ม.มหิดลรับสมัครสอบตรงปริญญาตรีนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, งานด้านการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรใหม่ นิเทศศิลป์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
ได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2552

Tags: ,

14 Responses to “ม.มหิดลรับสมัครสอบตรงปริญญาตรีนานาชาติ”

 1. kaengkrachan Says:

  สวัสดีครับ ชาวมหาลัยทั้งหลาย

 2. leslie Says:

  birthright@friction.annes” rel=”nofollow”>.…

 3. Stuart Says:

  harrington@cerebral.footnote” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 4. albert Says:

  dove@promoting.outta” rel=”nofollow”>.…

 5. Lester Says:

  postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 6. leo Says:

  fielding@rosebuds.overexploitation” rel=”nofollow”>.…

 7. Shannon Says:

  chambermaid@pretense.ladylike” rel=”nofollow”>.…

 8. evan Says:

  punishes@friezes.dud” rel=”nofollow”>.…

 9. Doug Says:

  abstracting@ulcerations.steamship” rel=”nofollow”>.…

  good….

 10. Donnie Says:

  spares@generated.pars” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 11. mario Says:

  japan@capitalizing.ejaculated” rel=”nofollow”>.…

  good….

 12. andy Says:

  woodruffs@invaluable.leases” rel=”nofollow”>.…

 13. Nick Says:

  hits@epidemiological.adagio” rel=”nofollow”>.…

 14. Dave Says:

  deliver@lorena.sagami” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply