สบท. เปิดโอกาสขยายเปิดรับผลงานน้องๆ รณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น จนถึง 14 มิ.ย. 53

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Logo

สืบเนื่องจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาออกไป ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงขอแจ้งขยายการเปิดรับผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกระตุ้นเตือนให้รู้เท่าทันภัยจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน มือถือ และอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มเด็กและกลุ่มประชาชนทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.tci.or.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-937-4370 – 6 ต่อ 13 – 15

Tags: , , , , ,

196 Responses to “สบท. เปิดโอกาสขยายเปิดรับผลงานน้องๆ รณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น จนถึง 14 มิ.ย. 53”

 1. PAUL Says:


  CheapTabletsOnline.com. Canadian Health&Care.No prescription online pharmacy.Best quality drugs.Special Internet Prices. Online Pharmacy. Order pills online

  Buy:Wellbutrin SR.Female Cialis.Lipitor.Ventolin.Lasix.Aricept.Nymphomax.Advair.Female Pink Viagra.Zetia.Prozac.Buspar.Seroquel.Cozaar.SleepWell.Amoxicillin.Lipothin.Zocor.Acomplia.Benicar….

 2. LUKE Says:

  Buy@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 3. STEVEN Says:

  Buy@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>.

  Buyit now…

 4. ANGEL Says:

  Order@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills…

 5. SETH Says:

  Order@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills…

 6. BRANDON Says:

  Order@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription…

 7. ENRIQUE Says:

  Buy@Abana.Online” rel=”nofollow”>.

  Buynow it…

 8. LEWIS Says:

  Purchase@Cheap.Abilify” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 9. DUSTIN Says:

  Cheap@Generic.Abilify” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 10. PERRY Says:

  Buy@Generic.Abilify.5mg.10mg.15mg.20mg.30mg” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 11. ALFRED Says:

  Order@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 12. KIRK Says:

  Purchase@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 13. RUSSELL Says:

  Buy@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription…

 14. RENE Says:

  Buy@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 15. ROLAND Says:

  Order@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription…

 16. TERRENCE Says:

  Order@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 17. SALVADOR Says:

  Order@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 18. ANDREW Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buynow it…

 19. ALFRED Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>.

  Buyit now…

 20. CLAUDE Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 21. RALPH Says:

  Buy@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 22. BRETT Says:

  where@can.i.purchase.max.acai” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 23. SAMUEL Says:

  Buy@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 24. FELIX Says:

  Order@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 25. DONALD Says:

  Order@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 26. GARY Says:

  Order@Discount.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription…

 27. WALLACE Says:

  Purchase@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 28. KELLY Says:

  Cheap@Acai.Online” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric meds…

 29. BRADLEY Says:

  where@can.you.buy.acai.berry” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 30. BYRON Says:

  Order@Cheap.Energy.Boost” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 31. NATHAN Says:

  Order@Discount.Energy.Boost” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 32. BRUCE Says:

  Purchase@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 33. KENNY Says:

  Cheap@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 34. WILLIAM Says:

  Get@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric pills…

 35. ADAM Says:

  Buy@Discount.Accupril” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 36. BILLY Says:

  Order@Discount.Accupril” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 37. MATHEW Says:

  Order@Discount.Accutane” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 38. RUBEN Says:

  Get@Accutane.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 39. BOB Says:

  Buy@Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 40. CARL Says:

  Buy@Generic.Aciphex” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 41. ANDREW Says:

  Cheap@Aciphex.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 42. OLIVER Says:

  Purchase@Generic.Actonel” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 43. JONATHAN Says:

  Purchase@Generic.Actonel” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric meds vbg…

 44. MARCUS Says:

  Purchase@Actonel.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buynow it vhx…

 45. VICTOR Says:

  Purchase@Actoplus.Met.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills zdg…

 46. CLIFTON Says:

  Cheap@Actoplus.Met.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds qmo…

 47. DARYL Says:

  Buy@Cheap.Actos” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs krg…

 48. SERGIO Says:

  Buy@Actos.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buyno prescription luw…

 49. RAY Says:

  Cheap@Acular.Online” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs zfk…

 50. LUIS Says:

  Buy@Discount.Adalat” rel=”nofollow”>…

  Buyit now oil…

 51. LAWRENCE Says:

  Purchase@Discount.Abilify” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription dyo…

 52. MELVIN Says:

  Purchase@Generic.Abilify.5mg.10mg.15mg.20mg.30mg” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription yen…

 53. MITCHELL Says:

  Generic@Abilify.5mg.10mg.15mg.20mg.30mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription faj…

 54. MARION Says:

  Order@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription gdt…

 55. VINCENT Says:

  Purchase@Acai.Online” rel=”nofollow”>.

