มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ และโควต้าเรียนดีประจำปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ และโควต้าเรียนดีประจำปีการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาตรี 2 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี

กลุ่มจังหวัดที่รับสมัครมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มโควต้าพื้นที่ : รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มโควต้าเรียนดี : รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตรคุณสมบัติเฉพาะแยกตามกลุ่มโควตา

กลุ่มโควต้าพื้นที่ : ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้

กลุ่มโควต้าเรียนดี : ผู้สมัครโควต้าเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.วช หรือ ป.วส ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2552 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2551) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

สอบข้อเขียนนักศึกษาโควต้าพื้นที่ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี
เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควต้าเรียนดี วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี

กำหนดการสำหรับโควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี
- รับสมัครผ่านเว็บไซด์ : 27 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (โควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี) : 18 กันยายน 2552
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (โควต้าพื้นที่/โควต้าเรียนดี) : 14 ตุลาคม 2552

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาการ หรือ งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เลขที่ 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (25230)
โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7014,7015,7027 หรือ 0-3721-7310
http://www.fitm.kmutnb.ac.th
หรือ http://www.kmutnb.ac.th

คอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ “…เพราะคิดถึงเพื่อน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ “…เพราะคิดถึงเพื่อน”
ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 19:30 น.

คอนเสิร์ตครั้งนี้ จึงได้จัดมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูจิตใจกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวม ของมวลนิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อเอกราช ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของบทเพลงปฏิวัติ และเพื่อได้มีการพบปะกันในหมู่อดีตนักปฏิวัติ

รูปแบบการแสดง
เป็นการแสดงดนตรีของวงเพื่อนมิตรไลท์ออเคสตร้า ประกอบการขับร้องของส่วนหนึ่งของนักร้องปฏิวัติในอดีต นักศึกษาปัจจุบัน และชุดการแสดงนาฏศิลป์ประกอบ

บทเพลงที่ใช้แสดง
คัดเลือกบทเพลงปฏิวัติที่เกี่ยวกับความคิดความผูกพัน จำนวน 20 เพลง มาแสดงได้แก่

1. เพลงรำลึกวีรชน
2. นาฏศิลป์ประกอบเพลงฟ้าทอง
3. เพลงสดุดีวีรชน 14 ตุลา
4. เพลงสดุดีวีรชน 6 ตุลา
5. เพลง ตุลาชัย
6. เพลง นกน้อย
7. สดุดีครูประชา
8. เพลงดาวแห่งชาวนา
9. เพลงขอเพื่อนจงหยัดยืน
10. เพลงแผ่นดินของเรา
11. นาฏศิลป์ประกอบเพลงตันหยง
12. เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล
13. เพลงลาไปเป็นทหารปลดแอก
14. เพลงทหารประชาชน
15. เพลงดาวแดงส่องสว่างเหนือภูพาน
16. เพลงพี่น้องภาคใต้รุกรบช่ำชอง
17. เพลงสดุดีนักรบแนวหน้า
18. เพลงความหวังแห่งชีวิตใหม่
19. เพลงขอสดุดีแด่พรรคที่รักยิ่ง
20. เพลงสายทางนักรบประชา
21. เพลงภูสระเริงรำ

สนใจจองบัตรชมการแสดง ได้ที่
คุณจันทิรา สระทองเขียว
โทรศัพท์: 084.116.4992
Email: cpt.song@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cpt.igetweb.com

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการบรรยายนาโนเทคโนโลยีคืออะไร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

Prof. Joe Shapter รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแห่งเซาท์ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสาขาของสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านจุลทรรศน์และจุลวิเคราะห์จะมาบรรยายในหัวข้อ นาโนเทคโนโลยีคืออะไร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี การบรรยายจะเป็นลักษณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และการบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวิทยศาสตร์ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการจินตภาพแห่งไต้หวัน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจัดแสดงนิทรรศการจินตภาพแห่งไต้หวัน : ความรุ่งเรือง ความกลมกลืน และนวัตกรรมระหว่างวันที่ 6 – 21 สิงหาคม 2552 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมการจัดการแสดงครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) กับไทย

โดยจะจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภทภาพพิมพ์และภาพถ่าย จำนวน 3 ชุด โดยประกอบด้วย ผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 39 ภาพในหัวข้อ “ความรุ่งเรือง” ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ชาวไต้หวันปรารถนาและมุ่งหวังในวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี โดยได้ใช้สัตว์ต่างๆเป็นตัวถ่ายทอดความหมายที่ต้องการสื่อผลงานภาพถ่าย จำนวน 39 ภาพ ในหัวข้อ “ความกลมกลืน โดยเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติ สัตว์ป่า มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะที่น่าสนใจ และ ผลงานภาพถ่าย จำนวน 40 ภาพ ในหัวข้อ “นวัตกรรม” แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมของไต้หวัน โดยปรารถนาถึงความสะดวกสบายและความสุขในการดำรงชีวิตของทุกคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอตัวอย่างภาพผลงานได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 02-8807730 02-8807374 ต่อ 2521, 2503, 2168

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยในปีนี้กำหนดจัด ในหัวข้อ “ พระนั่งเกล้าฯ กับความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ

“ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วัดสุทัศนเทพวรารามถือเป็นงานศิลปกรรมเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และการก่อสร้างครั้งสำคัญหลายประการในพระอารามหลวงแห่งนี้ได้เป็นไปโดยพระราชศรัทธาปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานศิลปกรรมในหลาย ๆ แขนงได้สื่อแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเรื่องศูนย์กลางจักรวาลเป็นสำคัญ การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552

เวลา 10.00 น. บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 15.30 – 18.00 น. เสวนาทางวิชาการ “ความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ”

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552

เวลา 09.00 – 12.00 น. เสวนาและอภิปราย “จิตรกรรมของวัดสุทัศน์ฯ“
เวลา 13.00 น. นำชมวัดสุทัศนเทพวราราม โดยคณะวิทยากร

ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจะได้รับหนังสือทางวิชาการที่มีคุณค่าประกอบการเสวนา
และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจะได้รับมอบผลงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง
พร้อมลายเซ็นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประกอบหัวข้อเสวนา
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6สิงหาคม 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอภาพข่าวได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 02-8807730 02-8807374 ต่อ 2521,2503, 2168

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)จัดงาน “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรม” ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดงาน “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรม” (Education & Culture Festival 2009) ”
ในวันเสาร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552 เวลา 11.00 – 17.00 น.
ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา
และ วัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลี
ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

Education & Culture Festival 2009

Education & Culture Festival 2009

ภายในงานมีจัดนิทรรศการ การเสวนา การสาธิตกิจกรรมสาระความรู้ ความบันเทิง
การแสดงและเกมต่างๆ จาก 5 ภาษา 5 วัฒนธรรม ไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี
อาทิ ฝึกเขียนอักษรไทยโบราณ อักษรจีนมงคล อักษรเกาหลี เขียนพู่กันญี่ปุ่น วาดภาพพู่กันจีน
พับกระดาษโอริกามิ ประดิษฐ์การ์ดอวยพร ประดิษฐ์ตุ๊กตาดอกบัว ถักเชือกจีน
ทดลองใส่ชุดกี่เพ้า ชุดฮันบก เรียนภาษาญี่ปุ่น จีน อังกฤษ เกาหลี
ชมการแสดงไอคิโด้ เทควันโด้แดนท์ รำพัดจีน รำโอกินาวา หุ่นยนต์
สาธิตการแต่งชุดกิโมโนและทำผมสไตล์ญี่ปุ่น สาธิตการแต่งชุดไทย สาธิตและสอนเต้นรำ
รวมทั้งร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน” และ “สนุกกับภาษาจีน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1671

ร่วมประกวดกิจกรรมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกับทาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมกรุงไทยต้นกล้าสีขาวเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยปีนี้เป็นปีที่ 3 จึงอยากขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งแผนเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดการรับสมัครจะหมดเขตภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2552

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 02-2185889
หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bizethics.ktb.co.th

มสธ.จัดอบรมฟรี ! “การสร้างเสริมอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การสร้างเสริมอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ แบบราชสำนัก จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กรกาคม 2552 และหลักสูตรการสร้างเสริมอาชีพด้วยพืชสมุนไพร อบรมวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552 เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-504-8033 หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th

ประกวดออกแบบลายผ้าไหมแหงจังหวัดโคราช เพื่อสร้างตำนานแห่งผ้าไหมไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบลายผ้าไหมหางกระรอกประยุกต์ เพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าไหมเอกลักษณ์ใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดส่งผลงาน เป็นการร่างแบบลายผ้าบนกระดาษขนาด 20×20 นิ้ว พร้อมอธิบาย แนวความคิด แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทอ และการดูแลรักษาผ้าไหม ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ กระดาษ A4 โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
JC&CO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD
TEL : +66 (0) 2.713.6652
CELL : +66 (08) 1.323.4653
EMAIL : thipsirid@jcpr.co.th / thipsirid@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “ ตลาดทองคำ โอกาสและการลงทุนอย่างนวัตกร”เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการอันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป้นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านวิชาการของวิทยาลัย
2. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม
3. เผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
4. ประยุกต์ ประสบการณ์ องค์ความรู้สู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

เนื้อหา
จะเน้นเนื้อหาด้านการลงทุน และการบริหารทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำให้ผลตอบแทนต่ำลง การซื้อขายทองคำกลายเป็นทางเลือกที่มีประชาชนให้ความสนใจมาก ในการบริหารนวัตกรรม แนวโน้มการลงทุนในตลาดทองคำซึ่งแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์ โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ มีคำถามมากมายจากผู้ลงทุนรายใหม่ และผู้สนใจ เช่น ใครเป็นผู้กำหนดราคาทองคำ? ปัจจัยที่อะไรบ้างที่ทำให้ราคาทองเปลี่ยนแปลง? และ การลงทุนในตลาดทองคำทำได้อย่างไร? การต่อยอดในการบริหารจัดการ การสร้างสรรค์โอกาสใหม่ คำตอบทั้งหลายจะอยู่ในเนื้อหาของเสวนาวิชาการครั้งนี้

รูปแบบกิจกรรม
การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนด วัน-เวลา-สถานที่
วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 อาคารหอสมุดเดิม วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียด ที่ อ.วิภา ดาวมณี
โทร. 081-6134792
อีเมล์ csi_edu@yahoo.com