ขอเชิญร่วมโครงการเปิดบ้านเด็กชายกำพร้าไร้ที่พึ่ง “มูลนิธิมหาราช”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการเปิดบ้านเด็กชายกำพร้าไร้ที่พึ่ง “มูลนิธิมหาราช” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จ.ปทุมธานี ภายในงานมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงดนตรีจาก วง Funny Refill – โรงเรียนดุริยางค์กองทัพเรือ (ผู้ชนะเลิศ Hotwave Music Award ครั้งที่ 13) และ วง Zeptoi นอกจากนี้ยังมีตู้รับบริจาค สมุด ปากกา อุปกรณ์การเรียนและกีฬา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
WORKPOINT โทร. 085-973-4321 หรือ
สโมสรนักศึกษา โทร. 080-233-8835 และ 081-131-9387

สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2009 (New Zealand Education Fair 2009)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

“คิดจะเรียนต่อต่างประเทศ ทำไมต้องเลือกประเทศนิวซีแลนด์”

กลับมาตามกระแสคำเรียกร้องเมื่อ ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์

จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2009 (New Zealand Education Fair 2009) ที่ปีนี้บินตรงมาพร้อมแนวคิด

A FRESH Start for Your EXCITING Future” ร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นแห่งอนาคตสดใส และความคิดใหม่ที่แตกต่าง

What’s on พบทุกคำตอบ ที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

Surprise! ลุ้น ว่าใครจะเป็นผู้โชคดี “WRITE & WIN” เล่าเรื่องนิวซีแลนด์ “How Much do You Know about New Zealand?”

ได้รับทุนเรียนฟรี และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย

Let’s Chat แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเก่านิวซีแลนด์จากหลากหลายวงการ และการสัมมนาโดยการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

ค้นหาทุกคำตอบที่คุณอยากรู้ “ทำไมต้องเลือกประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อคิดจะเรียนต่อต่างประเทศ” ใน

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 11.00 – 18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เวลา 11.00 – 18.30 น.

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ ภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน เวลา 14.00 – 20.00 น.

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ติดต่อ:

คุณกาญจนา พึ่งทรัพย์ โทร. 02.477.2801-2

E-mail: karnjana@tasapr.com

ยี่ยมชมต้นกล้าฯ ม.เกษตรฯ รุ่น 2 โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” (โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดห้องเรียนต้นกล้า ม.เกษตรฯ รุ่น 2 สอนหมดเปลือกเพื่อปั้นเป็นเถ้าแก่ร้านอาหาร เผยสิ้นเดือนนี้อบรมไปแล้ว 70,000 คน เหลืออีก 4 รุ่นที่นั่งเพียง 50,000 คนในปีนี้ คาดช่วยสร้างอาชีพแก้ปัญหาว่างงาน โดยการสร้างเถ้าแก่ และเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมรองรับอนาคตไปพร้อมกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน : ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานฯ โครงการต้นกล้าอาชีพ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ณ หน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคมโดยเน้นไปทางหลักสูตรเพื่อสร้างอาชีพอิสระ ทั้งด้านอาหาร การจัดสวน และกายภาพบำบัด จากจำนวน 10 หลักสูตรที่เปิดอบรมในวิทยาเขตแห่งนี้และ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 265 คน

ห้องเรียนที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ มีทั้งที่เปิดสอนเพื่อการเป็นเชฟมืออาชีพ และและการจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ โดยสอนทั้งระบบการบริหารจัดการ โภชนาการ สุขาภิบาล การบริการ รวมทั้งการออกแบบตกแต่งร้านอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศีกษาศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหารจากทั่วโลก วิทยากรครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งเป็นผู้เขียนหนังสือทางด้านอาหารที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นผู้เปิดสอน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนลงมือทำในทุกกระบวนการ เพื่อปูสู่การประกอบอาชีพอิสระ เป็นเถ้าแก่กิจการร้านอาหารในอนาคตต่อไป

นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมหลักสูตรกายภาพบำบัด เพื่อฝึกไปเป็นผู้ช่วยในสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรเทคนิคการจัดสวนรูปแบบต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และการจัดสวนถาด และขนาดย่อมเยา โดยการสอนมุ่งเน้นไปสู่การประกอบการอิสระเช่นกัน

ศ.ดร. กนก กล่าวว่า “สำหรับการฝึกอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพนั้น มีแนวทางในการสร้างอาชีพทั้งสิ้น 3 แบบคือ ไปเป็นลูกจ้างในสายงานต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นเจ้าของกิจการ และประกอบวิสาหกิจชุมชน โดยกลับไปสร้างความเจริญให้กับบ้านเกิดตัวเอง นับเป็นโครงการที่แก้ปัญหาการตกงาน โดยสร้างให้พวกเขากลับบ้านไปเป็นความหวังมิใช่ภาระให้กับครอบครัว”

ด้าน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ จำนวน 19 หลักสูตร ในหน่วยฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 หน่วย คือ 1.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 7 หลักสูตร 2. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 2 หลักสูตร 3. คณะมนุษยศาสตร์ 6 หลักสูตร 4. คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลักสูตร และ 5. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หลักสูตร มีประเภทหลักสูตรการสอนด้านการเกษตร ด้านภาษา การอาหาร งานสนับสนุนการเรียนการสอน และอาชีพอิสระ

สำหรับโครงการต้นกล้าอาชีพ มีแผนที่จะฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ใน ปี 2552 เป็นจำนวน 125,000 คน ที่ผ่านมาการเปิดฝึกอบรมมาแล้วสองรุ่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,000 คน ประกอบไปด้วยรุ่นที่หนึ่งในเดือนเมษายนจำนวน 20,000 คน และรุ่นที่สองในเดือนพฤษภาคมนี้อีก 50,000 คน ประกอบไปด้วยการฝึกจากหน่วยต่างๆ และโครงการต้นกล้าอาชีพพิเศษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อรองรับตำแหน่งงานในโครงการคืนครูให้นักเรียนจำนวน 15,000 อัตรา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนนับแสนคน นอกจากนั้นยังมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมเปิดการอบรมเพื่อช่วยชะลอการเลิกจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกกว่า 20,000 อัตรา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.tonkla-archeep.com ทุกวัน และสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยฝึกอบรมและสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 ของทุกเดือน

“สสอน.” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาสมองเด็ก

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) องค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวน นิสิต นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือ พยาบาลศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง โดยกิจกรรมจะมี

การอบรมจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเยาวชนตามพัฒนาการของสมอง และออกคาราวานจัดกิจกรรมในชุมชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2552

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

รับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสัมครได้ทางอีเมลล์ caravan@igil.or.th

ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-686-2999

งานประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องสารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2 “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมกรีนฟินส์ ร่วมกับ สยามโอเชี่ยนเวิลด์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะชน ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเลกับการท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล ในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก”

โดยแบ่งการประกวดออกเป็นสื่อ 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที
2.ประเภทโปสเตอร์
3.ประเภทการออกแบบเสื้อยืด

เงื่อนไขการประกวด
สำหรับนิสิต นักศึกษา ประชาชนคนไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา และอาชีพ ยกเว้นการประกวดเสื้อยืด

สำหรับนิศิษย์ นักศึกษาคนไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา

วันกำหนดส่งผลงาน

ประเภทโปสเตอร์ ภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น และประเภทออกแบบเสื้อยืด เลื่อนส่งผลงานเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ภายใน 24.00 น.

รูปแบบและจำนวนของผลงานส่งเข้าประกวด

* ส่งประกวดภาพยนต์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที เป็น DVD หรือเทปดิจิตอล
* ส่งประกวดโปสเตอร์ ภาพจะต้องอยู่ใน Format Ai ขนาด 15×20 นิ้ว และ Create Font

* ส่งประกวดเสื้อยืด ภาพจะต้องอยู่ใน Format Ai ขนาด A3 หรือ 11×16 นิ้ว และ Create Font พื้นเสื้อยืดสีขาว สีไม่เกิน 4 สี เพื่อScreen

* ให้ตั้งชื่อไฟล์ของผลงานด้วยชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษของท่านด้วย เช่น SpotAd_SombatJaroen Poster_PenjaiHaisakul หรือ Tshirt_JoeLouise
* สำหรับผู้ส่งประกวดภาพยนต์โฆษณา ให้ตั้งชื่อภาพยนต์และระบุลงในใบสมัคร
* ประเภทเสื้อยืดส่งได้คนละ ไม่เกิน 3 ชิ้นงานเท่านั้น

* สาขาภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น สามารถสมัครเป็นทีม (แต่ไม่เกิน 3 คน) หรือเป็นบุคคลก็ได้ โดยส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น

* ส่งผลงานมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลและรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว downloadใบสมัครประกวดภาพถ่ายได้ใน www.greenfins-thailand.org

*ส่งไฟล์งานทางอีเมล์ที่ zudmcr@gmail.com, marketing@siamoceanworld.com, greenfinsclub@gmail.com

ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุลประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชั้น 6)กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@greenfins-thailand.com
และ ติดต่อคุณซุ 081 867 1838 หรือ น้องปอ 081 477 6650

ผลงานที่ส่งประกวด จะต้อง
· เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง
· ไม่ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น
· ไม่หวังผลในการโฆษณาเพื่อการค้า
· ไม่แสดงภาพเปลือย ยาเสพติด ความรุนแรง และสัญลักษณ์ของความเกลียดชัง
· ไม่ผิดกฎหมายและข้อห้ามปฏิบัติของสังคมไทย