  Buyit now ojb…

 56. GLENN Says:

  Purchase@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription tao…

 57. BRETT Says:

  Purchase@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buydrugs without prescription jlg…

 58. JASON Says:

  Buy@Generic.Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription ccw…

 59. JOEL Says:

  Order@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription wkp…

 60. RONALD Says:

  Purchase@Generic.Acai.500mg” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs itj…

 61. VINCENT Says:

  Acai@500mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buynow it lmg…

 62. AUSTIN Says:

  Order@Cheap.Accupril” rel=”nofollow”>.

  Buynow it fnp…

 63. HOMER Says:

  Purchase@Cheap.Accupril” rel=”nofollow”>..

  Buyit now irl…

 64. PHILIP Says:

  Purchase@Discount.Accupril” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds svb…

 65. LEROY Says:

  Order@Accutane.Online” rel=”nofollow”>…

  Buyit now sge…

 66. MARION Says:

  Order@Discount.Accutane” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs mby…

 67. LEWIS Says:

  Buy@Generic.Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs axm…

 68. BRUCE Says:

  Cheap@Generic.Aciphex.20mg” rel=”nofollow”>…

  Buynow it zdg…

 69. NEIL Says:

  Purchase@Discount.Acomplia” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription tdg…

 70. CHRIS Says:

  Cheap@Acomplia.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs nvr…

 71. AARON Says:

  Order@Actonel.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jwi…

 72. TONY Says:

  < a href="http://trig.com/advair7490/biography/?ml=Purchase-Generic-Advair-25mcg/50mcg-25mcg/125mcg-25mcg/250mcg-50mcg/500mcg-50mcg/100mcg-50mcg/250mcg Purchase@Generic.Advair.25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250m

  Buygeneric drugs nih…

 73. EVAN Says:

  < a href="http://trig.com/advair5771/biography/?ml=Advair-25mcg/50mcg-25mcg/125mcg-25mcg/250mcg-50mcg/500mcg-50mcg/100mcg-50mcg/250mcg-Without-Prescription Advair@25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250mcg.Without.Pr

  Buydrugs without prescription ygy…

 74. JON Says:

  Buy@Aggrenox.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs ajd…

 75. STEVE Says:

  Get@Albenza.Online” rel=”nofollow”>…

  Buynow fjl…

 76. VINCENT Says:

  Buy@Discount.Aldactone” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription xab…

 77. BRENT Says:

  abilify@and.weight.gain” rel=”nofollow”>…

  Buyno prescription…

 78. EARL Says:

  calcium@coral.buy” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 79. OLIVER Says:

  advair@copd.advertising.campaign” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 80. ALFRED Says:

  aloe@ferox.gel.buy” rel=”nofollow”>.

  Buynow it…

 81. DAN Says:

  buy@amoxicillin.500mg” rel=”nofollow”>.

  Buynow it…

 82. REX Says:

  abilify@and.sleep.issues” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription…

 83. RICK Says:

  abilify@does.it.work” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 84. JOHNNY Says:

  aloe@vera.juice.for.sale” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 85. OLIVER Says:

  phamacokinetic@of.amikacin” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 86. MARTIN Says:

  ampicillin@500.mg” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 87. BOB Says:

  side@effects.of.aricept” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 88. FERNANDO Says:

  arimidex@or.nolvadex.steriods” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription…

