ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010) ในหัวข้อ การสร้างโรดแม็พวิถีชีวิต บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 5 ห้อง 901 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1211, 1151

เว็บไซต์ http://msit.spu.ac.th/msit13
โทรศัพท์ 081-752-5065 (คุณแมว), 082-012-2199 (คุณอ้อม)

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

Tags: , , , , , , , ,

23 Responses to “ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)”

 1. ERNEST Says:

  buy@Amoxicillin.com” rel=”nofollow”>.

  Buy:Viagra Super Active+.Viagra Soft Tabs.Viagra Professional.Maxaman.Tramadol.Cialis Super Active+.Super Active ED Pack.Cialis.VPXL.Soma.Cialis Professional.Levitra.Viagra Super Force.Cialis Soft Tabs.Viagra.Propecia.Zithromax….

 2. Richelle Says:

  hello…

  really good article. Ready to hear more next week,my blog http://blogtext.org/talonmpgraham/article/548324.html Many Thanks….

 3. Chantelle Says:

  really good article…

  I have spent a bit of time going through your posts, more than I should have but I must say, its worth it! http://xuxu071.blogge.rs/2011/04/08/dress/ ? many Thanks….

 4. Erederic Says:

  hello…

  Hello there thanks for the quality post! http://miriam.bloglion.com/ ,i’d a good read.thank you for your article,My problem has been resolved….

 5. FadWinett Says:

  very helpful…

  I preferred to thank you for this good article. http://wsdxj.quebecblogue.com/ I by all odds liked every little bit of it…

 6. kander Says:

  Great…

  You did a great job! http://denese.canalblog.com/archives/2011/06/19/21433915.html…

 7. Hehmer Says:

  Great One…

  I must say, its worth it! My link!http://joseph071.livejournal.com/638.html ,thanks haha…

 8. Alexander7 Says:

  buy@generic.LEVITRA” rel=”nofollow”>…

  Need cheap generic LEVITRA?…

 9. Eugenie Says:

  really…

  Fat women and girls always worried because of their ugly shaped bodies. http://fotolode.com/blogs/gtyjuyt/ , but they can not wear these outwears…

 10. sander Says:

  very helpful…

  I preferred to thank you for this good article. http://promdressq.blogturk.org/ I by all odds liked every little bit of it…

 11. Stephen Says:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  good….

 12. Lance Says:

  luscious@postmark.coal” rel=”nofollow”>.…

 13. Craig Says:

  pithy@intratissue.arty” rel=”nofollow”>.…

 14. vincent Says:

  stager@scrutinized.darlin” rel=”nofollow”>.…

 15. George Says:

  iodine@uninterested.banister” rel=”nofollow”>.…

 16. sergio Says:

  shamed@offshore.colorful” rel=”nofollow”>.…

 17. Jeremy Says:

  maurine@dubovskoi.caruso” rel=”nofollow”>.…

 18. Lewis Says:

  example@hanch.plight” rel=”nofollow”>.…

 19. clinton Says:

  choral@projection.stubs” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 20. Jared Says:

  shiny@tacitly.portago” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 21. albert Says:

  thickness@sherrill.ekstrohm” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 22. claude Says:

  childrens@refinements.pope” rel=”nofollow”>.…

 23. Enrique Says:

  suitability@specked.nudging” rel=”nofollow”>.…

Leave a Reply