มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ในช่วงวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2553

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ
2) ผู้สมัครต้องสำเร็จชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ
3) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
4) ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85), ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT รหัสวิชา 71) อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์

***โดยเฉพาะรหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศและรหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำวิชาละ 25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลครบถ้วน)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา1 ชุด
4. สำเนาใบรายงานคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุด
* เอกสารหมายเลข 3, 4 และ 5 ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ageconsp.eco.ku.ac.th หรือ http://agri.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-942-8649-51, 02-579-5432

Tags: , , , ,

143 Responses to “มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)”

 1. EVAN Says:

  ████████►BUY VIAGRA◀███████…

  ████████▲▲▲▲▲▲▲▲▲████████…

 2. CURTIS Says:

  buy viagra canada

  Buygeneric drugs…

 3. ARMANDO Says:

  abilify and siezures

  Buynow…

 4. DAVE Says:

  Accutane@official.site” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 5. JOSHUA Says:

  Aldactone@official.site” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 6. JULIAN Says:

  abilify@anxiety.now” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 7. LEE Says:

  i@am.pregnant.how.often.can.i.take.25mg.of.phenergan.safely” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 8. SHAWN Says:

  Clindamycin

  Buywithout prescription…

 9. SHAWN Says:

  Xalatan

  Buywithout prescription…

 10. DAVE Says:

  Zyrtec

  Buyno prescription…

 11. JONATHAN Says:

  can you take zoloft and blood pressure medication together

  Buynow…

 12. ADAM Says:

  Zyrtec

  Buygeneric meds…

 13. JEREMIAH Says:

  Pyridium

  Buygeneric drugs…

 14. MIGUEL Says:

  stopped taking prozac realized i like him

  Buygeneric drugs…

 15. DOUG Says:

  dermatological side effects of rogaine

  Buywithout prescription…

 16. PETER Says:

  provera 10 days perimenopause

  Buygeneric drugs…

 17. WILLIAM Says:

  natural orgasm enhancer

  Buygeneric meds…

 18. GERALD Says:

  Patanol

  Buynow it…

 19. MATTHEW Says:

  Tetracycline@Tetracycline.Tetracycline” rel=”nofollow”>…

  Buyno prescription…

 20. KARL Says:

  Cymbalta@Cymbalta.Cymbalta” rel=”nofollow”>.

  Buyit now…

 21. ROBERT Says:

  man@plan.a.and.b” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 22. HARVEY Says:

  .

  Buygeneric drugs…

 23. ELMER Says:

  Buygeneric pills…

 24. MAX Says:

  dangers@of.alphagan” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 25. EDDIE Says:

  motrin@for.61.pounds” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 26. KEITH Says:

  treatment@c.diff.flagyl” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 27. NICK Says:

  .

  Buyno prescription…

 28. Alexander Says:

  buy@viagra.online” rel=”nofollow”>…

  Need cheap generic VIAGRA?…

 29. Alexander7 Says:

  buy@generic.LEVITRA” rel=”nofollow”>…

  Need cheap generic LEVITRA?…

 30. TERRENCE Says:

  Purchase@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 31. SALVADOR Says:

  Cheap@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 32. BRANDON Says:

  Buy@Discount.Abana” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription…

 33. PERRY Says:

  Purchase@Discount.Abana” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 34. LEWIS Says:

  Cheap@Abana.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 35. GUY Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 36. SALVADOR Says:

  Order@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 37. EDUARDO Says:

  acai@berry.detox.fort.worth.where.to.buy” rel=”nofollow”>..…

  Buygeneric pills…

 38. ENRIQUE Says:

  Get@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>.

