียดการสอน
เช่น หลักการสื่อสาร หลักการออกแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
การผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น

ทั้งสองคอร์สเปิดสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 66 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนภายในวันที่ 10 เมษายน 2552
เปิดเรียนในวันที่ 25 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2552 ได้ที่ กลุ่มหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
โทร. 0-2441-0642-3 ต่อ 106
E-mail: iccarol@mahidol.ac.th, icdad@mahidol.ac.th, www.muic.mahidol.ac.th/FAA