ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การจัดงาน 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การจัดงาน 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง”

ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าว “การจัดงาน 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของสถาบันฯ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสถาบันแห่งสังคมนวัตกรรมที่คิดค้นผลงานด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยภายใต้แนวความคิด “Innovative Society” และ “KMITL@WORK” โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ ตรีเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, รศ.ดร.จิติ หนูแก้ว วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และคุณสมนึก ศิริจรัสวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแถลงข่าว พร้อมเปิดตัว Ambassador Team ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าว  “50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง”
ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องสุขุมวิท ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (PPC Chulalongkorn University) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (PPC Chulalongkorn University)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. หลักสูตร “Modern Process Control Methods”
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2553 เวลา 9:00 – 16:30 น.
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/Modern.html

2. หลักสูตร “Advanced Process Control Workshop”
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2553 เวลา 9:00 – 16:30 น.
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/Advanced Process.html

ทางวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้นในวันและเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังจะมีการจัด Short Course อีกมากมาย
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/program.asp

แผนที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/map.html

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010) ในหัวข้อ การสร้างโรดแม็พวิถีชีวิต บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 5 ห้อง 901 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1211, 1151

เว็บไซต์ http://msit.spu.ac.th/msit13
โทรศัพท์ 081-752-5065 (คุณแมว), 082-012-2199 (คุณอ้อม)

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชมแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Mighty Mix University Challenge 2010″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

ขอเชิญร่วมชมการประกวด  “Mighty Mix University Challenge 2010″

Poster

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “Mighty Mix University Challenge 2010″ ขึ้น ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มของเหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมายกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อ คัดเลือกสุดยอดบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศ รับประกันความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ โดยจะจัดแถลงข่าวกิจกรรมนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.ชัยศักดิ์ คล้ายเเดง และอ.นิภาพรณ์ ชูขำ
โทร 089-982-3691

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
02 287-9600 ต่อ 1170 1171 และ 9718