ขอเชิญร่วมงาน”เล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ ๓”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมงาน”เล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ ๓”
ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ภาคเช้า – เข้าร่วมพิธีแห่ว่าวสามชายถวายพ่อขุนทุ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมหิดลศาลายา
ภาคบ่าย – ฟังปาฐกถาเรื่อง “วัฒนธรรมอาหารในสังคมไทย” โดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
เสวนาจาก ๑๐๐ ปี แม่ครัวหัวป่าก์เมืองกรุง ถึงแม่ครัวลูกทุ่งศาลายา โดยแม่ครัวมากฝีมือชาวศาลายา

พร้อมกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๔๔๑ ๔๔๐๘

ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๔๘๗  กลิ่นอายพระนคร  หลากรักหลบซ่อน  จะย้อนกลับมาอีกครา
พุทธศักราช 2487 กรุงเทพเผชิญกับภาวะสงคราม  เศรษฐกิจตกต่ำ 
ข้าวยากหมากแพง นโยบายของผู้นำประเทศเป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม

คนเคยยืนบนจุดสูงสุด กลับต้องลงมาสู่สภาพสามัญ แต่สิ่งที่ไม่ได้ลดทอนตามลงมา 
คือ  กิเลสและตัณหาจะทำอย่างไร  เมื่อเงินทองยังเป็นสิ่งที่ช่วยต่อลมหายใจของมนุษย์

คนเคยมี  ก็ยังต้องการที่จะมีเหมือนเมื่อครั้งเก่า
แม้จะต้องแลกด้วยการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

แค่ไหนถึงจะเรียกว่า  “พอ”เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร  คนผิดจะได้รับการลงโทษหรือไม่
ติดตามในละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง : ๒๔๘๗ 

วันจัดแสดง 12-15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17.00น.
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำรองที่นั่งได้ที่ 084-166-9260 (สุรีรัตน์) E-mail: blueglasses4@hotmail.com
หรือ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร้านฟองนม(ม.เกษตรฯ)
www.humdrama.com
http: //humdrama.hi5.com

ขอเชิญอบรมเสริมความรู้ที่มหิดลอินเตอร์

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โครงการวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพิเศษ 2 หลักสูตร ได้แก่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ มีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การบริหารประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การทำ Workshop ฯลฯ จัดอบรมวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 โดย ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ มีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การประเมินและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การบริหารหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น จัดอบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โครงการวิทยบริการ โทร.0-2441-5090 ต่อ 1022, 1712 หรือ e-mail: ictraining@mahidol.ac.th หรือ www.muic.mahidol.ac.th/training

โครงการดอกไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่2

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ขอเรียนเชิญท่านญาติธรรม และขอความอนุเคราะห์และเมตตาจากญาติธรรมทั้งหลาย
เชิญชวนญาติธรรมท่านอื่นๆ มาร่วมงานบุญ งานกุศลในครั้งนี้
ทางชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคนมาร่วมฟังธรรมกันอย่างท่วมท้น
สัพพะ ทานัง ธัมมะ ทานัง ชินาติ การให้ธรรม เป็นทานชนะการให้ ทั้งปวง …
เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด การเดินทางที่สะดวกเป็นแท็กซี่ หรือรถไฟฟ้าเข้ามาจะดีกว่าครับ

01

สำรองที่นั่ง โทรมาที่ 086-325-3445 คุณรัตนาพร
หรือ Email มาจองชื่อ + จำนวนที่นั่ง ได้ที่ Email rattanaporn@thaiboss.com ขอบคุณค่ะ

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน, งานด้านการศึกษา

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

“โครงการระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”
เป็นโครงการที่มุ่งการสร้างการขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยและขยายพรมแดนความรู้
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังให้การเรียนรู้ที่แท้ อันเป็นการเรียนรู้สู่อิสรภาพทางปัญญา
มีจิตใจเข้มแข็ง และรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง บนรากฐานวัฒนธรรมไทยนั้น ปรากฎขึ้นเป็นจริงในสังคมไทย
“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการระพีเสวนา ที่สนับสนุนให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสร่วมสร้างการเรียนรู้ใหม่ ผ่านประสบการณ์ตรงที่นำพาตนเองเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์หรือบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคหรืออาชีพเท่านั้น แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีคิด การมองโลก การแก้ปัญหา ผ่านภูมิรู้ ภูมิปัญญาการใช้ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้พัฒนาจิตใจของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย โดยทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้เช่นนี้จะนำมาซึ่งแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ลงสู่รากฐานวัฒนธรรม โดยให้เยาวชนเรียนรู้จากบุคคลในชุมชนที่มีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างในการพึ่งพาตนเอง สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และมีความเป็นไท ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าความหมายของการพึ่งตนเอง ความเป็นอิสระ(ความเป็นไท) ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง
2.เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหน่วยวิชาสู่การปฏิบัติการที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง พบปะพูดคุยกับบุคคล และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดความเข้าใจใหม่ๆ ต่อชีวิตของตนเองและต่อชุมชน
3.เพื่อสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นไท บนพื้นฐานบริบทสังคมไทยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน อันจะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าแก่สังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนหรือในชุมชน ๓๐ – ๖๐ คน ต่อบุคคลต้นแบบการเรียนรู้ ๑ – ๒ คน

เงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเป็นจริงและเหมาะสม
สูงสุดไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/กิจกรรม

ส่งใบสมัครโครงการภายใน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทราบผลภายใน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่งโครงการมาที่ / ติดต่อประสานงานโครงการ : “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้”
โปรดจัดส่งแผนที่คนดีและรูปถ่ายหรือวีดีโอ มายัง “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้” โครงการระพีเสวนา ภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
สถาบันอาศรมศิลป์
๙/๑๓ หมู่ ๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙ หรือ ๐๘๖ – ๓๔๐๕๔๔๑
โทรสาร ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙
info@rapeesewana.com, www.rapeesewana.com Email : rapeesewana_news@hotmail.com

MU Admision 2009 “ค้นหาตัวเอง + เจาะลึกเส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง, ข่าวบริการ, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, ข่าวอบรม สัมมนา

พบกับการแนะนำหลักสูตร และให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ในระบบโควตา รับตรง และAdmission ประจำปี 2552
รวมถึงรายละเอียดคะแนน สูง – ต่ำ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา
พร้อมด้วยอาจารย์และรุ่นพี่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกคณะต่างๆ และกิจกรรมสนุกๆ
ที่จะค้นหาความถนัดของแต่ละคนเพื่อค้นหาตัวตนว่า เหมาะจะเรียนอะไรกันแน่
นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดล
มีการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อย่างไรบ้าง โดยมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

ช่วงเช้า ” มหิดลสอนดนตรี ภาษา ศิลปะ กีฬา กันอย่างไร ”
ช่วงบ่าย ” เรียน เภสัช แพทย์แผนไทย พยาบาล วิทย์การแพทย์ จะพัฒนาสาธารณสุขไทยได้อย่างไร ”

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552

ช่วงเช้า ” จบวิทย์ (ทุกสาขา) วิศวฯ เทคโนฯ แล้ว ทำอะไรได้บ้าง ”
ช่วงบ่าย ” เตรียมตัวอย่างไรถ้าอยากเรียนแพทย์ ทันตฯ สัตวแพทย์ ”

ปัญหาเกี่ยวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะหมดไปหากเข้าร่วมกิจกรรม MU Admission 2009
“นานานิทรรศการแห่งมหิดล” เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน นั้นคือ

1. นิทรรศการ 40 ปื พระราชทานนามมหิดล นิทรรศการประวัติความเป็นมา กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอันสมบูรณ์แบบในปัจจุบัน นิทรรศการประวัติพระราชบิดา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และนิทรรศการ 40 ปี พระราชทานนามมหิดล บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสิ่งที่ชาวมหิดล จะตอบแทนแผ่นดิน ในอนาคต ดังคำขวัญที่ว่า ปัญญาของแผ่นดิน
2. MU Innovation นำเสนอผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้เข้าเยี่ยมชมและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้
3. MU Products เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการเผย แพร่หรือจัดจำหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น
4. MUGE Exhibition เป็นกิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน รายวิชา “การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์” และผลงานโครงงานของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

MU Hospital ” บริการตรวจสุขภาพครบวงจร ”

เรายกโรงพยาบาลมาเพื่อให้ประโยชน์สู่สังคม กิจกรรม MU Hospital เปิดให้บริการมากมาย ทั้งการตรวจสุขภาพครบวงจร ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน อีกทั้งยังพบกับบริการแพทย์ทางเลือกอีกหลายศาสตร์ อาทิเช่น การฝังเข็ม นวดแผนไทย เก้าอี้นั่งสบาย กายภาพบำบัด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ให้บริการฟรีตลอดงาน ได้แก่

1.การตรวจรักษาโรคทั่วไป
2.การบริการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม
3.บริการตรวจกรุ๊ปเลือด
4.บริการนวดแผนไทย
5.บริการเก้าอี้นั่งสบาย เก้าอี้คลายเครียด
6.ให้คำปรึกษาในการทำกายภาพบำบัด
7.ปรึกษาเรื่องยาทั่วไป
8.บริการทันตกรรม บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