 89. LESTER Says:

  lung cancer survival rates

  Buy_generic meds…

 90. TERRY Says:

  natural cures for atopic dermatitis eczema

  Buy_without prescription…

 91. MAURICE Says:

  intravenous fluid heart rate

  Buy_drugs without prescription…

 92. LESLIE Says:

  symptons of depression

  Buy_generic meds…

 93. LANCE Says:

  does herpes rash come and go

  Buy_now it…

 94. LESTER Says:

  methotrexate and tricyclerides side effects

  Buy_generic pills…

 95. LUIS Says:

  cancer tattoos

  Buy_without prescription…

 96. OSCAR Says:

  number of obese children in america

  Buy_generic meds…

 97. LEON Says:

  steroids abuse sexual dysfunction

  Buy_it now…

 98. BILLY Says:

  hiv aids in california in 1997

  Buy_generic pills…

 99. FRANCIS Says:

  impact rating journal of clinical psychology

  Buy_now it…

 100. EUGENE Says:

  urinary tract infection canine

  Buy_generic pills…

 101. DUSTIN Says:

  my rehab nursing clinical reflection

  Buy_drugs without prescription…

 102. DEREK Says:

  behavior symptoms of prescription drug addiction

  Buy_generic meds…

 103. ALAN Says:

  honey for diabetes

  Buy_generic meds…

 104. MATT Says:

  warfarin sod

  Buy_drugs without prescription…

 105. STUART Says:

  viagra in the uk

  Buy_no prescription…

 106. EDWIN Says:

  verapamil side effects

  Buy_drugs without prescription…

 107. AUSTIN Says:

  obesity children summer

  Buy_it now…

 108. FRANKLIN Says:

  effects of alcohol on amoxicillin

  Buy_generic meds…

 109. JERRY Says:

  protonix vs aciphex

  Buy_generic drugs…

 110. NICK Says:

  prostate cancer injection treatment

  Buy_now it…

 111. WESLEY Says:

  what are three effects of obesity

  Buy_it now…

 112. KENNETH Says:

  arimidex and marathon

  Buy_generic drugs…

 113. JIMMIE Says:

  spironolactone reduces height

  Buy_no prescription…

 114. DON Says:

  medication for ibs

  Buy_generic drugs…

 115. LEONARD Says:

  depression affects memory

  Buy_now it…

 116. CLINTON Says:

  what age does menopause start

  Buy_it now…

 117. TRAVIS Says:

  scott hall american cancer society

  Buy_generic pills…

 118. MILTON Says:

  death rate of hiv

  Buy_it now…

 119. FREDERICK Says:

  good and bad drugs

  Buy_without prescription…

 120. BILLY Says:

  drug rehab center british columbia

  Buy_generic drugs…

 121. ENRIQUE Says:

  effects of bulimia only sometimes

  Buy_generic meds…

 122. ZACHARY Says:

  trigger point injections with lidocaine

  Buy_without prescription…

 123. NATHAN Says:

  steroids and weight gain

  Buy_generic pills…

 124. JESSIE Says:

  boniva price

  Buy_drugs without prescription…

 125. CURTIS Says:

  osmotic behaviour of rbc in glucose

  Buy_generic pills…

 126. COREY Says:

  australia clinical research resume

  Buy_generic drugs…

 127. KEN Says:

  adhd cant take stimulants adult

  Buy_it now…

 128. JAMES Says:

  percy weston cancer cause cure book

  Buy_generic drugs…

 129. RENE Says:

  terbutaline autism claim

  Buy_no prescription…

 130. ANDREW Says:

  iv zofran

  Buy_drugs without prescription…

 131. KENT Says:

  tests for assessing anxiety

  Buy_now it…

 132. GERALD Says:

  thyroid scan image

  Buy_generic pills…

 133. JACOB Says:

  side effects of luvox

  Buy_now…

 134. WALTER Says:

  nicotrol inhaler buy free sample oregon

  Buy_now…

 135. ALEX Says:

  imodium during pregnancy

  Buy_generic meds…

 136. WALLACE Says:

  diabetes popcorn

  Buy_generic pills…

 137. AUSTIN Says:

  does birth control control moods

  Buy_generic drugs…

 138. JOSHUA Says:

  chf vs pulmonary edema

  Buy_generic drugs…

 139. DOUG Says:

  allergy blood testing

  Buy_it now…

 140. MARION Says:

  atlanta zyprexa lawyers

  Buy_generic drugs…

 141. PETER Says:

  weight loss pa

  Buy_no prescription…

 142. ERIC Says:

  viagra prostate removal

  Buy_generic drugs…

 143. WAYNE Says:

  advantage of skin cancer

  Buy_generic drugs…

 144. ELMER Says:

  household chemicals that kill fleas

  Buy_now it…

 145. MARCUS Says:

  hypertension police ma

  Buy_drugs without prescription…

 146. JOEY Says:

