ขยายวันสมัคร GAT-PAT-ให้ ม.4

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการทดสอบความถนัด

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะขยายเวลาการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ General Apti tude Test (GAT) และ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ Professional and Academic Aptitude Test (PAT) ที่จะใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2553 และขยายเวลาการรับชำระเงินไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จากเดิมที่กำหนดปิดรับสมัครในวันที่  31 ตุลาคม 2551

เนื่องจาก ช่วงนี้มีนักเรียนทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนมาก ได้เดินทางมาที่ สทศ. เพื่อสมัครสอบ GAT และ PAT โดยอ้างว่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th ไม่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กทาง สทศ. จึงขยายเวลาในการรับสมัครให้ แต่ต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

“ขอ ให้นักเรียนทุกคนรีบมาสมัคร อย่าปล่อยให้ใกล้ถึงวันปิดรับสมัครแล้วจึงจะมาสมัคร เพราะอาจจะเสียโอกาสได้ และที่สำคัญ สทศ.จะไม่ขยายเวลาการรับสมัครให้อีกแล้ว อย่างไรก็ตามขอย้ำไปยังนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ที่อาจจะพลาดการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2552 และนักเรียน ม.5 ขึ้นไปที่ยังไม่ได้สมัครสอบ GAT และ PAT ที่ สทศ.กำลังเปิดรับอยู่ขณะนี้ว่า ถ้าไม่ได้มาสมัครสอบในครั้งนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้สมัครและสอบในปี 2552 เพราะสทศ.จะเปิดให้สมัครและสอบ GAT และ PAT อีก 1 รอบในวันที่ 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2552 เพื่อนักเรียนจะได้สอบในเดือนกรกฎาคม หรือ ตุลาคม 2552” ผอ.สทศ.กล่าว

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกรณีนักเรียนชั้น ม.4 นั้น หลัง สทศ.ประกาศว่าจะไม่ตรวจข้อสอบและคืนเงินค่าสมัครให้ ปรากฏว่ามีนักเรียน ม.4 จำนวนมากโทรศัพท์มาที่สทศ. และแจ้งว่าได้สมัครสอบ GAT และ PAT  เพื่อสอบในเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม 2552 เนื่องจากเข้าใจว่าช่วงเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม 2552 ที่ สทศ.จัดสอบ GAT และ PAT นั้นกำลังเรียนอยู่ ม.5 จึงเกรงว่าถ้าไม่สมัครไว้ก่อน  จะไม่ได้สอบ ดังนั้นตนจึงได้หารือเรื่องดังกล่าวนี้กับ รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และเห็นตรงกันว่าการสมัครครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก และต้องสมัครล่วงหน้า จึงจะเปิดโอกาสให้เด็กที่สมัครไปแล้วได้เข้าสอบ เพื่อไม่ต้องเสียเงินไปฟรี ๆ แต่นักเรียน ม.4 ทุกคนไม่ต้องแห่มาสมัครในครั้งนี้ เพราะยังมีเวลาให้สมัครอีกรอบ

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์