MU Festival ” ร้อง เล่น เต้น ช็อป กับมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ”

MU Festival กิจกรรมจุดศูนย์รวมของความบันเทิง พบกับการแสดงความสามารถจาก คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และชมรม/กลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ รวมถึงการออกร้านจากกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมนี้จะทำให้รู้ว่า นักศึกษามหิดลต้องเรียนให้ได้และเล่นให้เป็นด้วย

MU Relaxing Zone ” ผ่อนคลายสบายอารมณ์กับตลาดนัด และ Book Fair ”

ไม่เพียงแต่การเรียนการศึกษาและเรื่องราววิชาการเท่านั้นที่จะได้พบในงานนี้ หากต้องการพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาในส่วนของกิจกรรม MU Relaxing Zone ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสินค้ามากมายในบรรยากาศที่คุ้นเคย นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP จากชุมชนศาลายาให้ได้เลือกชมและซื้อหาเป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่ผู้ที่รักการอ่าน มุมกิจกรรมนี้ก็มีร้านหนังสือชั้นนำให้เลือกซื้อเลือกอ่านกันอย่างจุใจ

MU Tour ” เพลิดเพลินบรรยากาศ มหิดล ศาลายา ”

ระยะทางไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป กิจกรรม MU Tour จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกับมหาวิทยาลัยมหิดลใกล้ชิดกันมากขึ้น กับกิจกรรมที่จะพาทุกท่านชมสถานที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางชมงานมหิดลวิชาการในกิจกรรมต่างๆ ด้วยรถรางของมหาวิทยาลัย แต่ละตึกจะห่างไกลเพียงไหนก็ใกล้กันได้ด้วยกิจกรรมนี้ ที่สำคัญก็คือตลอดการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์คอยแนะนำสถานที่ต่างๆ และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอย่างเต็มที่ อบอุ่น และเป็นกันเอง

THE GREATEST HIT! : THIRD CLASS CINEMA 2008-2008

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

THIRD CLASS CITIZEN @ เชียใหม่ (23 ม.ค.)

ภาควิชา MEDIA AND ARTS DESIGN / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใจดี
ฉายหนังชั้นสามแบบ THIRD CLASS CITIZEN ที่ชั้นดาดฟ้าของตึกเรียน

THE GREATEST HIT! : THIRD CLASS CINEMA 2008-2008
จะฉายอีกครั้งที่เชียงใหม่วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 นี้
ที่ชั้นดาดฟ้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่
เวลา 19.00 น. ชมฟรีเหมือนเดิม ไม่ต้องจองอะไรกันให้ยุ่งยาก มาได้เลย!
ขอขอบคุณชาว MEDIA AND ART DESIGN / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ
สำหรับการฉายครั้งนี้และโปสเตอร์สุดเท่ (นายแบบไม่ยอมเผยตัว)

รายละเอียดโปรแกรม
http://thirdclasscitizen.exteen.com/20081210/the-greatest-hit-third-class-cinema-2008-2008

บรรยากาศตอนฉายที่กรุงเทพ (ณ หอศิลป์จามจุรี)
http://thirdclasscitizen.exteen.com/20081218/the-greatest-hit-thank-yoooou
http://thirdclasscitizen.exteen.com/

จันทรเกษมสร้างรายได้ให้ผู้ว่างงาน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง, ข่าวบริการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU-UBI)
เปิดช่องทางการประกอบอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสร้างรายได้
ในงาน UBI FAIR : Make by hand ตัวอย่างจากผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง พร้อมบ่มเพาะเถ้าแก่รายใหม่

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ศกนี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre-Camp 10)

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

เนื่องด้วยคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre -Camp 10)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการเรียนต่อ ระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการนี้จะจัดขึ้นภายในวันที่ 2-4 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โทร. 08 92204925 (นางสาวเบญจวรรณ เข็มทอง)

เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน มหิดลวิชาการ’52

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน มหิดลวิชาการ’52
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภายในงานประกอบด้วย
MU Open House ” เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ”
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา นวัตกรรมที่น่าสนใจ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ประวัติความเป็นมาขององค์กร
พร้อมทั้งเปิดอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ
มีการสาธิตการเรียนการสอนและการแนะนำคณะ/วิทยาลัย สถาบัน และสำนักต่างๆ
กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะรู้จักคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจอย่างเจาะลึกและใกล้ชิด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์, คณะทันตแพทยศาสตร์,
คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะศิลปศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์,วิทยาลัยนานาชาติ,วิทยาลัยราชสุดา,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล,วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา,
วิทยาลัยศาสนศึกษา, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ICT),
สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ, สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้,สถาบันพระบรมราชชนก,
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

—————————————————————————————————————————————————–