ขอเชิญนักเรียนที่สนใจร่วมงาน “มหกรรมอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3”

Author: phassakorn  //  Category: กิจกรรมมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดงาน “มหกรรมอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU-Islamic Studies Expo)
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการอิสลามศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งที่เป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา และเป็นสาระที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดยภายในงานจะมีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่
1. การประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “พระคุณของพ่อ”
2. การตอบปัญหาประวัติของศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล)
3. การวาดภาพ-ระบายสี ในหัวข้อ “รื่นเริง วันอีฏิ้ลอัฎฮา (ฉลองเทศกาลฮัจญ์)

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “อิสลามปริทัศน์” และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อีกด้วย

สำหรับนักเรียน หรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
สามารถส่งชื่อเป็นหมู่คณะหรือในนามโรงเรียน
สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2222 ต่อ 1137

มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ประเทศออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารจัดการบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม2552 ณ.โรงแรมท๊อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งงนับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นการเฉลิมฉลองครอบรอบ 5 ปีของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ได้มี ความร่วมมือกันในด้านการศึกษาการเรียนการสอนและการวิจัยึซ่งเป็นการริเริ่มระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ School of Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ และต่อมาได้ขยาย ความร่วมมือไปในด้านแพทยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ กล่าวว่า ‘มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในชนบทปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการที่ผู้บริหารบริการ สุขภาพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดการการพัฒนาบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม’

งานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 24

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

Poster 008 Pink 2 Create_small

สถาบันการศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Institute of International Education-IIE) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการทางด้านแนะแนวการศึกษา บริหารทุนการศึกษาและจัดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 40ปี

ในแต่ละปี สถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือแก่กลุ่มมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักเรียนไทยมีโอกาสได้พบปะกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งนี้ทางสถาบันฯเชื่อว่าการศึกษาเป็นการเชื่อมโยงผู้คนในโลก เป็นประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ การเพิ่มทักษะการสื่อสาร การยอมรับระหว่างวัฒนธรรมและการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

สถาบันการศึกษานานาชาติกรุงเทพฯ ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์แนะแนวของ educationUSA ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยจากประเทศอเมริกาแวะมาเยี่ยมเยียนและให้ข้อมูลทางกาศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดทั้งปี ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 IIE จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 24 ซึ่งจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยจากสหรัฐฯเข้าร่วมงานมากกว่า 40 สถาบัน งานจะมีขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ พาร์ก ระหว่างเวลา 9:00 – 17:30 น. และไม่เก็บค่าเข้าชมงาน สถาบันฯ ได้เล็งเห็นว่านิทรรศการนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและนักการศึกษาที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.iiethai.org
โปร 02-652-0653 ต่อ 122 หรือ 143

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

poster

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ

คุณ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณพีรพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้จัดการฝ่าย CSR
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://seminar.rmba-ku.com
โทร 082-9689660, 082-9621368
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

งานแถลงข่าว งาน EU Green Days

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

cam

งานแถลงข่าว งาน EU Green Days

วันพุธที่ 16 กันยายน 2552
เวลา 10.00 – 12.00
ร้านอาหาร Zense ชั้น 17 Zen, Central World

สหภาพยุโรป หรือ อียู จะจัดงาน EU Green Days ขึ้นในวันที่ 1-11 ตุลาคม 2552 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากเซ็นทรัลกรุ๊ปและผู้สนับสนุนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยงานจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติรอบสุดท้ายก่อนการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมศกนี้

กิจกรรมภายใต้งาน EU Green Days มีดังต่อไปนี้

• นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยสหภาพยุโรป บริเวณลานหน้าเซ็น, เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 1-11 ตุลาคม

• งานคลับไนท์ ณ Club Culture ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 21.00 – 00.00