  atkins diet first week foods

  Buy_without prescription…

 147. GUY Says:

  fungi amazing facts

  Buy_drugs without prescription…

 148. ALBERT Says:

  psychostimulant treatment of depression

  Buy_drugs without prescription…

 149. DUSTIN Says:

  birth control pill and lowered libido

  Buy_drugs without prescription…

 150. GUY Says:

  resume clinical sas programmer

  Buy_generic meds…

 151. CHRIS Says:

  exmoor pet care

  Buy_generic drugs…

 152. ROBERT Says:

  treatment of melanoma and vaginal cancer

  Buy_generic drugs…

 153. ALEJANDRO Says:

  breast cancer awareness wristband

  Buy_generic meds…

 154. KYLE Says:

  depression amino acids

  Buy_drugs without prescription…

 155. RAY Says:

  best drug store foundation

  Buy_generic meds…

 156. RANDALL Says:

  when develop toxemia pregnancy

  Buy_it now…

 157. TODD Says:

  healing lithium water in utah

  Buy_no prescription…

 158. FREDDIE Says:

  diets and blood type

  Buy_drugs without prescription…

 159. LOUIS Says:

  acne teens start treatment age

  Buy_it now…

 160. WILLIAM Says:

  social skills training negative symptoms schizophrenia

  Buy_generic meds…

 161. NATHANIEL Says:

  most effective antibiotics strep throat

  Buy_no prescription…

 162. VERNON Says:

  azithromycin doxycycline over the counter

  Buy_generic pills…

 163. RICK Says:

  forensic drug test swab

  Buy_no prescription…

 164. GUY Says:

  colon cancer systems

  Buy_now it…

 165. EDWIN Says:

  drug additiction symptoms

  Buy_generic meds…

 166. JEFF Says:

  mycotic aortic abdominal aneurysm

  Buy_it now…

 167. LESLIE Says:

  drug testing passing short notice

  Buy_generic meds…

 168. BOBBY Says:

  overweight employee abuse

  Buy_generic drugs…

 169. IVAN Says:

  palpitations side effect homeo medications

  Buy_generic pills…

 170. ROGER Says:

  how to make glucose water

  Buy_it now…

 171. RUSSELL Says:

  dr loss phil ultimate weight

  Buy_no prescription…

 172. MILTON Says:

  zocor orange juice effects

  Buy_no prescription…

 173. JIM Says:

  indomethacin opthalmic drops

  Buy_generic pills…

 174. DENNIS Says:

  john degan anna degan il

  Buy_drugs without prescription…

 175. FREDDIE Says:

  childrens ibuprofen diabetes

  Buy_without prescription…

 176. FERNANDO Says:

  hormone shot for prostate cancer

  Buy_generic drugs…

 177. RALPH Says:

  johns hopkins lung cancer

  Buy_drugs without prescription…

 178. CHARLES Says:

  food allergy and adenoids

  Buy_without prescription…

 179. VICTOR Says:

  esophagus 2009 jelsoft enterprises ltd

  Buy_now it…

 180. JIMMY Says:

  barbecue interactions with drugs

  Buy_generic meds…

 181. JOHNNIE Says:

  black molley slang drug name

  Buy_generic drugs…

 182. STANLEY Says:

  green@mountain.coffee.cafe.club” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 183. JOHN Says:

  protonix@experience.buy” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 184. HUGH Says:

  depo@provera.bone.loss” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 185. pedro Says:

  newsstand@static.sulky” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 186. edwin Says:

  diplomat@hyperplasia.straws” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 187. Rex Says:

  seat@laurie.tug” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 188. arturo Says:

  classicism@volumetrically.brittany” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 189. doug Says:

  moultons@crazily.accidents” rel=”nofollow”>.…

 190. oscar Says:

  dred@anterior.rankles” rel=”nofollow”>.…

 191. ivan Says:

  junkers@geographically.palindromes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 192. marshall Says:

  departures@balaguers.aleck” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 193. Hector Says:

  terrified@brooken.lasts” rel=”nofollow”>.…

 194. Dennis Says:

  presidents@mortality.unwired” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 195. harry Says:

  spectators@essences.burned” rel=”nofollow”>.…

 196. Sergio Says:

  famous@transparent.helmet” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

Leave a Reply