GLOZE MAGAZINE WORKSHOP สำหรับน้องๆมัธยมที่ต้องการเรียนรู้การทำนิตยสาร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กลับมาอีกครั้ง !!!

หากเพียงคุณรู้ตัวว่าคุณอยากผลิตนิตยสารสักเล่มด้วยมือของคุณเอง
หรือ เป็นเด็กมัธยมที่ฝันอยากจะทำอะไรที่ท้าทายประสบการณ์พร้อมด้วยความสนุกสุดมัน
พร้อมพบเจอเรียนรู้การทำสื่อนิตยสารกับบรรณาธิการนิตยสารชั้นนำ

อย่ารอช้า! รีบจับมือหาเพื่อนร่วมทีมรู้ใจ 3-5 คน ที่อยู่ในช่วงชั้น ม.3-ม.6
เขียนใบสมัครส่งมาหาทีมงาน GLOZE Magazine ทันที
(ในทีมประกอบด้วยตำแหน่งกองบรรณาธิการและศิลปกรรม)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.glozemagazine.com
หมดเขตปิดรับใบสมัครวันที่  8 พฤษภาคม 2552 (สมัครฟรี)
ประกาศผลผู้เข้าร่วมงาน GLOZE MAGAZINE WORKSHOP วันที่ 10 พฤษภาคม 2552

gloze magazine นิตยสาร

GLOZE magazine  นิตยสารพันธุ์ใหม่ เวทีที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่มีฝันอยากสร้างสรรค์สื่อดี มีสาระ
เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอมุมมองแนวคิดของเยาวชน ให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้

และในวันนี้เราได้สร้างฝันของเราให้เป็นจริงด้วยการรวมตัวของเยาวชนกว่า 30 โรงเรียนมัธยม
ในนามของ GLOZE magazine  สุดท้ายนี้ก็คงจะเป็นคุณแล้วล่ะ
ที่ต้องเลือกว่าจะยังคงจะนั่งฝันต่อไปหรือจะร่วมเดินไปกับเรา

GLOZE เปิดโอกาสให้คุณแล้วเพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Email :  contact@glozemagazine.com
โทร 08-5137-0288 (พี่ช๊อปปิ้ง)
หรือ 08-7110-3882 (พี่ทราย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552  รับผู้จบ ม.6, ป.วช. หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบ O-NET/A-NET/ วิชาเฉพาะ
โดยต้องมีผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการสมทบพิเศษ

· คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์*

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

·  คณะวิศวกรรมศาสตร์**

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร)

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโครงการสมทบพิเศษ

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงและการโรงแรม

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการปกติ

· คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต) สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อย

กว่า 1 ปี และต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการธุรกิจ)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

รับสมัครที่ มจพ.ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2552    เวลา 09.00-16.00 น.

ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

หรือ Download ระเบียบการรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเอกสารและการพิมพ์  กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627, 0-2913-5814

หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

หมายเหตุ

* พิจารณาจากคะแนน O-NET

** พิจารณาจากคะแนน O-NET, A-NET และวิชาความถนัดทางวิศวกรรม

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแรกพบ “เปิดทุ่งบางเขน52″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้จัดโครงการแรกพบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เปิดทุ่งบางเขน52″
ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างน้องๆว่าที่นิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ อีกทั้งยังจะเป็นการแนะนำการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆอีกด้วย

12 พฤษภาคม 2552 ฤกษ์งามยามดี เวลา 9 นาฬิกา ขอเชิญว่าที่นิสิตใหม่ ม.เกษตรบางเขน
ทุกคณะ เข้าร่วมงานแรกพบ ม.เกษตร หรือที่เรียกว่า งานเปิดทุ่งบางเขน52
ณ บริเวณ สระน้ำรอบหอประชุมใหญ่ เกษตรกลาง บางเขน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย
จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ KU ของเรา อีกทั้งเพื่อให้น้องๆ นิสิตใหม่ทุกคนได้เริ่มปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่
และรู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆในคณะ รวมทั้งรับเอกสารคำแนะนำในการเข้ารับการสัมภาษณ์

ภายในงาน ประกอบไปด้วย การจัดซุ้มต้อนรับน้องใหม่ของพี่ๆทั้ง 14 คณะ
และการแสดงของพี่ๆนิสิต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกของทางมหาวิทยาลัย

น้องๆ นนทรีรุ่น KU69 ที่เพิ่งทราบผลแอดมิชชันไม่ควรพลาด และอย่าลืมนำหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มาร่วมบริจาคให้กับน้องๆผู้ขาดแคลนด้วยนะครับ

พิเศษสุดๆ สำหรับน้องๆที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนจะได้รับขอที่ระลึกสุดพิเศษ
จากพี่ๆองค์การบริหารองค์การนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.kusab.nisit.ku.ac.th/index1.html
02-942-8723 กด 0

มหิดลอินเตอร์เปิดหลักสูตรใหม่ด้านศิลปะ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหิดลอินเตอร์เปิดหลักสูตรใหม่ด้านศิลปะ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานทางด้านศิลปกรรมทั้งหมด อาทิ การจัดทำโฆษณา การออกแบบตัวอักษรให้สวยงาม ดึงดูดใจ ที่นำมาใช้ในการจัดทำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การวาดภาพประกอบหนังสือนานาชนิด รวมทั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเพื่อความสวยงามทางศิลปะ และเชิงพาณิชย์ศิลป์ ด้วยความพร้อมของคณาจารย์ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยที่มีคุณภาพ ประกอบกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมาย นอกจากนั้น หลักสูตรนี้เน้นการสอนนักศึกษาแบบชั้นเรียนเล็ก ห้องละไม่เกิน 20 คน ทำให้คณาจารย์ดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง สำหรับความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ ผู้จบการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์ศิลป์ได้มากมาย อาทิ เว็บดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเอกลักษณ์ทางการค้า ครีเอทีฟ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟฟิก และสื่อโฆษณา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327 และ 1245
หรือ E-mail: icdad@mahidol.ac.th
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
และสมัครสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th

มหิดลอินเตอร์เปิดอบรม 3 หลักสูตร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

รายละเอียดของข่าว
โครงการวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้

บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า โดยอาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ บุคลิกภาพและท่าทางการวางตนของนักบริการมืออาชีพ วิธีให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน เป็นต้น จัดอบรมวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

เทคนิคการเขียนใบพรรณางานและการประยุกต์ใช้ (Job Description) โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ แนวทางการจัดทำ Job Competency, KPIs จาก Job Description และแนวทางการนำ Job Competency ไปใช้ประเมินผลงาน เป็นต้นจัดอบรมวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่น 2 โดยอาจารย์สมชาย หนองฮี และอาจารย์อุสมาน ลูกหยี มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ เทคนิคการพูด เช่น พูดให้ชัดเจน ขยายความ การขจัดอาการประหม่า การพูดอย่างมีศิลปะ รวมทั้ง ศิลปะการนำเสนอขั้นสุดยอด จัดอบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

ทั้งสามหลักสูตรจัดอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครอบรมได้ที่
โครงการวิทยบริการ โทร.0-2441-5090 ต่อ 1712, 1022
หรือ e-mail: ictraining@mahidol.ac.th

เชิญร่วมงานวันนริศ เทิดพระเกียรตินายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง, ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันนริศ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ฯ

โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

- พิธีไหว้ครูช่าง

- นิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

- นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “บ้าน” โดยผลงานของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

- การบรรเลงดนตรีคลาสสิกของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ประกอบการเขียนภาพของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

- เสวนาทางวิชาการประกอบการแสดงดนตรีไทยจากชมรมดนตรี
และดนตรีแจ๊สจากคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง “ถิ่นฐานบ้าน วัดวังย่านวังหลวง วังท่าพระ”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ : นำเสนอทัศนะการมองครอบครัวของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผ่านวังท่าพระ และเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบวัง

รวมทั้งความเป็นอยู่ภายในวังท่าพระของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

อาจารย์กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ : นำเสนอข้อมูลหลักฐานด้านประวัติศาสตร์

โบราณคดีที่บ่งชี้ความเป็นชุมชน และศูนย์กลางเมืองบางกอกตั้งแต่ครั้งปลายกรุงศรี-อยุธยา

กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ : นำเสนอข้อมูลหลักฐานด้านการศึกษาดนตรี

การทรงพระนิพนธ์เพลงต่าง ๆ รวมทั้งพิธีกรรมและบทเพลงผ่านมิติ

ของดนตรีบริเวณวังท่าพระ และชุมชนโดยรอบ ประกอบการบรรเลงดนตรี ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมี

สุขศิริ

นิทรรศการภาพถ่ายนาชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “บ้าน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2552

จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2552

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ

ที่ ห้องนิทรรศการ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

และระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2552 นำไปจัดแสดง ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-880-7730

หรือ www.photo.su.ac.th

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดค่ายพัฒนาทักษะด้านไอทีและคอมพิวเตอร์

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดค่ายพัฒนาทักษะด้านไอทีและคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดบ้านจัดค่ายอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จากทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ปี 2552
กลุ่มเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ในฐานะเจ้าภาพโครงการฯ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-3 ในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 12 ทีม และทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในฐานะเจ้าภาพ จำนวน 1 ทีม รวมนักเรียน 78 คน ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2200-30

ม.มหิดลรับสมัครสอบตรงปริญญาตรีนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, งานด้านการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรใหม่ นิเทศศิลป์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
ได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2552

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานอย่างมืออาชีพ
รุ่นที่ 3 วันที่ 4-8 พ.ค. 2552
รุ่นที่ 4 วันที่ 27-31 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรผู้ดูแลระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน
รุ่นที่ 2 วันที่ 1-5 มิ.ย. 2552
รุ่นที่ 3 วันที่ 3-7 ส.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มิ.ย. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการเขียนแบบวิศวกรรม ด้วย AutoCAD 2008
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย Autodesk Revit
รุ่นที่ 3 วันที่ 13-17 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ (Power Civil:DTM)
รุ่นที่ 3 วันที่ 20-24 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-21 ส.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ ส่งโทรสารหรืออีเมล์ที่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์: 076-379009 ต่อ 111 (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม), มือถือ 089-7118088

โทรสาร: 076-379011 ,086-4713205 Email: tt@phuketict.org

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ก่อนวันอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เลขที่ 551-4-09985-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 076-379011, 0864713205)

3. ธนาณัติ / ธนาณัติออนไลน์

สั่งจ่ายในนาม นางสาวนาถนภา รักเหม็ก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

**หมายเหตุ : ภายหลังการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล
ลงในหลักฐาน มาที่โทรสารหมายเลข 076-379011 หรือ 086-4713205

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 40 ท่านแรก

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา แล้วและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549

————————————————————————————————————————–
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ เน้นการใช้งานจริง

ภายใน 5 วันก็สามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานได้

วันที่อบรม
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค. 2552

รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีในการสอนการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 3,000

หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนักให้สามารถเป็นผู้สร้างและดูแลเว็บไซต์

ของหน่วยงานได้ โดยหลังจากการฝึกอบรมสามารถเห็นผลงานได้ทันที ถึงท่านจะเป็นมือใหม่ก็สามารถสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

ได้
เหมาะสำหรับ

1. สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ เน้นการใช้งานจริง ภายใน 5 วันก็สามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานได้
2. เคยใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เคยใช้คอมพิวเตอร์ (รู้จักการใช้เมาส์ เคยใช้โปรแกรม Windows)
3. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน
4. สามารถมาเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถมีความรู้ในการสร้าง และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณ
ของหน่วยงานเพิ่มเติม ในการเพิ่มข้อมูลลงในเว็บไซต์
สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. พื้นที่ใช้งาน web hosting พื้นที่ 200 MB พร้อมจดทะเบียนโดเมนฟรี
เป็นเวลา 1 ปี หลังจากอบรมแล้วท่านจะมีเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานทันที
2. คู่มือการใช้งาน พร้อม CD โปรแกรม Version ล่าสุด และกระเป๋าใส่เอกสาร
3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง ทุกมื้อ
4. ประกาศนียบัตรจากศูนย์

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการใช้งานจริง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน
ต่อ 1 เครื่อง โดยการควบคุมของวิทยากร และมอบหมายงานจริงแก่ผู้เรียน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ การใช้งานระบบ Web

Hosting แนะนำ Joomla และหลักการสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน การติดตั้ง Joomla บน การปรับแต่งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์

การติดตั้งและการใช้งาน Modules การจัดการ News (ข่าวประชาสัมพันธ์) การติดตั้งสมุดเยี่ยม (Guestbook) การติดตั้งเว็บบอร์ด

การติดตั้ง Photo Gallery การจัดการผู้ใช้ การออกแบบ Graphics สำหรับเว็บไซต์ การออกแบบสร้าง Template การออก

แบบภาพกราฟิกสำหรับ web ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานมาด้วยในการอบรม เช่น ข้อมูลและรูปภาพ

สำหรับนำไปประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
หลักสูตร ผู้ดูแลระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน

การอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้งานในองค์กร การปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในองค์กร การ

วิเคราะห์และแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย การกู้คืนไฟล์ข้อมูล

ที่สูญหายไป การติดตั้งเครื่องให้บริการ Internet ภายในองค์กร
วันที่อบรม รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 2552
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์พื้น

ฐาน
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
* การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้งาน
* การปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
* การวิเคราะห์และแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์
* การแก้ปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
* การสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย
* การกู้คืนไฟล์ข้อมูลที่สูญหายไป
* การติดตั้งเครื่องให้บริการ Internet ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับธุรการ

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้พื้นฐานสำหรับงานธุรการ ฝึกปฏิบัติการสร้างเอกสารและสร้างต้นแบบเอกสาร ในงานธุรการ

รวมถึงประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการอื่น ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

วันที่อบรม
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 08.30 น. – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

ถนนภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

2. เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เข้ากับงานประจำและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในสายงาน
เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการของหน่วยงาน

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ

งานได้
รายละเอียดการอบรม

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
* การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์
* การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสาร
* การใช้โปรแกรมการประมวลผลคำ
* การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็คทรอนิคส์
* การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

หลักสูตร การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย AutoCAD 2008

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการเขียนแบบ 2 มิติระดับต้น โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2008 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้

นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า และ

เครื่องกล

วันที่อบรม
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร รศ. อินทรชิต หอวิจิตร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเพสิกอินเตอร์แนชั่นแนล

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทน Autodesk ประเทศไทย
และ Autodesk World Wide
เหมาะสำหรับ ช่างเขียนแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, บุคลากรฝ่ายโยธาและช่าง และผู้สนใจ

ทั่วไป จำนวน 40 คน ต่อรุ่น
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* การใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
* คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ
* คำสั่งช่วยและแก้ไขงานเขียนแบบ
* การเขียนลายภาพตัด ข้อความ และการสร้าง Block
* การกำหนด Layer และ Linetype
* การบอกขนาด
* งานเขียนแบบต้นแบบและการพิมพ์แบบ
* AutoCAD DesignCenter กับไฟล์เขียนแบบ

หลักสูตร การเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย Autodesk Revit 2008

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2008 ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง เรียนรู้การออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม สามารถนำไปใช้งาน ออกแบบ สถาปัตยกรรมเบื้องต้นแบบ 3 มิติ และการเขียนแบบ Construction Drawing 2 มิติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก และสามารถค้นคว้าหาประสบการณ์ต่อได้ด้วยตนเอง
วันที่อบรม รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร รศ. อินทรชิต หอวิจิตร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเพสิกอินเตอร์แนชั่นแนล

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทน Autodesk ประเทศไทย และ Autodesk World Wide
เหมาะสำหรับ ช่างเขียนแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, บุคลากรฝ่ายโยธาและช่าง และผู้สนใจ

ทั่วไป จำนวน 40 คน ต่อรุ่น
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* การใช้คำสั่งบนหน้าจอของ Autodesk Revit
* การวางผัง กำหนดชั้น และการใส่โครงสร้าง Grid, Level & Structure
* การใส่กำแพงภายนอก และภายใน การใส่พื้นอาคาร การใส่หลังคา
* การใส่บันได การใส่ประตู การใส่หน้าต่าง การเปิดดาดฟ้า และการใส่ราวจับ
* การคำนวณรายการวัสดุก่อสร้าง
* การจัดแบบลงหน้ากระดาษ
* การสร้างภาพนำเสนอ

หลักสูตรการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ (Power Civil:DTM)

งานเขียนแบบ แปลงที่ดิน ทำแบบสำรวจพื้นที่ แบบเส้นระดับ Contour และการจัดสรรงานของคุณล่าช้าด้วยการเขียนแบบ

ธรรมดาบน Autocad โปรแกรม Power Civil (DTM) ทำงานในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ล่าช้า เสียเวลาในการรอคอย โปรแกรมทำงานบน

โปรแกรม Autocad ที่ท่านคุ้นเคย โปรแกรมเป็นปุ่ม Button Help เป็นภาษาไทยทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย
วันที่อบรม รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 08.30 น. – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
วิทยากร บริษัท พาวเนอร์พาร์เนอร์ จำกัด
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการเขียนแบบแปลงที่ดิน ทำแบบสำรวจพื้นที่ แบบเส้นระดับด้วย

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

2. เพื่อให้ช่างสำรวจ ช่างโยธาในหน่วยงานของท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ภารกิจงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1. โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ ฟรี!

2. คู่มือการใช้งาน และกระเป๋าใส่เอกสาร

3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง ทุกมื้อ

4. ประกาศนียบัตรจากศูนย์
เหมาะสำหรับ ช่างสำรวจ และช่างโยธาและประชาชนที่สนใจ
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* วิธีการติดตั้งโปรแกรม
* การทำแผนที่ 2 มิติและผิวดิน
* การนำเข้าข้อมูล
* การทำสำรวจวงรอบ
* การปิดวงรอบ
* เส้นระดับและอักษรระดับ
* การสร้าง 3 เหลี่ยมและงานดินเฉลี่ย
* การทำบ่อและคันดิน
* การทำผังที่ดินกับ Google Earth
* การแบ่งแปลงที่ดิน
* การเชื่อมโยงที่ดินกับภาษี

หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดเตรียมการรวบ

รวม การจัดทำข้อมูล การบันทึกข้อมูล ทั้งทางภูมิศาสตร์และระบบแผนที่ไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

ถูกต้อง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบาย “ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล” ของกระทรวงมหาดไทย

วันที่อบรม
รุ่นที่5 ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร วิทยากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ การจัดทำแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของตนเองได้
3. เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดเก็บภาษี และควบคุมภาษีที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี อันจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้

เหมาะสำหรับ

1. ปลัดเทศบาล ช่างแผนที่ภาษี เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
* การประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ
* การจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
* ความรู้และเทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดที่ดินและเอกสารสิทธิ์
* การสำรวจรังวัดด้วยเครื่องอ่านพิกัดดาวเทียม GPS
* การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล
* การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
* การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
* การออกแบบและจัดพิมพ์แผนที่ภาษี

ผู้ดูแลระบบสำหรับโรงพยาบาล

การอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้งานในองค์กร การปรับ

แต่งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในองค์กร การวิเคราะห์และแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเรื่องไวรัส

คอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย การกู้คืนไฟล์ข้อมูลที่สูญหายไป การติดตั้งเครื่องให้บริการ Internet ภายใน

องค์กร
วันที่อบรม 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม
ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน/คน 7,500 บาท ไม่รวมค่าที่พัก
วิทยากร วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลโดยการนำสารสนเทศมาใช้งานอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้รับ 1.ผู้อบรมีความรู้ความเข้าใจในภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

2.ผู้อบรมสามารถเข้าใจระบบเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมและระบบ

3.ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

ระบบปฏิบัติการ Linux,ระบบเครือข่ายพื้นฐาน,การใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เพื่อ Backup ข้อมูล,การตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติด้วย

Crontab,การใช้งาน Text Editor บน Linux,การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม,การติดตั้งและปรับแต่ง FTP Server
เข้าสู่ระบบและโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องอื่นอย่างปลอดภัยด้วย SSH
การใช้งานโปรแกรม Putty,การติดตั้ง DNS Server,การติดตั้ง Proxy Server
การติดตั้ง Apache Web Server,การติดตั้ง MySQL Database Server