• ฟรีคอนเสิร์ท “What on earth!—เป็นอะไรไปโลกใบนี้” บริเวณลานหน้าเซ็น,เซ็นทรัลเวิร์ด ในวันที่ 3 ตุลาคม โดยมีศิลปินมากมายเข้าร่วม อาทิ ทาทายัง, สครัป, แทททู คัลเลอร์, ยารินดาแอนด์เฟรนส์,เดอะ ริชแมนทอย,บุดดิส ฮอลิเดยส์,โลโมโซนิค,เซอร์เคิล 22 และเลมอนซุป

• กิจกรรมสำหรับวัยเรียน ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ,ความเสี่ยงทางภัยพิบัติ และการป้องกันณ ทีเคพาร์ค (TK Park) เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 13.00 – 16.00

• แถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องสหภาพยุโรปกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการลดความรุนแรงของภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ในวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.00 – 12.00

• การสัมนนาธุรกิจเรื่อง Green Business and effects in supply chainsณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันที่ 8 ตุลาคม

• เสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่โคเปนเฮเกน – มุมมองในการเจรจาระดับโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 6 ตุลาคม (สำหรับแขกเชิญเท่านั้น)

• วีไอพีดินเนอร์—สู่โอกาสที่ดีทางธุรกิจระหว่างไทยและอียู ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน ในวันที่ 8 ตุลาคม (สำหรับแขกเชิญเท่านั้น)

ผู้ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้แก่ พณฯ ท่าน เดวิด ลิปแมน เอกอัคราชทูตสหภาพยุโรปประจำเทศไทย,พณฯ เลนนาร์ท ลินเนอร์ เอกอัคราชฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย,หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ, คุณบุสบา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวโส Central Retail Corporation, คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ Central Pattana PCL, คุณ ชูมิท คาพูร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด,คุณบอล นักร้องนำวง Scrubb และ นาย Heinsdorff Markus นักออกแบบงานทรรศการจากไม้ไผ่ นอกจากนี้ยังมีศิลปินจาก Small Room มาเปิดคอนเสิร์ทอคูสติกย่อยๆ ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

ไฮไลท์อีกชิ้นของงานคือปฏิมากรรมไม้ไผ่ สูง 8 เมตรจากนักออกแบบงานนิทรรศการชาวเยอรมัน ไฮนส์ดอร์ฟ มาร์คุสซึ่งจะจัดแสดง ณ บริเวณลานหน้าเซ็น, เซ็นทรัลเวิร์ด ในวันที่ 1-11 ตุลาคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.eugreendays.com

โครงการ “แคมป์ภาษาและวัมนธรรม” ในช่วงปิดภาคเรียน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดรับสมัครเด็กวัย 8-12 ปี เข้าร่วมโครงการ
“แคมป์ภาษาและวัมนธรรม”
ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2552 รวม 10 วัน
โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษให้เลือกเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทำอาหารญี่ปุ่น ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยโบราณ เพ้นท์ผ้าบาติก ปั้นดินเกาหลี และทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

ปิดรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2552

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1640
หรือ www.tpa.or.th/slc

Tag : ไทย-ญี่ปุ่น,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี,รับสมัคร,แคมป์ภาษา,ภาษาและวัฒนธรรม,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,,ภาษาอังกฤษ,ปิดภาคเรียน

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมี 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับที่ คณะ/หลักสูตร/สาขา/จำนวนรับ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 150 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต 100 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 150 คน
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 คน
3 คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 150 คน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 250 คน

2. ทุนการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยระบบรับตรง ในปีการศึกษา 2553 นี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน

โดยผู้ที่มีคะแนน GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถที่จะสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯได้ โดยทุนการศึกษาของสถาบันฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ + ค่าครองชีพ 30,000 บาท / ปี (ประมาณ 90,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 60,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 3 ค่าหนวยกิตครึ่งจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 30,000 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขา

คณะ/หลักสูตร รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์หรือระดับปวช.3 ในสายช่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ
และศิลป์ภาษา หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา
คณะบริหารธุรกิจ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
แผนการเรียนศิลป์ภาษา ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
แผนการเรียนศิลป์ภาษา ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

4. คุณสมบัติสำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครต้องมี GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

5. กำหนดการรับสมัคร
5.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2552
5.2 รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.tni.ac.th
0-2763-2600 ต่อ 2603-2606