  Buynow it…

 39. MIKE Says:

  Buy@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 40. JAMES Says:

  Purchase@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 41. PERRY Says:

  Purchase@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 42. ROY Says:

  Get@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 43. LANCE Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buyno prescription…

 44. TRACY Says:

  Buy@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 45. FELIX Says:

  Buy@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 46. RALPH Says:

  Buy@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 47. ALFRED Says:

  Order@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 48. DONALD Says:

  Purchase@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 49. VICTOR Says:

  Order@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 50. DUSTIN Says:

  Cheap@Acai.500mg” rel=”nofollow”>..…

  Buygeneric drugs…

 51. RICK Says:

  Order@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 52. MATHEW Says:

  Purchase@Cheap.Energy.Boost” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 53. BILLY Says:

  Get@Accupril.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 54. KENNY Says:

  Purchase@Cheap.Accutane” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 55. WILLIAM Says:

  Buy@Aciphex.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric pills…

 56. ADAM Says:

  Buy@Generic.Aciphex.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 57. BOB Says:

  Order@Generic.Aciphex” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 58. ARTHUR Says:

  Buy@Actonel.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 59. DARYL Says:

  Purchase@Generic.Actonel.35mg” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs krg…

 60. VICTOR Says:

  Buy@Discount.Actoplus.Met” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills zdg…

 61. CLIFTON Says:

  Buy@Discount.Actos” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds qmo…

 62. MARCUS Says:

  Buy@Generic.Actos” rel=”nofollow”>..

  Buynow it vhx…

 63. RAY Says:

  Purchase@Generic.Actos” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs zfk…

 64. LAWRENCE Says:

  Cheap@Adalat.Online” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription dyo…

 65. LLOYD Says:

  Buy@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription xiu…

 66. LEWIS Says:

  Buy@Discount.Acai” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs axm…

 67. BRYAN Says:

  Order@Discount.Acai” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs nih…

 68. RONALD Says:

  Buy@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs itj…

 69. CHRISTOPHER Says:

  Buy@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it cey…

 70. MITCHELL Says:

  Purchase@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription faj…

 71. BRUCE Says:

  accupril@and.muscle.pain” rel=”nofollow”>…

  Buynow it zdg…

 72. GLENN Says:

  Order@Accupril.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription tao…

 73. WESLEY Says:

  Purchase@Accupril.Online” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription yyn…

 74. GERARD Says:

  Get@Accupril.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyit now irl…

 75. BRUCE Says:

  Buy@Accutane.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jui…

 76. MARION Says:

  Order@Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription gdt…

 77. VINCENT Says:

  Purchase@Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buyit now ojb…

 78. JASON Says:

  Buy@Cheap.Aciphex” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription ccw…

 79. DALE Says:

  Buy@Generic.Aciphex.Without.Prescription” rel=”nofollow”>…

  Buyit now knc…

 80. JORGE Says:

  Purchase@Discount.Acomplia” rel=”nofollow”>..

  Buynow it xmt…

 81. JEREMIAH Says:

  Get@Acomplia.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it tly…

 82. DWIGHT Says:

  Buy@Generic.Actonel.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs ouw…

 83. VINCENT Says:

  Order@Generic.Actonel” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription xab…

 84. RICARDO Says:

  Buy@Cheap.Advair” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs hwi…

 85. FRED Says:

  Purchase@Advair.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jui…

 86. VINCENT Says:

  Purchase@Generic.Advair” rel=”nofollow”>.

  Buynow it lmg…

 87. MILTON Says:

  Buy@Generic.Advair.25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250mcg” rel=”nofollow”>..< …

  Buydrugs without prescription hak…

 88. NICK Says:

  Buy@Generic.Advair.25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250mcg” rel=”nofollow”>..< …

  Buyno prescription lka…

 89. ALEXANDER Says:

  Order@Aggrenox.Online” rel=”nofollow”>…

  Buyit now sge…

 90. WENDELL Says:

  hair@growth.and.accutane” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 91. ANGELO Says:

  aciphex@cancer.buy” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 92. MICHAEL Says:

  altace@cough.buy” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 93. BRYAN Says:

  can@you.get.acai.berries.in.the.grocery.store” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 94. JULIUS Says:

  ..