การติดตั้ง PHP , phpMyAdmin ,การใช้งาน MySQL แบบต่างๆ

การติดตั้งระบบตรวจสอบเครือข่าย ( Network Monitoring )
การติดตั้ง SNMP Server , MRTG,การสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

ผู้ที่สนใจติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต
ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร : (076) 379009-111
แฟกซ์ : (076) 379011, 08-9711-8088
อีเมลล์ : prapapon@phuketict.org

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ สร้างเครือข่ายการร่วมมือทางดาราศาสตร์กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในการวิจัยการผลิตบัณฑิต การสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ของประเทศ พร้อมการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน ทั้งนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติยังมีพันธะกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ สร้างความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป

และเนื่องด้วยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2003 การประชุมทั่วไปของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (the IAU General Assembly) ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ประกาศให้ปี 2009 เป็นปีดาราศาสตร์สากล ต่อมาในเดือนตุลาคม 2005 องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงนามรับรองปีดาราศาสตร์สากล และเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2007 องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้ปี 2009 เป็นปีดาราศาสตร์สากล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปีดาราศาสตร์สากล 2009 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากลครั้งนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อในการประกวด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” โดยแบ่งประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว

2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ

3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์

4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย

3. เพื่อเป็นการฉลองปีดาราศาสตร์สากล ในปี 2552 ที่จะมาถึง และสร้างความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์

4. เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำปฏิทินของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2552 และนำภาพอื่นๆที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต่อไป

5. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทำเป็นสมุดภาพสำหรับใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ และเทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ให้คนไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของดาราศาสตร์

6. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น

7. เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปี 2552

เงื่อนไขในการประกวด

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด : ประชาชนทั่วไป

2. เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

2.1 ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว

2.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น- ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

2.3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์

2.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

3. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

3.1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์

ประเภทภาพถ่าย Digital

- ถ่ายด้วยกล้อง Digital SLR (Single Lens Reflect) หรืออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ เช่น CCD

- ขนาดของภาพสามารถขยายเป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว และไม่เกิน18 นิ้ว และอัดภาพ

- ภาพถ่ายทุกภาพต้องเขียนวิธีและเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image processing) (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

- ส่งมอบภาพสีหรือขาวดำ จำนวน 2 ชุด พร้อม Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด pixel โดยบันทึกลงบนแผ่น CD

ประเภทภาพฟิล์ม

- ขนาดของภาพสามารถขยายเป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว และอัดภาพ

- ภาพถ่ายทุกภาพต้องเขียนวิธีและเทคนิคการถ่ายภาพ (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

- ให้สแกนภาพจากฟิล์มให้เป็น Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขนาดภาพได้ไม่จำกัด pixel

- ส่งมอบภาพสีหรือขาวดำ จำนวน 2 ชุด พร้อม Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด pixel โดยบันทึกลงบนแผ่น CD

3.2 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ทุกประเภทไม่จำกัดจำนวน

3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกประเภท ประเภทละ 1 รางวัลเท่านั้น

3.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพที่เคยส่งส่งเข้า ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2551“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาในการตัดสิน

3.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

3.6 ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ กรณีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ให้ส่งรูปที่ Process ที่เสร็จแล้ว

3.7 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตได้

4. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

4.1 ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-5569 หมายเลขโทรสาร 0-5322-5524 ติดต่อสอบถาม คุณณรกมล ฑิฆัมภรธีรกุลว์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.2 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2552 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ตามที่อยู่ข้างต้น

5. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

5.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำผลงานทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดออกเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ หรือใช้ในกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และประชาสัมพันธ์งานทางด้านดาราศาสตร์อันจะเกิดประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนต่อไป

5.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

5.3 พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพผลงานเข้าประกวด

5.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยสถาบันฯไม่ต้องส่งคืนให้เจ้าของผลงาน

6. รางวัล

6.1 ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร 5,000 บาท

6.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร 5,000 บาท

6.3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร 5,000 บาท

6.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร 5,000 บาท

7. ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในเวลาราชการทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ประกาดผลรางวัล วันที่ 15 กรกฏาคม 2552 ทางเว็บไซด์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่
http://www.narit.or.th/images/stories/imagenews/astrophoto/photo-2552.pdf