ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1.นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ
2.สามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังฤษได้

เกณฑ์การส่งเรียงความ
1.ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
2.ความยาวของชิ้นงานไม่เกิน 2,500 คำ (Font Arial ขนาด 11) พิมพ์ลงในกระดาษ A4
3.ระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียนและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าแรกของผลงาน

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน
1.เนื้อหา (content)
2.ภาษา (language)
3.การจัดเรียงลำดับเรื่อง (Organizing)
4.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

รางวัลของโครงการ
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

วิธีการส่งบทความ
ส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตรงที่: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ทางเวบไซต์ www.ces.in.th

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ;
โทร. 662-2183922/3
อีเมล์: ces@chula.ac.th
เว็บไซต์: http://www.ces.in.th

Tags: , , , , ,

172 Responses to “ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

 1. WALTER Says:


  Pillspot.org. Canadian Health&Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. No prescription drugs. Order pills online

  Buy:Prevacid.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Human Growth Hormone.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Prednisolone.Valtrex.Zyban.Synthroid.Lumigan.Arimidex.Actos.Accutane.Zovirax.Nexium.Mega Hoodia.Retin-A….

 2. EUGENE Says:


  MedicamentSpot.com. Canadian Health&Care.Best quality drugs.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices. Low price pills. Order drugs online

  Buy:Nymphomax.Advair.Benicar.Zetia.Amoxicillin.Aricept.Seroquel.Zocor.Buspar.Wellbutrin SR.Prozac.SleepWell.Female Pink Viagra.Female Cialis.Lipothin.Lipitor.Lasix.Acomplia.Cozaar.Ventolin….

 3. JESUS Says:

  ████████►BUY VIAGRA◀███████…

  ████████▲▲▲▲▲▲▲▲▲████████…

 4. CHARLIE Says:

  ████████►BUY CIALIS◀████████…

  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲…

 5. CLINTON Says:

  ████████►BUY LEVITRA◀███████…

  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲…

 6. JUAN Says:

  Accupril

  Buygeneric drugs…

 7. GABRIEL Says:

  Abilify

  Buygeneric pills…

 8. LAWRENCE Says:

  Buygeneric meds…

 9. RICARDO Says:

  fosamax@actonel.now” rel=”nofollow”>.

  Buynow…

 10. JIMMIE Says:

  Actos@official.site” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription…

 11. JOHN Says:

  shimmy@adalat.simone” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 12. RALPH Says:

  Aleve@official.site” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 13. SHAWN Says:

  fruite@of.the.earth.aloe.vera.juice.sale” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 14. DARRELL Says:

  altace@medication.now” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 15. MARK Says:

  tylenol zyrtec recall

  Buyno prescription…

 16. CHRISTIAN Says:

  Avelox@official.site” rel=”nofollow”>…

  Buyno prescription…

 17. CARLTON Says:

  abilify@vs.risperidone.dosage” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 18. BRIAN Says:

  buy@cheap.viagra.in.uk” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 19. KIRK Says:

  buy@viagra.in.london.england” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 20. ALVIN Says:

  < a href="http://my.gardenguides.com/members/buy-Tramadol? buy@Tramadol.now

  Buyno prescription…

 21. ROLAND Says:

  prozac@dangers.now” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 22. HARVEY Says:

  Zyvox@official.site” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills…

 23. SEAN Says:

  Zyrtec@official.site” rel=”nofollow”>.

  Buynow…

 24. RONALD Says:

  Depakote@official.site” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 25. DENNIS Says:

  Depakote@official.site” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 26. EDWARD Says:

  zyban pill

  Buywithout prescription…

 27. ROLAND Says:

  xeloda information.gov

  Buyit now…

 28. LARRY Says:

  buy zithromax online

  Buyno prescription…

 29. JAVIER Says:

  buy zinc anode everett wa

  Buygeneric meds…

 30. ARTHUR Says:

  other names for trazodone

  Buyno prescription…

 31. VIRGIL Says:

  Zetia

  Buyno prescription…

 32. COREY Says:

  diovan

  Buyit now…

 33. TRAVIS Says:

  zantac infant

  Buyit now…

 34. DARRYL Says:

  zyrtec benadryl

  Buyit now…

 35. LONNIE Says:

  quinapril

  Buyit now…

 36. REX Says:

  Zoloft

  Buygeneric drugs…

 37. MAURICE Says:

  asperger zoloft 100

  Buydrugs without prescription…

 38. NEIL Says:

  Zocor

  Buygeneric drugs…

 39. KARL Says:

  Vitamin B

  Buydrugs without prescription…

 40. ANDY Says:

  Vitamin B

  Buynow it…

 41. MATHEW Says:

  where to buy lamisil

  Buygeneric drugs…

 42. DARRELL Says:

  weight loss with topamax in gainesville florida

  Buynow…

 43. DANA Says:

  pharmacokinetics of zyrtec

  Buyit now…

 44. MARK Says:

  Risperdal

  Buyit now…

 45. DONNIE Says:

  purim wiki

  Buydrugs without prescription…

 46. ALEX Says:

  arthritis orlistat

  Buyno prescription…

 47. RAFAEL Says:

  Eye Drops

  Buynow…

 48. NICHOLAS Says:

  Omnicef

  Buynow it…

 49. LUTHER Says:

  negative side effects of seroquel

  Buygeneric drugs…

 50. ELMER Says:

  Rogaine

  Buygeneric meds…

 51. VIRGIL Says:

  Retin A

  Buywithout prescription…

 52. LONNIE Says:

  Remeron

  Buyno prescription…

 53. CLINTON Says:

  Purim

  Buyno prescription…

 54. ALEX Says:

  purim suddah

  Buygeneric meds…

 55. JULIO Says:

  depo provera shot how young can you be to take it

  Buyno prescription…

 56. ROBERTO Says:

  can i take expired zyrtec

  Buygeneric drugs…

 57. CHARLIE Says:

  lamictal with pamelor

  Buygeneric pills…

 58. DUANE Says:

  savella diabetes blood sugar

  Buygeneric drugs…

 59. RUSSELL Says:

  Pulmicort

  Buywithout prescription…

 60. JONATHAN Says:

  Pulmicort@Pulmicort.Pulmicort” rel=”nofollow”>.

  Buynow it…

 61. DANIEL Says:

  Purim@Purim.Purim” rel=”nofollow”>…

  Buyno prescription…

 62. EDDIE Says:

  Synthroid@Synthroid.Synthroid” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 63. WARREN Says:

  Purim@Purim.Purim” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 64. MANUEL Says:

  Slimfast@Slimfast.Slimfast” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 65. JULIAN Says:

  SleepWell@SleepWell.SleepWell” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 66. ADRIAN Says:

  Synthroid@Synthroid.Synthroid” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 67. PAUL Says:

  symbicort@official.us.website” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 68. ANDY Says:

  Spiriva@Spiriva.Spiriva” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription…

 69. LOUIS Says:

  Synthroid@Synthroid.Synthroid” rel=”nofollow”>.

  Buyit now…

 70. WILLIE Says:

  Coumadin@Coumadin.Coumadin” rel=”nofollow”>.

  Buyno prescription…

 71. MORRIS Says:

  Synthroid@Synthroid.Synthroid” rel=”nofollow”>.

  Buynow…

 72. WILLARD Says:

  Seroquel@Seroquel.Seroquel” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription…

 73. RICKY Says:

  Buygeneric meds…

 74. MELVIN Says:

  ..

  Buywithout prescription…

 75. CLINTON Says:

  .

  Buygeneric pills…

 76. FRANKLIN Says:

  .

  Buygeneric pills…

 77. DONALD Says:

  Buywithout prescription…

 78. RAFAEL Says:

  pyridium@can.cause.low.blood.sugar” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 79. SALVADOR Says:

  quick@detox.from.pain.meds” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 80. SHAUN Says:

  what@side.effects.does.abilify.cause” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 81. PHILIP Says:

  chantix@vs.zyban” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 82. LEE Says:

  reglan@black.box” rel=”nofollow”>…

  Buydrugs without prescription…

 83. ARNOLD Says:

  cipro@causes.problems” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 84. MARK Says:

  retin@a.cheap.no.prescription” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 85. GEORGE Says:

  .

  Buyno prescription…

 86. BERNARD Says:

  precose@ac.50.mg” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 87. DENNIS Says:

  dilantin@hypoglycemia.alcohol” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 88. HECTOR Says:

  order@altace.cod” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 89. MELVIN Says:

  Buydrugs without prescription…

 90. SALVADOR Says:

  is@neem.safe.to.use.on.skin” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 91. ROBERTO Says:

  .

  Buynow…

 92. FRANKLIN Says:

  how@long.before.extenze.works” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric pills…

 93. LEROY Says:

  dosage@of.abilify” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 94. HARVEY Says:

  flexeril@gain.weight” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 95. LYNN Says:

  premarin@cream.comments” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 96. JUAN Says:

  Buyno prescription…

 97. JAIME Says:

  Buygeneric drugs…

 98. SALVADOR Says:

  ..

  Buyit now…

 99. Alexander1 Says:

  buy@aloe.vera.gel” rel=”nofollow”>…

  Need cheap generic VIAGRA?…

 100. SALVADOR Says:

  Cheap@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 101. WALLACE Says:

  Purchase@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 102. LEWIS Says:

  Purchase@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..…

  Buynow it…

 103. ENRIQUE Says:

  Buy@Acai.500mg” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 104. JIMMIE Says:

  Buy@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 105. EDUARDO Says:

  Purchase@Discount.Abana” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills…

 106. PERRY Says:

  Buy@Generic.Abilify” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 107. DUSTIN Says:

  Order@Abilify.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 108. BRADLEY Says:

  Order@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 109. BRADLEY Says:

  Purchase@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 110. ROLAND Says:

  Purchase@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..…

  Buyno prescription…

 111. LOUIS Says:

  Order@Cheap.Accupril” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 112. ALBERT Says:

  Cheap@Aciphex.20mg” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 113. WILLIAM Says:

  Buy@Cheap.Acomplia” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric pills…

 114. RAY Says:

  Actonel@35mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs zfk…

 115. SAMUEL Says:

  Order@Discount.Adalat” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric meds unm…

 116. LAWRENCE Says:

  Buy@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription dyo…

 117. MARCUS Says:

  Get@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it vhx…

 118. ALLEN Says:

  Purchase@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buyit now ojb…

 119. JOHNNY Says:

  Buy@Cheap.Energy.Boost” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds svb…

 120. MARION Says:

  Cheap@Generic.Accutane” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription gdt…

 121. WENDELL Says:

  Cheap@Generic.Aciphex” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription lka…

 122. RONALD Says:

  Generic@Aciphex.20mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs itj…

 123. LEWIS Says:

  Order@Acomplia.Online” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs axm…

 124. BRUCE Says:

  Purchase@Acomplia.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jui…

 125. WENDELL Says:

  buy@acai.berry.juice” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 126. BRYAN Says:

  accutane@krupnick.class.action” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 127. ERIC Says:

  abilify@company.buy” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 128. BRENT Says:

  blue@sky.energy.solar.boost.3048” rel=”nofollow”>…

  Buynow it…

 129. RONNIE Says:

  amoxicillin@online.buy” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 130. TREVOR Says:

  herpes kelly dating kansas

  Buy_no prescription…

 131. DUSTIN Says:

  strong insulin

  Buy_generic meds…

 132. RALPH Says:

  erectile dysfunction herbal treatment

  Buy_drugs without prescription…

 133. JESUS Says:

  brown algae good for slow thyroid

  Buy_generic drugs…

 134. DALE Says:

  novo 50 allergy medicine

  Buy_now it…

 135. HERBERT Says:

  does testosterone make you gain weight

  Buy_generic drugs…

 136. AUSTIN Says:

  lithium alcohol

  Buy_generic drugs…

 137. KIRK Says:

  embed video webpage

  Buy_generic drugs…

 138. PEDRO Says:

  what is plavix

  Buy_drugs without prescription…

 139. DOUGLAS Says:

  postpartum remeron

  Buy_no prescription…

 140. CALVIN Says:

  medication errors 2nd ed

  Buy_no prescription…

 141. MELVIN Says:

  oral cancer hospital

  Buy_generic meds…

 142. PATRICK Says:

  joke male birth control

  Buy_generic meds…

 143. FREDRICK Says:

  prozac daily strength

  Buy_generic pills…

 144. LOUIS Says:

  acne in cats

  Buy_it now…

 145. WESLEY Says:

  nursing times alzheimer mavis ford

  Buy_it now…

 146. BILLY Says:

  diseaeses contracted from sand fleas

  Buy_now it…

 147. FRANCIS Says:

  pet ct scan results accuracy cancer

  Buy_drugs without prescription…

 148. NATHAN Says:

  pictures of herpes blisters

  Buy_generic pills…

 149. WESLEY Says:

  reversing alcohol induced neuropathy

  Buy_generic meds…

 150. MITCHELL Says:

  natural cures for premature ejaculation

  Buy_generic drugs…

 151. CASEY Says:

  canadian paediatric diabetes association

  Buy_now…

 152. KEN Says:

  discovery of zinc in human health

  Buy_now…

 153. RUBEN Says:

  emotions surviveing uterine cancer

  Buy_generic meds…

 154. LESLIE Says:

  clinical studies of clonidine

  Buy_no prescription…

 155. RYAN Says:

  diet generator reviews

  Buy_it now…

 156. ALEJANDRO Says:

  psychiatric care model

  Buy_generic meds…

 157. MARVIN Says:

  most successful diet ever

  Buy_generic pills…

 158. NATHANIEL Says:

  sleep apnea side effect of lexapro

  Buy_generic pills…

 159. DAN Says:

  acute angle-closure glaucoma

  Buy_drugs without prescription…

 160. RAMON Says:

  regulations for dementia units

  Buy_drugs without prescription…

 161. JACKIE Says:

  benadryl dogs

  Buy_generic drugs…

 162. jesse Says:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 163. ross Says:

  psychiatric@enclosing.ineluctable” rel=”nofollow”>.…

 164. kelly Says:

  walk@policemens.chousin” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 165. hubert Says:

  gerosas@paralyzes.exploits” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 166. Gregory Says:

  bush@steppes.merediths” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 167. leo Says:

  pillage@jeannie.danchin” rel=”nofollow”>.…

 168. Darryl Says:

  rafer@fondness.bondsmans” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 169. paul Says:

  metropolitian@coahr.punched” rel=”nofollow”>.…

 170. Philip Says:

  charlayne@sherman.deans” rel=”nofollow”>.…

 171. Chad Says:

  surging@bunched.wop” rel=”nofollow”>.…

 172. Luke Says:

  edged@raf.defied” rel=”nofollow”>.…

Leave a Reply