  Buyit now…

 95. TYLER Says:

  buy@real.strong.armour” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 96. ALFREDO Says:

  mike divorce cancer tiffany

  Buy_generic pills…

 97. JOHNNY Says:

  antidepressant drugs for cats

  Buy_generic drugs…

 98. PETER Says:

  boulder valley asthma and allergy clinic

  Buy_no prescription…

 99. MILTON Says:

  drug detection testing

  Buy_generic meds…

 100. LESLIE Says:

  best life diet

  Buy_no prescription…

 101. ALFRED Says:

  green nerf ds lite armour

  Buy_generic pills…

 102. JEFFERY Says:

  red wine and lipitor

  Buy_no prescription…

 103. MILTON Says:

  follistim increase estradiol levels

  Buy_generic drugs…

 104. PERRY Says:

  bmi chart for kids

  Buy_generic drugs…

 105. NICHOLAS Says:

  buy cheap clomid

  Buy_it now…

 106. JAY Says:

  effexor xr 75

  Buy_generic pills…

 107. ADAM Says:

  genital erection

  Buy_now it…

 108. DENNIS Says:

  low fat diets history

  Buy_drugs without prescription…

 109. GEORGE Says:

  what is valtrex used for

  Buy_generic drugs…

 110. JULIO Says:

  hives rash from coming off prednisone

  Buy_generic drugs…

 111. FERNANDO Says:

  symptoms of chocolate allergy

  Buy_it now…

 112. MILTON Says:

  deadliest type of cancer

  Buy_generic pills…

 113. STEPHEN Says:

  genie francis weight loss

  Buy_now…

 114. EDWIN Says:

  zyrtec and drug tests

  Buy_generic meds…

 115. BILL Says:

  what is metoprolol succinate used for

  Buy_it now…

 116. STEVE Says:

  zocor and ms

  Buy_it now…

 117. CASEY Says:

  adderall then tylenol pm

  Buy_generic drugs…

 118. NEIL Says:

  abdominal pain lutenizing hormone

  Buy_generic drugs…

 119. WALLACE Says:

  persistent nausea and stomach pain

  Buy_generic meds…

 120. SHAWN Says:

  ic tramadol hcl 50 mg

  Buy_generic meds…

 121. KENT Says:

  asthmatic inhaller mask for children

  Buy_it now…

 122. ENRIQUE Says:

  cordarone intravenous

  Buy_generic meds…

 123. NELSON Says:

  respiratory infection humidity dry antibiotics avelox

  Buy_generic pills…

 124. JUSTIN Says:

  find clomid cheap in us

  Buy_now…

 125. NATHAN Says:

  hot dog hospital diet substitutions

  Buy_generic drugs…

 126. CHARLIE Says:

  what causes constant itching

  Buy_generic pills…

 127. JEFFREY Says:

  washington university marfan losartan study

  Buy_drugs without prescription…

 128. NORMAN Says:

  clinical trial ediary data

  Buy_now it…

 129. LEE Says:

  allergic reaction to topical miconazole

  Buy_generic meds…

 130. FREDDIE Says:

  twin pregnancy obstetrician specialist dallas

  Buy_drugs without prescription…

 131. JORGE Says:

  rules on flying during pregnancy

  Buy_drugs without prescription…

 132. PATRICK Says:

  psychotic depression and philadelphia

  Buy_generic meds…

 133. ARTURO Says:

  shampoo for people with dog allergies

  Buy_now…

 134. ANDRE Says:

  neurontin and mood lability

  Buy_generic meds…

 135. TROY Says:

  menses while on birth control pills

  Buy_generic drugs…

 136. TERRENCE Says:

  menopause thyroid cancer

  Buy_without prescription…

 137. IAN Says:

  boniva and bone thinning and breaks

  Buy_now it…

 138. LAWRENCE Says:

  can iodine help thyroid function

  Buy_generic drugs…

 139. REGINALD Says:

  free fast diet tips

  Buy_generic meds…

 140. LANCE Says:

  dogs to detect cancer

  Buy_generic drugs…

 141. RAMON Says:

  children@prozac.buy” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 142. CORY Says:


  BUY CHEAP DRUGS : -==== Anti Convulsants Drugs ====-

  Purchase Quality Generic Drugs Now!…

 143. JACK Says:


  GENERIC PHARMACY : -==== Respiratory Cure ====-

  Order Good Generic Drugs Today!…

Leave a Reply