เงื่อนไขของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน “สารจากคลื่นใต้ทะเลครั้งที่ 2 – ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก” ยินยอม ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สมาคมกรีนฟินส์ ใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
ตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อภาพยนตร์
ตัวแทนจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม (ทช)
ตัวแทนจากสมาคมกรีนฟินส์
ตัวแทนจากองค์กรเครือข่าย

รางวัลในการประกวดสื่อ

ประกวดภาพยนต์โฆษณา 1 นาที

รางวัลที่ 1 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัล Popular Vote 15,000 บาท

รางวัลประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์
รางวัลที่ 1 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลประกวดเสื้อยืดรณรงค์
รางวัลที่ 1 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

การประกาศ และมอบรางวัล

ขอเชิญผู้เข้าประกวดทุกท่าน เข้ารับของที่ระลึก กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมกรีนฟินส์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ในวันทะเลโลก ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ ห้างสรพสินค้าสยามพารากอน และขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศรางวัลทุกสาขา ในวันเวลาดังกล่าว

งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบชิงชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

เชิญร่วมพิสูจน์ความสามารถการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเยาวชนไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบชิงชนะเลิศและพิธีเปิดงานและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมพิสูจน์และส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2552 มาร่วมกันค้นหาผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้ !!!!! จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ในเกม “ร่วมตะลุยลั่นกลองชัย” การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ระดับมัธยมศึกษา ในเกม หุ่นยนต์อัศวิน หุ่นยนต์เล่นยิมนาสติก และหุ่นยนต์เล่นละคร ใน Theme หุ่นยนต์เที่ยวไทย และการแข่งขัน PLC Competition ในเกม หุ่นยนต์ทอยหลุม ขอเชิญทุกท่าน ติดตามมหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบชิงชนะเลิศ และพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน ประสบความสำเร็จจากจำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นทุกปี ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้การแข่งขันหุ่นยนต์เป็นกิจรรมที่ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ จึงได้จัดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด 4 ประเภท คือ

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา

ตื่นเต้นสนุกสนาน !!! ไปกับการบังคับหุ่นยนต์ให้ร่วมเดินทางฝ่าอุปสรรคเพื่อพาผู้โดยสารข้ามภูเขา บุกป่าผ่าดง ขึ้นไปลั่นกลองชัย ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “ร่วมตะลุยลั่นกลองชัย” (Travel Together for The Victory Drum) งานนี้ไม่ได้วัดกันที่ฝีมืออย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังวัดกันที่ความสามัคคีกันระหว่างหุ่นยนต์ออโต้ หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ มาร่วมลุ้นกันว่าทีมใดจะเป็นผู้ลั่นกลองชัยให้ดังกึกก้องไปถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าภาพจัดงาน ABU Robot Contest 2009

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์

ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มาร่วมชิงชัยในเกมการแข่งขันที่ส่งเสริมความรู้เยาวชนในทุกด้าน 3 เกม คือ

1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัศวิน (Robo Knight) พบกับภารกิจช่วยเหลือองค์หญิงจากหอคอยปีศาจ ทีมจากโรงเรียนใดจะสามารถช่วยองค์หญิงได้มากกว่าและเร็วกว่ามาร่วมลุ้นกัน นาทีต่อนาที

2. การแข่งขันหุ่นยนต์เล่นยิมนาสติก (Robo Gymnastic) เคยเห็นกันแต่มนุษย์ที่สามารถเล่นยิมนาสติกได้ด้วยท่าทางที่แข็งแรงผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่อ่อนช้อย ครั้งนี้เราจะได้ดูความสามารถของเด็กไทย ที่จะโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งกระด้าง ให้ออกท่าทางที่อ่อนช้อยไม่ต่างกับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ภายใต้เกมการควบคุมและร่วมเป็นกรรมการจากอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย คุณธีรัช โพธิ์พานิช

3. การแข่งขันหุ่นยนต์เล่นละคร ใน Theme หุ่นยนต์เที่ยวไทย มาดูหุ่นยนต์ชอบเที่ยว ที่จะพาท่านท่องเที่ยวทั่วไทย ในมุมมองที่บางทีท่านอาจไม่เคยเห็น นี่อาจเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้ท่านอยากเก็บเสื้อผ้าออกเดินทางเพื่อช่วยกัน เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก

3. การแข่งขัน PLC Competition

พบกับการผนวกรวมเทคโนโลยีกับการละเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ยากในเวลานี้ กับการแข่งขันหุ่นยนต์ทอยหลุม (Robo Pitch & Toss Competition) มาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ !!! กันว่า ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ใครจะทอยหลุมแม่นยำมากกว่ากัน

4. การประกวดกองเชียร์

พบกับกองเชียร์สุดมันส์ เพลงเชียร์ดังกระหึ่มสะท้านฮอลล์ จากกองเชียร์สถาบันต่าง ๆ ที่มาร่วมประชันความสามารถตลอด 2 วันของการแข่งขัน

—————————————————————

กำหนดพิธีเปิด และ มอบรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552 / เวลา 14.30 – 17.00 น.

ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

14.00 น. นักศึกษา และนักเรียนเตรียมตัวเพื่อเดินพาเหรดเข้าสู่สนาม เตรียมพร้อมสำหรับพิธีเปิด

14.30 น. นักศึกษาเดินพาเหรดเข้าสู่สนาม เริ่มพิธีเปิด

14.35 น. ผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย – ญี่ปุ่น ) กล่าวรายงาน

14.40 น. ประธาน กล่าวเปิดการแข่งขัน และ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

14.55 น. นักศึกษาเดินพาเหรดออกนอกสนาม

15.00- 16.10 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์การแข่งขัน PLC Competition (หุ่นยนต์ทอยหลุม)

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา 2550

16.10 – 17.00 น. พิธีมอบรางวัลทุกประเภทมอบรางวัล PLC Competition (หุ่นยนต์ทอยหลุม)มอบรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.สท. ยุวชน มอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

วิศวฯ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริิญญาโท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

หลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎคม ศกนี้

สอบถามข้อมูลด้านการศึกษา เพิ่มเติม

โทร. 02-579-1111 หรือ ทางเว็บไซต์ http://engineer.spu.ac.th

โครงการ สู่อ้อมกอดนนทรี สำหรับนิสิตเกษตรศาสตร์ “ความเป็นเกษตร หล่อหลอมให้พอเพียง”

Author: phassakorn  //  Category: กิจกรรมมหาวิทยาลัย

30 พฤษภาคมนี้ วันดีสำหรับนิสิตเกษตรศาสตร์ “ความเป็นเกษตร หล่อหลอมให้พอเพียง”

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ พี่ๆ องค์การบริหารองค์การนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญน้องๆ นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี
โดยภายในกิจกรรม น้องๆ จะพบกับฐานกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายหลายหลาก
มีการนั่งรถตะลัย (ตะลุยทั่วมหาวิทยาลัย) ทัวร์สถานที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย สันทนาการ ปิดท้ายด้วย
“สันทนาการรวมของ พี่ ๆ สันทนาการจาก ทุก ๆ zone” และ “วงดนตรีชื่อดังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”์

พี่ ๆ อบ.ก.ก็ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคนร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆ
ได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งความสนุกสนาน และ ชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง กันเลยทีเดียว

กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ อย่าพลาดนะครับ !! ^^

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษารับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2552โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความกล้าใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุลและสร้างภูมิคุ้มกันการรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการไตร่ตรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2552
ขอรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักงานเยาวชนยูซีอี
เลขที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02–690–0375–7 หรือดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.ucethailand.com
เวลาทำการวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากรรับตรงรอบสุดท้ายของคณะ ICT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยทางคณะเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน IT ให้แพร่หลายมากขื้น จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มพิเศษ(รับ ตรง รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรต่างๆดังนี้ :

1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศธุรกิจ หมายเหตุ จำนวน 30 คน

2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการออกแบบสายวิชาการออกแบบเวบและสื่อโต้ตอบ จำนวน 25 คน

3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการออกแบบ สายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน

หมายเหตุ

1.เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.คะแนนขั้นต่ำที่มีสิทธิสมัครได้ ต้องไม่ต่ำกว่า 4200 คะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคิดคะแนนเช่นเดียวกับการสมัคร Admission กลางของสกอ.(ให้ดูรหัส จากระเบียบการ ของ สกอ.)

3.การรับสมัครรับตรงรอบสุดท้าย ครั้งนี้จะเปิดระบบให้ทำการสมัครOnlineเท่านั้น ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30 น.ของวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

4.ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552

5.สอบสัมภาษณ์ และดูผลการตรวจร่างกายเวลา 9.00-12.00 น.และประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสมัครรับตรงรอบสุดท้าย เวลา 13.00 น. ของวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

6.ค่าสมัครคนละ 500 บาท สมัครมากกว่า 1 สาขา เสียเพิ่มสาขาละ 100 บาท

7.สมัครและชำระเงิน Online เท่านั้น ทางคณะฯไม่รับสมัครด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8.มีข้อสงสัยให้สอบถามทางเวบบอร์ดติดต่อสอบถามคณะฯกระทู้ นี้เท่านั้น http://www.ict.su.ac.th/forum/index.php?topic=5329.0 โดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทุก 6 ชั่วโมง ห้ามโทรศัพท์ถามโดยเด็ดขาด